Back to collection

History of the Southern Dynasties 南史

卷七十五 列傳第六十五 隱逸上 Volume 75 Biographies 65: Recluses 1

Click on any word to see more details.

陶潛 雷次宗 百年 漁父 顧歡
目录
1 陶潛
2
3
4
5
6
7
8 雷次宗
9
10
11
12 百年
13
14 漁父
15
16 顧歡
17
陶潛
陶潛柴桑大司馬曾孫少有柳樹五柳先生傳

先生不知何許人不詳少言不慕榮利好讀書不求甚解會意欣然忘食嗜酒家貧不能親舊如此置酒退不吝去留環堵蕭然風日穿結簞瓢屢空晏如文章自娛忘懷得失以此自終自序如此自況實錄

老家祭酒不堪主簿躬耕江州刺史偃臥:「處世天下無道有道文明奈何自苦如此。」對曰:「不及。」

參軍親朋:「弦歌以為?」執事以為彭澤不以家累:「自給為難薪水人子。」公田妻子使五十五十

束帶:「不能五斗米折腰鄉里小人。」即日印綬去職歸去

歸去來兮田園不歸形役惆悵已往來者遙遙風飄征夫以前晨光僮僕歡迎猶存自酌常關矯首無心翳翳撫孤盤桓

歸去來兮親戚情話琴書消憂農人有事西疇扁舟窈窕崎嶇涓涓萬物宇內幾時去留胡為遑遑富貴不可期臨清賦詩天命
義熙為著江州刺史不能廬山故人酒具要之使門生及至欣然便俄頃

顏延之後軍功曹經過酣飲之一彌日不得酒家九月久之即便而後

不解貴賤便:「我醉欲眠。」真率如此頭上葛巾曾祖宰輔身後宋武帝王業不復文章年月義熙以前年號以來甲子而已訓戒

五十窮苦荼毒剛才為己使饑寒賢妻敗絮兒子苦心少來開卷便欣然忘食樹木變聲亦復有喜六月涼風羲皇上人日月以來親舊藥石有限汝輩幼小家貧何時可言不同四海兄弟無猜立功潁川韓元漢末名士身處八十兄弟至於濟北操行家人:「高山」,

元嘉先生志趣


南陽宜都太守湘鄉師氏教授諸子

居喪宋武帝劉毅荊州參軍:「今日?」:「宿才能如此而已。」武帝為主簿答曰:「三十餘年。」武帝

琴書圖畫精於山水西長史未嘗彌日廬山文義南平太守江陵閒居武帝太尉參軍記室參軍並不

甚多家貧稼穡武帝子弟祿不復武帝雁門太尉受禪元嘉並不羅氏高情羅氏沙門:「死生三復方能。」衡陽荊州歡宴參軍山水遠遊西衡山江陵:「名山。」撫琴」。金石文帝樂師

測字一字家居江陵靜退不樂人間:「家貧先哲以為美談不能分地食人祿?」

豫章參軍:「何為海鳥。」母喪自負松柏參軍答曰:「山壑眷戀迷人有若不知而今。」

永明太子舍人名山長子便祿家事刺史安陸王子長史以下贈送老子莊子子孫悲泣廬山舊宅

江州:「少有至此量腹淡然。」不見不得已交言不悅退侍中陸探微相對:「昔人圖畫。」王儉

頃之西舊宅永業同志往來講說荊州刺史王子勞問:「貴賤何以。」建武司徒主簿

阮籍永業音律皇甫謐衡山衡山廬山壽終

從父恭謹家貧好學文義元嘉大使風俗不見:「布衣少長軒冕。」


吳興仁愛山下饑荒縣令山水貴重十二

有人令人:「相與。」令人使不止其所:「居士」。冬月衣服分身上衣兄弟

鄉里少年相率學徒受業有成宋文帝遣使存問三萬二百嫁娶員外侍郎

累世舊宅四月舉家

年老琴書孜孜不倦文帝郡縣使隨時


魯人尚書祠部秘書監

少有高尚愛好太原會稽山水有所旬日沙門:「三十傾蓋不覺將至。」著作太尉參軍並不

居喪至孝征士為人婚姻乘車提壺盡歡如此答曰:「農夫。」

會稽太守要之不能使:「何為?」:「不識。」不肯蓬戶元嘉侍郎上虞縣界家人所在廣州刺史司徒即日東歸不顧元嘉

儒學谷梁春秋范曄


雁門其先豫章建昌縣哀戚過於成人豫章太守招集遠方十二受業數年五經號曰同門稱為顏子既而閒居廬山沙門彭城遁跡廬山應徵劉毅撫軍參軍太學博士並不江州刺史招請嵇康得出因為

武帝世子安樂江州刺史武帝太尉武帝北伐彭城遣使:「」。武帝踐阼東郭招集輿諸生禮記不可」、。」稱為

不復鍾山景平元年毛詩公羊傳


隱遁高名十六幾於毀滅因此復修琴書音律揮手會稽名山故世不忍十五一部:「。」

桐廬縣名山兄弟醫藥:「有心無可祿。」桐廬僻遠難以土人引水繁密有若自然莊周大旨逍遙禮記中庸內衣便不為以此

元嘉並不衡陽京口長史竹林精舍常度鼓琴其三調廣陵止息文帝黃門侍郎:「山下。」一部何嘗白鵠二聲以為調

佛像形制其事世子銅像既成工人不能:「。」無不嘆服十八陽山:「恨不得使。」


柴桑曾祖高尚逃避家業立室廬山喪親便不復還家五穀獸皮結草鄉親家人石室尋求徵聘遁跡幽深岩石

雷次宗
雷次宗豫章南昌廬山沙門篤志好學三禮毛詩隱退不受

元嘉十五雞籠教授百餘會稽潁川儒學總監諸生子學留意藝文使丹陽玄學太子何承天史學司徒參軍文學四學車駕久之廬山公卿以下鍾山西使皇太子喪服使華林東門就業二十五鍾山


武昌曾祖高尚家業徵召