Back to collection

Romance of the Three Kingdoms 三國演義

第四十八回 Chapter 48

Click on any word to see more details.

第四十八 長江曹操賦詩 戰船北軍

 聞言回視原來卻是是故心下回顧左右無人:「說破可惜江南八十一百姓皆是!」:「此間八十三萬人性命如何?」:「?」:「皇叔未嘗曹操逼死終身良策只是在此之後玉石不分豈能脫身緘口遠避。」:「如此高見遠識!」:「先生。」大喜拜謝江東

 且說當晚密使近人謠言次日三五交頭接耳曹操:「傳言西涼謀反。」大驚聚眾謀士商議:「引兵南征心中謠言虛實不可。」

 :「丞相收錄報效人馬把住隘口緊急。」:「無憂之上統領目下先鋒不可稽遲。」曹操便便是後人詩曰

曹操日日
釣鉤
 曹操心中上馬沿江水寨大船中央旗號水寨埋伏弓弩建安十二十一月十五天氣:「置酒樂於大船之上今夕」。

 天色東山皎皎如同白日長江一帶大船之上左右數百錦衣文武依次屏山如畫柴桑西四顧心中歡喜:「起義以來國家誓願四海削平天下江南百萬雄師諸公用命不成收服江南之後天下諸公共享富貴太平。」文武:「凱歌我等終身丞相。」大喜左右

 半夜指南:「周瑜魯肅不識天時投降心腹之患。」:「丞相泄漏。」大笑:「諸公近侍左右心腹?」:「劉備諸葛亮不料螻蟻泰山!」:「今年五十四江南有所昔日其二不料孫策周瑜之上江南臺上暮年。」大笑唐人杜牧詩曰

前朝
東風便
 曹操笑談忽聞聲望問曰:「緣何?」左右答曰:「月明。」大笑滿:「黃巾呂布袁術袁紹深入直抵遼東縱橫天下慷慨當作。」

對酒當歌人生幾何
譬如朝露
憂思難忘
何以杜康
青青悠悠
沈吟至今
呦呦鹿
嘉賓
皎皎何時
從中不可斷絕

契闊心念
月明

不厭不厭
周公天下歸心
 歡笑:「大軍相當之際將士用命丞相何故不吉?」揚州刺史字元創立學校屯田曹操立功當下問曰:「吾言何不?」:「『月明。』不吉。」大怒:「安敢!」刺死驚駭

 次日酒醒懊恨不已劉熙:「誤傷悔之無及可以三公厚禮。」軍士護送靈柩即日次日水軍都督帳下:「大小船隻配搭連鎖停當旌旗戰具一一齊備丞相調遣進兵。」

 水軍中央大戰坐定各各五色旗號水軍中央前軍紅軍後軍左軍白旗馬步前軍紅旗後軍左軍白旗水陸接應使護衛往來使其餘驍將隊伍

 水軍三通隊伍戰船是日西北風帆衝波激浪平地北軍踴躍使前後左右小船五十往來巡警之上觀看調心中大喜以為必勝帆幔依次謀士:「若非天命安得妙計果然渡江平地。」程昱:「連鎖平穩火攻難以迴避不可。」大笑:「遠慮還有不到。」:「丞相何故?」

 :「火攻風力隆冬之際西風北風安有東風南風西北之上南岸自己若是十月小春早已。」:「丞相高見眾人不及。」:「安能大江!」挺身:「小將二十直至北江旗鼓北軍。」

 袁紹手下:「生長北方不便江南往來水上精熟性命兒戲。」南大:「不勝軍法。」:「戰船連鎖二十未便接戰。」:「大船二十一半今日直抵江南水寨須要。」:「二十精銳五百長槍到來天明大寨江面三十接應。」欣喜退次日四更五更結束已定水寨擂鼓鳴金分布水面長江一帶紅旗交雜二十穿望江進發

 南岸隔日鼓聲遙望曹操調水軍周瑜山頂收回次日鼓聲軍士登高觀望小船中軍周瑜帳下:「當權先鋒。」傳令嚴加守禦不可左右

 小船長槍船頭便軍士長槍交鋒刺死隨後趕來船頭兩邊弓矢一手相離飛身軍士追趕兩邊便廝殺

 周瑜山頂遙望江北水面艨艟戰船合江旗幟有次序相持奮力攻擊不住周二追趕周瑜深入重地便白旗鳴金

 周瑜山頂戰船水寨:「江北戰船蘆葦?」未及曹操折中大笑:「不祥之兆!」

 之際狂風大作中波拍岸一陣風周瑜猛然想起一聲往後便鮮血急救不省人事正是

一時使南軍北軍
畢竟周瑜性命如何下文分解

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary