Back to collection

History of Ming 明史

卷三百二十九 列傳第二百十七 西域一 Volume 329 Biographies 217: Western Regions 1

Click on any word to see more details.

西域 哈密 柳城


目录
1 哈密
2 柳城
3
4
哈密
 哈密嘉峪关一千六百伊吾明帝都尉屯田伊州回纥元末威武改为帖木儿

 洪武太祖既定畏兀儿安定哈密帖木儿

 成祖遣使来朝九十永乐元年十一月有加有司四千七百四十边骑

 明年六月金印谢恩可汗国人二月脱脱脱脱自幼中国奴隶宿卫不从不敢祖母遣使谢恩

 甘肃脱脱祖母头目:“脱脱朝廷朝廷老人头目不知朝廷祖母。”由是脱脱祖母头目遣使谢罪三月哈密头目指挥长史行为辅导头目十九人为指挥

 明年头目作乱防御帝命发兵帖木儿妻子哈密开诚头目把总人理国政:“把总政令不一安适。”朝贡使臣

 脱脱脱脱使昏聩不恤国事不从十一月脱脱讣闻指挥同知都督佥事镇守白金脱脱从弟帖木儿忠义哈密十年谢恩祖母

 十七使往来西域忠义延接命中冠服及其部下头目使臣境内回回五百貂皮三万一千二十一三百三十

 仁宗践阼诏谕洪熙元年再入即位仁宗宣宗继统帖木儿使

 宣德元年脱脱登极肆赦国中谢恩明年北斗来朝方物北斗都督佥事命中忠义帖木儿年幼帖木儿忠义同理国事求婚

 正统帖木儿脱脱忠义未几遣使以为每年

 成祖哈密西域要道使统领西屏蔽杂居回回畏兀儿头目统属节制国势都督瓦剌猛可谋杀不克王父沙州百余使驿呵叱四方使恶言天子不加使臣以是无忌瓦剌西沙州由是邻国城外沙州先后瓦剌也先王母哈密杀头牛马不可王母不敢遣使敕令修好不从王母

 十年也先王母使百余也先十三瓦剌数月遣使天子不敢天子诘责不能也先不复故土以是哈密

 景泰朝贡使臣加恩中枢哈密交通瓦剌加官无名景泰使臣

 天顺元年遣使指挥使西域不敢报道哈密退使遣使切责

 国事也先其弟伯都从子哈密王母上书伯都都督佥事纳指佥事亲属无可国人头目帖木儿外孙都督同知王母不可安定王同祖:“哈密危急。”帝命指挥西宁逗遛哈密使臣海牙先行不许指挥安定使臣哈密不行

 哈密衰微妇人离散。乘隙大肆王母亲属部落遣使朝贡朝廷不能国人而已来者

 成化元年:“哈密二百使二百六十中国有限无益。”入贡不得二百

 明年兵部王母退故土使饥寒二百不能归国

 国人王母不肯头目都督国王王母老病药物遣使三百定期使使瓦剌强寇哈密哈密瓦剌其事遣还使不受诣阙之一

 儿子国事国中政令乘机王母夺金王孙据守四月戒备协力战守都督同知甘肃经略肃州锦衣婿哈密王母金印不逊一日大兵三万即日西王母王母不敢遣人:“天子发兵哈密。”都督十年谍报抗拒不敢本土畏兀儿退居肃州国事

 哈密哈密十八一千三百所部万人夜袭哈密乘势故土巡抚王朝奖励议和乘时安抚王孙金印王母国事哈密国人不从都督白金表里将士

 弘治元年国人结婚哈密指挥求救使兴复明年哈密旧部率众其弟等人遣使其弟部众其弟哈密六十夜袭甚多

 当是时中国天子哈密使朝廷善待由是中国拘留使臣贡物责令悔罪访王族遣使叩关哈密金印拘留使臣天子使者明年来归其所使臣:“种类素服蒙古哈密回回畏兀儿北山非得蒙古后裔不可安定王族人忠义脱脱哈密。”天子以为冠服都督佥事都督同知

 不得牛马夜袭哈密百余不下瓦剌二部支解据守先后使不逊僭称可汗乞命剿除然后直抵否则使晓示祸福大臣甘肃经略

 哈密:“西一行。”:“国家有事臣子不辞善骑射自古未有西域中国患者。”以为未可兵部侍郎都督同知指授庸才甘州明年遣使叩关哈密朝廷使者国体遣人不从使使出永不直捣哈密无机嘉峪关使封王与否中国损益中国损益哈密城池何处安定王封王镇抚一方孱弱可知即使甘州安定王不复都督总理哈密回回都督都督迷失等分给以口粮不必索取使嘉峪关正月言官经略哈密不还

 锐意兴复巡抚甘肃大将潜师夜袭明初以来官军哈密遗民旦暮固守不下室庐肃州并发哈密寄居沙州耕牧兴复

 哈密十年五千使臣久留大肆朝廷闭关不得送还哈密如故不可使甘州头目归心然后修复哈密复旧军务经理哈密十一哈密不可不可哈密后效哈密

 当事嗜酒部下十七帖木儿哈密肃州人为偕行胆略哈密与其立斩不敢哈密帖木儿帖木儿十三不敢:“。”甘州十八自称

 正德入贡偕行文牒大通需求供奉朝廷怀异志

 遣使帖木儿便扶植哈密声势其弟古人亲爱不可都督西哈密不可国情不从肃州入土哈密甘肃不能

 四月御史彭泽经略沙州声言金币甘州因而白金酒器十一五月:“国威悔过金印哈密效劳骸骨归田。”即令不肯退来归

 明年五月甘肃巡抚:“不可复位故土人心安定王后裔兄弟送还