Back to collection

Romance of the Three Kingdoms 三國演義

第二十六回 Chapter 26

Click on any word to see more details.

第二十 關雲長

 袁紹從容:「一面之詞徐州失散未知天下不少即為何不?」袁紹主張:「好人。」帳下應聲:「兄弟安得?」

 身長獬豸河北名將袁紹大喜:「不能十萬便黃河追殺!」:「不可延津官渡渡河設或不能。」:「皆是遲緩遷延日月大事豈不兵貴神速?」:「悠悠黃河!」不出議事

 :「無可報效將軍同行一者二者。」前部:「劉玄不利主公三萬後部。」於是先行三萬隨後

 且說曹操欽敬朝廷漢壽關公袁紹使大將黃河延津之上使居民西然後將令以後前軍以前後軍糧草先行在後:「糧草在先在後?」:「糧草在後在前。」:「敵軍奈何?」:「待敵到時有理。」

 虔心未決糧食沿延津在後前軍:「河北大將我軍糧草四散奔走後軍?」:「。」人馬軍士解衣卸甲:「馬匹退回白馬!」:「可以餌敵何故退?」目視不復

 既得糧草軍士不依隊伍自相雜亂曹操一齊將來挺身軍士自相踐踏不住只得:「河北名將?」飛馬:「!」回頭見趕上按住拈弓搭箭:「!」低頭一箭射中頭盔奮力坐下戰馬一箭射中面頰跪倒落地

 截住廝殺後面料敵不過沿趕來騎馬旗號當頭飛馬關雲長:「!」關公趕上腦後一刀下馬曹操關公人馬掩殺河北大半落水糧草馬匹曹操奪回

 西之間劉玄三萬隨後前面探知:「。」慌忙馬來望見人馬往來漢壽關雲長天地:「原來果然曹操!」招呼相見大隊只得收兵回去袁紹接應官渡寨柵袁紹:「劉備不知。」袁紹大怒:「如此!」

 少頃推出:「?」:「使大將如何無罪?」:「一言曹操特使誅殺公知劉備。」袁紹:「使受害。」退左右

 :「寬大無可補報一心使劉備消息來到輔佐曹操?」袁紹大喜:「十倍。」書劄未有送去退按兵不動使守住官渡隘口自己班師:「昔日糧草在前餌敵。」

 飲宴:「汝南黃巾猖獗不利。」聞言:「犬馬汝南賊寇。」:「建立大功未曾重酬豈可?」:「疾病一行。」曹操點兵五萬使副將次日便荀彧:「消息不可出征。」:「今次不復。」

 且說將近汝南營寨當夜兩個細作內中認得關公退左右:「潰散之後一向蹤跡何為在此?」:「逃難飄泊汝南收留將軍為何曹操夫人無恙?」

 關公細說一遍:「袁紹便歸順袁紹相助將軍到此引路細作將軍來日一陣夫人袁紹相見。」關公:「袁紹事變。」:「虛實將軍。」:「兄長一面萬死不辭許昌便曹操。」當夜密送

 次日關公引兵披挂關公:「何故朝廷?」:「?」關公:「為何?」:「劉玄曹操?」關公拍馬向前便關公趕上關公:「不可汝南。」關公會意掩殺詐敗四散奪得州縣安民已定班師許昌曹操迎接勞軍

 回家參拜門外甘夫人:「叔叔可知皇叔音信?」答曰:「。」關公退夫人痛哭:「皇叔姊妹煩惱。」

 隨行不絕門外:「夫人主人河北袁紹。」夫人:「?」:「將軍出征有人陣上。」夫人:「皇叔未嘗曹操舊日不以實情?」關公頓首:「委實河北嫂嫂知者洩漏不可。」甘夫人:「。」退尋思坐立不安

 原來探知劉備河北曹操關公關公:「陣上音信特來賀喜。」關公:「一見?」:「何如?」:「朋友朋友兄弟兄弟君臣豈可?」:「河北?」關公:「昔日致意丞相。」關公曹操:「自有。」

 且說關公尋思故人不相識關公問曰:「何人?」答曰:「袁紹部下南陽陳震。」關公大驚退左右問曰:「先生有所?」出書關公

足下桃園相違功名富貴首級成全書不盡言
 關公看書大哭:「不知所在富貴?」:「。」關公:「人生天地終始君子明白不可不明先達兄長曹操相見:「曹操奈何?」:「久留?」:「使。」關公

竊聞負心不願自幼讀書禮義羊角未嘗流涕下邳無援捐軀暫且汝南方知當面曹操異心神人披肝瀝膽瞻拜伏惟
 陳震關公告知隨即曹操來意迴避關公怏怏舊日跟隨收拾車馬早晚伺候分付所有盡皆留下分毫不可帶去次日辭謝門首迴避關公一連不得其事不出關公:「丞相不容我去我去豈可?」辭謝曹操

皇叔同生皇天后土前者下邳三事蒙恩探知現在袁紹昔日違背難忘告辭伏惟有餘未報異日
 差人投遞一面金銀一一漢壽夫人上車關公手提青龍率領舊日跟隨護送北門關公怒目一聲退避關公出門從者:「先行追趕當之驚動夫人。」從者推車進發

 曹操關公未定左右報關大驚:「!」北門:「關公鞍馬二十北行。」關公中人:「關公金銀美女內室漢壽丞相不帶跟從隨身行李北門。」愕然挺身:「鐵騎生擒丞相!」將軍正是

萬丈蛟龍
關公畢竟如何下文分解

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary