Back to collection

History of Ming 明史

卷二百八十 列傳第一百六十八 何騰蛟 瞿式耜 Volume 280 Biographies 168: He Tengjiao, Ju Shisi

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉

貴州黎平天啟元年崇禎南陽知縣出沒其間巡撫斬首四百討平知名兵部員外懷來僉事調口北所在見稱巡撫任事不可僉事討平

十六御史代王巡撫湖廣湖北武昌大軍交歡相安明年德安隨州

五月福王漢陽部下異議:「社稷安危一舉奉詔。」官名八月福王兵部侍郎湖南總督湖廣四川雲南貴州廣西軍務總督明年三月南京太子中外以為朝臣不可

無何舉兵偕行不可城中大門舉火避難家人部將不從副將舟次漢陽乘間江水前將軍家人大驚不見遠近忠誠歸心

瀏陽長沙屬吏痛哭盟誓士馬糗糧其一湖北巡撫湖南巡撫總督監軍提督軍食長沙推官調副將燕子漵浦武岡先後兵勢而是

順治五月大兵唐王自立福州南陽委任李自成九宮山五萬湘陰長沙百餘城中不知引兵燕子:「。」長沙知府周二射殺行者城中部將大鵬演武一言痛飲來意答言湘陰不足大軍長沙手書:「公等永保富貴。」大喜大鵬長沙開誠撫慰宴飲盡歡三萬旌旗蔽天養成來歸增兵聲威

未幾眾數十萬荊州從子赤心正則:「無賴大將?」:「何謂?」:「無論以身許國愛民受主節制所願。」:「。」跋扈他日再拜毋忘無異

天下二十帝都眾數十萬上疏神人郊廟唐王大喜大學士兵部尚書定興糜爛不敢居功封爵江西

當是時赤心湖南所謂十三中軍劉熙中軍

銳意出師明年正月監軍御史湘陰大會岳州逗遛觀望赤心湖北大兵威望由此尤甚不能總督夤緣總督以為

協力江西遣使征兵五千不肯五月郴州大兵贛州平時永明武英殿大學士太子太保益陽大兵長沙

揚言湘陰大兵長沙湖北不能單騎長沙湘陰不能永州祁陽間道永州部將復大走道侍郎大兵十三長沙盜賊大兵支解遠近大清知府永州副將鼓噪知府出走

六月使武岡太后召見至大長沙大怒:「調使。」黎平數萬安國尚方劍戶部尚書不許雲南銀幣力戰

八月大兵武岡靖州柳州時常桂林城中南安宜章調劑桂林興安靈川永寧義寧州縣十一月大兵全州

正月桂林太師子孫世襲二月大兵全州興安桂林西永福大兵桂林直抵北門等分三門大兵全州大清大兵湖南退全州宜章新興新寧永州圍城三月大小三十六十一月未幾監軍御史職方失地

進兵長沙忠貞赤心夔州大怒居民廬舍武岡赤心長沙正月益陽長沙忠貞赤心部下忠貞三十將至之至湘潭湘潭赤心不守大兵舊部羅拜絕食永明哀悼御史

松江華亭崇禎十年進士知州十六三月同知總督九江方國漢陽武昌御史漢陽推官承德巡撫明年四月德安無人十數警備三月巡撫西將士給事中御史黃州戴罪立功

福王南京長沙監軍副將巡撫部將燕子副將漵浦親軍茶陵調武岡李自成養成大部數萬軍容岳州巡撫:「。」握手白水渠魁十萬南京大兵湖南畏怯悉力唐王御史提督軍務湖北

行軍湘陰平江湖南岳州以後繼而大戰永明兵部侍郎長沙走寶長沙祁陽武岡永州大將抑郁

武陵唐王大學士職方歿長沙監軍御史永明全州兵部侍郎尚書武岡大兵武岡勃然遣使大兵坐堂不從殊色過橋

武昌諸生黎平將事降將不從

武昌推官圍城久之長沙僉事巡撫十三湖南大害唐王御史巡撫反覆武岡大兵

常熟禮部侍郎湖廣參議四十四進士吉安永豐知縣天啟元年調江陵永豐崇禎元年給事中內閣朝政不平慎行王化白楊結毒童蒙不可不可不可政府御史大學士大化總督魏忠賢大中順昌未幾時務七事:「不可升遷不可不可不慎區分。」:「左右天子召對史官紀錄昭示朝野。」發紅輕重巡撫遣戍

矯矯建白搏擊大臣十月禮部侍郎周延方言門人當事者第二發難貶謫參政其後貴州使久之常熟奸民不法巡撫已去削籍言官

十七福王南京八月天府御史巡撫廣西明年梧州南京靖江僭號調桂林王子安仁唐王監國以為不當勸進遣使乞援中軍唐王兵部侍郎協理入朝退居廣東

順治九月大兵永明梧州十月監國肇慶吏部侍郎大學士吏部未幾贛州梧州力爭不得十一月唐王廣州肇慶總督歿十二月大兵廣州西西

正月大兵肇慶梧州巡撫湖廣大器王化平樂桂林二月大兵平樂桂林全州桂林形勢不許留守大學士兵部尚書便宜從事平樂相繼桂林總督侍郎靈川御史使調使桂林知府以下通判鄭國縣丞兵部侍郎御史大兵三月桂林文昌城樓公署

永明率眾不能以此靖江戰守三月最多盡力士卒同甘苦雨城無人城守自如故人援兵不足既而主客不和廣州大兵桂林亦復陽朔平樂梧州臨桂新興

全州桂林