Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷五十四 吳書九 周瑜魯肅呂蒙傳 Volume 54: Book of Wu 9 - Biographies of Zhou Yu, Lu Su, and Lü Meng

Click on any word to see more details.

周瑜
 周瑜廬江祖父太尉。〈後漢書見稱孝廉公府豫州刺史汝南陳蕃潁川從事天下英俊尚書太尉漢紀尚書孝廉延請家人宴會如此贈送選用子弟:「?」司徒河內太守無私而已不及門戶:「一家。」當時。〉洛陽姿孫堅董卓同年友善南大從父太守書報大喜:「。」渡江秣陵進入曲阿劉繇奔走數萬:「以此平山。」頃之袁術從弟太守壽春居巢東歸自居建安

 親自中郎將五十。〈《江表鼓吹館舍:「周公英俊異才總角之好骨肉大事足以。」〉二十四吳中廬江頃之荊州領導江夏太守公兩大橋小橋。〈《江表從容:「流離婿。」〉江夏豫章鎮巴。〈孫策豫章尚未江夏丘縣不同。〉

 長史。〈《江表曹公袁紹兵威日盛建安群臣會議猶豫不能前定:「楚國荊山不滿百里繼嗣賢能立基至於南海九百餘年將軍父兄精糧將士用命境內富饒朝發所向無敵不得不首尾首尾不得不便不過僕從南面稱孤不如天下將軍暴亂自焚將軍天命!」:「同年小一不送。〉

 十一萬餘)。江夏太守柴桑追討十三江夏前部九月曹公荊州曹公水軍步兵十萬將士延見計策:「曹公天子四方朝廷今日不順將軍大勢可以長江荊州劉表治水鬥艦沿江兼有步兵水陸長江勢力不可大計不如。」

不然其實將軍神武父兄割據江東地方千里英雄樂業橫行天下漢家送死將軍使曠日持久疆場勝負,(平安馬超關西後患鞍馬吳越爭衡中國所長中國遠涉江湖之間習水疾病四者用兵將軍今日精兵三萬進住將軍

:「老賊自立久矣呂布劉表已滅​​老賊勢不兩立。」〈《江表前奏:「將吏!」:「八十不復虛實便無謂中國人不過十五已久所得狐疑疲病狐疑眾數精兵五萬自足將軍。」:「至此妻子挾持五萬三萬戰具便在前資糧後援邂逅不如便。」以為曹公魯肅周瑜使鄱陽使鄱陽闇同延見計策眾人抗拒先有。〉

 劉備曹公渡江魯肅當陽進住諸葛亮曹公赤壁曹公疾病初一交戰敗退江北南岸部將:「持久船艦首尾相接。」鬥艦其中帷幕牙旗書報曹公欲降。〈《江表:「將帥天下事大勢江東郡山當中百萬不敵海內東方將吏無有皆知不可周瑜魯肅未解今日其實交鋒前部事變效命。」曹公行人:「信實前後。」〉大船曹公觀望同時發火岸上頃之人馬溺死敗退。〈《江表其中旌旗東南中江舉火使齊聲:「!」軍人北軍同時發火岸邊其後北軍曹公退。〉曹公江陵逕自

 相對大江交鋒,〈《:「江陵城中使。」。〉夷陵告急呂蒙其後大戰便案行軍營激揚由是退

 偏將太守以下江陵劉備左將軍荊州公安上疏:「劉備梟雄姿有關張飛為人大計宮室美女耳目一方使攻戰大事土地以資疆場蛟龍得雲雨池中物。」曹公北方英雄益州:「曹操未能將軍進取固守馬超將軍襄陽北方。」江陵行裝,〈江陵巴陵鎮巴。〉年三十素服舉哀感動左右蕪湖供給:「將軍周瑜有人不得。」

 使權位將軍賓客便大率得人不睦。〈《江表年長折節容下敬服:「周公不覺。」謙讓如此曹公年少美才遊說揚州九江儀容見稱獨步之間布衣葛巾私行出迎:「遠涉江湖說客?」:「足下州里中間說客?」:「不及。」酒食:「別自。」倉庫宴飲侍者服飾珍玩:「丈夫處世知己君臣骨肉言行禍福假使更生復出足下所能?」雅量言辭以此劉備大船魯肅宴會:「文武籌略萬人器量廣大不久為人。」曹公:「。」:「赤壁疾病退使周瑜。」曹公劉備流涕:「短命!」尊號公卿:「周公。」〉

 音樂之後:「。」

 太子公主騎都尉興業都尉公安黃龍元年廬陵郡赤烏諸葛上疏

將軍周瑜粉飾受封不能立功縱情爪牙出征節用視死如歸曹操國威華夏莫不賓服自古帝王莫不貴重高帝封爵使黃河太山永存苗裔』。丹書宗廟無窮使功臣之後世世子孫苗裔報德勤勤懇懇如此之至勸戒後人用命死而無悔匹夫陛下稽古乞丐使其後

答曰:「年少功勞受精以及前後成就罪惡便使自知勤勤援引河山庶幾中間使!」病死

 元功偏將:「曹操荊州皆是性行危險便?」

魯肅
 魯肅東城祖母施與爾時天下不治家事財貨田地歡心周瑜居巢數百資糧周瑜相親袁術東城綱紀不足老弱少年百餘居巢同行,〈《吳書體貌少有奇計天下擊劍騎射少年衣食往來山中講武父老:「!」雄傑擾亂:「中國橫暴江東沃野萬里兵強可以寧肯相隨至樂?」從命使在前強壯在後男女三百徐行滿:「丈夫大數今日天下兵亂何為?」不能相率渡江。〉曲阿祖母東城

 友善:「今天豪傑姿今日老母東城巢湖萬餘肥饒廬江間人形勢不可足下。」曲阿北行狀語孫策:「馬援光武當今非但』。主人先哲承運東南推步事勢歷數烈士足下不須介意