Back to collection

History of Ming 明史

卷二百七十二 列傳第一百六十 金國鳳 曹變蛟 劉肇基 Volume 272 Biographies 160: Jin Guofeng, Cao Bianjiao, Liu Zhaoji

Click on any word to see more details.

〈(楊振)〉〈(朱文)〉肇基〈(莊子)〉

崇禎松山十二二月大清重兵環城城中出兵突擊壞處大清連山多方不下大喜都督僉事寧遠團練論功都督同知錦衣衛十月大清寧遠將士北山鏖戰移時盡力榮祿大夫都督有司世職三級總督:「忠勇松山不滿能力強敵孤城才力事權號令人心大將萬人隕命才力紛紜號令人心不一自今節制齊肅戰守封疆。」父子有司給以不行世職世襲忠臣

松山巡撫救援副將楊振洪山松山祿:「城中堅守援軍即日。」祿城中祿

指揮使天啟河東歸路自縊夜行晝伏鴨綠江其父寧遠千總崇禎開平馬山遊擊久之監視高起招致他事死難

從父崇禎十一畿輔總督歿坐罪大學士侍郎重圍退卻十四錦州總督大將松山大清四面:「昔年殉難降將!」突圍

甲胄弓矢戰馬五十三夫人有司終身

從子軍功遊擊崇禎河曲明年紅軍等於等於銅川諸軍御史山西大同山西巡撫:「紫金回回天王蠍子麾下健兒晉中。」

湖廣南征大同七月大清戰功失事明年陜西歿總督麾下關山鎮三十副將遊擊守法闖王鳳翔斬首七百斬首三百五十華陰陽關不利澄城轉戰安定會寧靜寧星等蒲城西平涼擊破

十年二月巡撫十萬西安西深谷顯祖合擊四月入山大雨力戰賊死九月停俸都督僉事臨洮當是時西西西和禮縣顯祖徽州兩當不敢十月三十州縣朝天士馬歲暮廣元邀擊斬首五百兵部尚書三月十一四月逾期降罰

再入渠魁天王天王四部二部李自成三月人龍連戰斬首七百死亡轉戰千里不解二十七晝夜不力走入西和禮縣山中不敢六月固原進兵清水秦州成縣仁義天王及其避秦副將馬科人龍西鄉漢中窮追潼關枕藉村民大棒妻女以為關中都督

十一月京師戒嚴明年二月近畿遣使將士未幾渾河太平解嚴遵化麾下思歸逃亡者張獻忠陜西用兵總督西不許東協

十三五月錦州告急總督寧遠七月兵馬寧遠吳三桂遼東肇基大清黃土松山殺傷大清退入關肇基進兵肇基西請調關內十五萬人備戰芻糧然後

大同密雲精兵十四三月先後大將十三寧遠

主持職方急救錦州七月二十八諸軍松山西北不解八月歿山西明代松山西太宗皇帝親臨連敗餉道相繼沿海東至大清邀擊死者松山固守寧遠至高大敗先後士卒五萬七百錦州松山應援九月城中馬步突圍半年明年二月副將成德松山巡撫副將朱文以下百余見殺

文德錦州崇禎松山副將監視高起十一前鋒

三月錦州京師有司榮祿大夫太子錦衣指揮僉事

御史:「主將奈何提督?」兵部尚書軍令狀斬決失地寧遠

遼東崇禎嵩縣汝州確山明年滁州都督僉事十二山西明年使代國十六大清寧遠馳援力戰歿榮祿大夫都督錦衣

榆林都督五十殉難副將崇禎都督明年大同都督都城十一太子太保總督欒城鹿大同引兵錦州下詔十五五月伏誅

至大戰功寧遠十六武英殿大學士南征明年三月泰西李自成懷仁

戰功松山馬科鎮山海關十一月京師戒嚴銀幣龍王觀望降旨譙責其後明年四月潰敗總督趙光經略大將不敢真定大學士南征無何萬金不為陜西不得已十月郟縣將軍潼關未幾潼關西固原追躡開門大喜握手桃源

勇略密雲奉詔守禦三河平谷大清下山青州不敢明年敗績南征西五月密雲西十月關外銀牌二百功用西召見備至明年定西無何京師

陜西最多遣還不用

永福開封李自成山西永福猶豫文水成敗山西永福太原宗室殆盡

肇基遼東世職指揮僉事遷都麾下崇禎中原遊擊蘭草明年戰敗未幾肇基遊擊寬大汝州斬首六百從寬部下思歸總理畿輔解職固守永平復職遼東

十二總督寧遠兵部尚書肇基都督僉事明年三月錦州吳三桂肇基松山聲援肇基救出士卒七月黃土松山九月肇基甄別肇基十七都督同知提督南京福王肇基屢加都督太子太保分布大成本身徐州大成揚州開封本身麾下前鋒肇基睢寧以防甘肅前鋒天祿瓜洲十一月肇基謀取宿遷初八渡河大清邳州肇基相持半月大清

順治三月大清揚州肇基自白過高不見妻子大清持重肇基北門所部四百數百不支副將莊子

青州崇禎隊長河南江北大將霍山單騎徒步天將得出及其

張衡六安總督左右副將:「張衡?」副將:「六安知州。」二百:「大軍固守!」城中知州

六安霍山州縣大小揚州戰敗自刎

貴池小將家丁五十村落大聲:「。」連發退旗鼓盡忠報國戰死

莊子遼東十三殺人亡命從軍山西開封獲罪徐州壯士七百赤心報國揚州率眾大清格鬥

副將雲龍李豫遊擊戰死

力戰無愧然而運移建功易於挫敗天命有歸


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary