Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷五十三 吳書八 張嚴程闞薛傳 Volume 53: Book of Wu 8 - Biographies of Zhang, Yan, Cheng, Kan, and Xue

Click on any word to see more details.


  廣陵遊學京都,〈吳書太學博士歐陽尚書濮陽禮記》、《左氏春秋》。〉還本公府,〈吳書大將軍太尉司空。〉避難江東孫策創業校尉,〈吳書參謀常令人居人從征討呂布徐州因為從事:「海產明珠所在實用君子何必本州?」〉臨行:「夫主三軍不宜麾下姿四海國內上下危懼。」

  建安御史少府孔融親善。〈吳書在朝公卿平定風行草偃加以王室曹公司空加恩遠人加封九江太守戀舊。〉曹公以為古義不克成仇不如因而曹公將軍領會太守曹公會稽東部都尉。〈《吳書春秋太夫人憂勞辭謝輔助答謝思惟異事章表書記四方交結常令董卓扶持漢室平定建立大業昭公既成:「家門。」志趣不止不以介意琅邪廣陵太守孝廉不能門戶絕滅東部主簿琅邪親戚之後琅邪江夏以東孔融:「大軍西征足下社稷折衝李廣單于南北今日無緣會面相見?」鎮守論功不敢從容常有。《江表群臣東部所以。〉長史合肥。〈吳書合肥:「圍城其一死戰。」不同馳騁挑戰。〉輕騎:「凶器麾下強暴三軍莫不寒心斬將搴旗偏將主將霸王。」明年復出:「自古帝王受命文德武功然而麾下四百扶危師徒任賢使能順天。」於是不行

  秣陵。〈《江表:「秣陵武王名為金陵地勢石頭訪問秦始皇會稽金陵地形都邑改名秣陵處所都邑。」未能劉備宿秣陵地形:「智者。」春秋劉備孫權:「數百為難將軍無意?」:「秣陵百餘可以大船水軍。」:「蕪湖。」:「徐州。」以為秣陵蕪湖道里無幾便徐州秣陵劉備秣陵。〉:「自古國有修德隆盛至於馨香忠臣不勝夫人治道相反。《:『』,自然,〈《周禮太宰群臣祿。〉忠臣逆耳之言不合不亦!(巧辯恩愛長幼其所由來明君饑渴不厭成仁。」六十流涕

  。〈《吳書陳琳:「鄉里。」陳琳武庫答曰:「河北天下此間文章使其實在此足下所謂小巫見大巫神氣。」文學孔融:「手筆篆書欣然。」〉太守尚書。〈《江表才不。〉,〈《江表》(。〉孫皓侍郎言語侍中使鼓琴對曰:「不能。」使精妙晉平公使師曠德薄不足。」意謂不悅他事下獄,〈:「』,?」對曰:「』,。」:「?」對曰:「禿鷦鷯。」談論以致:「飲酒?」對曰:「陛下。」:「孔丘!」因此發怒尚書公卿百餘叩頭。〉建安久之孫策參與


  彭城》、《》、》,說文》。避亂江東諸葛齊名友善性質純厚人物忠告補益孫權以為騎都尉從事將軍魯肅萬人眾人前後:「樸素書生軍事。」發言慷慨至於流涕,〈上馬。〉吳王尊號衛尉使蜀相諸葛亮祿親戚家常廣陵學家其弟略為零陵太守詐病收錄使久之尚書。〈吳書七十八少府。〉孝經》、《潮水》,管仲季路下邳太中大夫齊桓晉文優劣所見相反文理太子


  汝南南頓鄭玄避亂交州劉熙大義博通五經士燮長史名儒太子太傅黃武太子周瑜太常從容:「婚姻人倫是以聖王所以率先風化天下》,以為太子禮教閨房周南化隆。」:「將順。」周易》、《尚書》、《論語》,三萬河南篤學。〈》、《春秋左氏傳》,內術會稽躬耕以求不過有成交結丞相足以足以初見太子東宮官僚諮詢太子異聞七十。〉


  會稽山陰家世農夫好學為人紙筆誦讀歷數由是孝廉孫權將軍西尊號尚書嘉禾赤烏太子太傅如故經傳難得斟酌出入正時朝廷經典儒學勤勞謙恭小吏呼召抗禮未嘗容貌不足所聞:「何者?」諷喻明治賈誼最善有司大辟以為元惡:「不宜。」官司有所臣下:「」,此類。〈:「揚雄。」:「儒術德行。」魏文帝即位從容群臣:「曹丕盛年即位不能以為如何?」群臣:「不及十年大王。」:「何以?」:「。」文帝孫權文帝長幼。〉痛惜澤州先輩修身稱為儒者國語》、《公羊》、《講授常數吳王黃武尚書僕射。〈七十。〉


  沛郡​​邑人。〈其先孟嘗君子孫分散定天下兄弟州郡為著屬文秀才。〉族人交州劉熙士燮孫權五官),合浦交阯太守

  刺史討伐海南及到九真還都僕射西使前列尚書姓名不能下行勸酒:「。」〈書本」,以為」,:「」。〉:「不當?」應聲:「萬邦天子。」於是喜笑樞機敏捷此類。〈《江表費禕公卿諸葛相對問曰:「云何?」:「有水無水。」:「云何?」:「臨滄天子帝都。」不同。〉交州上疏

南巡蒼梧桂林南海象郡然則四國之內自來趙佗番禺百越漢武帝呂嘉交阯刺史山川長遠習俗言語同異重譯禽獸長幼徒跣長吏有若以來中國罪人雜居其間使言語使往來觀見交阯九真太守使建立學校由此四百餘年頗有珠崖州縣嫁娶八月人民集會男女自相夫妻父母不能

交阯九真以此為長吏不能禁制男女不以由此可謂蟲豸面目然而毒害以為使縣官羈縻威服象牙犀角玳瑁珊瑚琉璃鸚鵡翡翠孔雀不必中國之外長吏放恣數反違法珠崖長吏所見南海日南太守下車驅逐九真太守妻父作主作樂功曹起舞不肯忿交阯太守士燮不能刺史會稽鄉人長吏百姓黃魚百姓山賊走入流離喪亡南陽荊州劉表去留自在

威武不足零陵賴恭先輩時事長沙蒼梧太守不為。()(怨恨逐出以次綱紀南征長吏萬里大小承風由此禍福尤甚今日交州宿南海蒼梧不復刺史精密方略稍稍形勢成效庶幾中人常法奇數久遠故國安危在於不可不察朝廷

  黃龍建昌大將軍長史書籍尚書尚書僕射公孫盛怒親征上疏

帝王萬國元首天下是以重門擊柝不虞清道威嚴所以萬安四海孔子