Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷六十一 吳書十六 潘濬陸凱傳 Volume 61: Book of Wu 16 - Biographies of Pan Jun and Lu Kai

Click on any word to see more details.


 承明武陵漢壽。〈吴书为人有机山阳王粲由是知名功曹。〉三十荊州劉表江夏從事湘鄉有名劉備荊州從事

 孫權關羽中郎將。〈江表荆州将吏悉皆归附不见遣人著床涕泣不能慰劳:「承明武王以为文王以为令尹先贤名臣不然古人?」使亲近手巾下地拜谢以为荆州诸军武陵从事诱导武陵刘备万人:「五千可以。」:「何以?」:「南阳辩论所以人设日中不可得侏儒。」大笑五千。〉將軍。〈吴书孙坚征伐九江太守吴郡所在孙策平定江东以为会稽东部都尉中郎将溧阳拣择淑媛群臣文武黄武。〉尊號少府,〈江表权数:「相与时时不复往日。」:「天下未定机务特为。」由是自绝不复。〉太常谿蠻夷叛亂諸軍不可斬首衰弱一方寧靜。〈吴书将军召募增兵:「民间有名不可。」中郎将豫章有名京师孔融交结儒生奉节殿奉法此类归义豪杰周旋大怒:「报以恭顺何故粮饷惆怅使一百。」当时归服江表零陵蒋琬大将军武陵太守密使:「承明不为。」。〉

 武昌丞相左將軍禁止黃門侍郎:「公事何如?」:「不能。」:「退當代?」:「得無太常?」良久:「。」:「太常切齒道遠今日明日便。」解散建業太子不見手刃當之不行進見無不由此誅戮引咎誚讓大臣》。

 赤烏建昌。〈吴书骑都尉后代湘乡。《襄阳襄阳荆州公平公平问曰:「先君州里州里?」:「。」尚书僕射公平州里。〉


 吳郡丞相黃武永興諸暨所在建武都尉太玄》,赤烏儋耳太守建武校尉山賊零陵偏將武昌共赴壽春綏遠將軍孫休即位將軍豫州孫皓西大將軍都督荊州嘉興孫皓使者弋陽諫止》。元年左丞

 不好:“夫君無不相識不虞不知。”自視

 武昌百姓供給以為政事無窮上疏

 有道無道不久民樂年以來明暗奸雄無為無罪使謬誤諸公以求以求不義痛心鄰國交好四邊天時傾動天心騷擾使不安大小

 吉凶分數有所進退所以天下錯亂奢侈目眩美色財寶在位隱藏百姓業業天下是以所以躬行誠信負薪往事明證

 三家鼎立綱紀益州危險閉門固守萬世賞罰恣意奢侈是以君臣目前

 大理不及智慧冀望陛下天下耳目所聞百姓所為所為錯亂陛下大功苛政武昌土地危險安國童謠:‘建業武昌建業不止武昌。’熒惑童謠天心安居明天

 而今臣下諸公祿子孫致命小利以求荼毒百姓不為自從以來耕種所在輸入一家父子離散國有兒子調相仍所在長吏不加隱括愛民威勢所在騷擾更為財力無益有損陛下鎮撫百姓羅網四方如此先王

 五音令人五色令人不明無益有損先帝後宮列女不滿有餘先帝在位更改奢侈其所不足相承無益陛下給與如此天心天下幸甚

 取士商賈齊桓取士車轅取士大漢取士奴僕取士不拘卑賤功德洋溢名流顏色當今不能陛下藩鎮公卿尚書仁化陛下黎民萬一陛下留神

 殿便任事:“前後事主不忠國政得以壽終何以天聽不然不測。”中傷不以為意公家形於色指事

 元年疾病:“不可任用不宜國事小吏嚴密故跡不可清白姿社稷國家陛下留神以時拾遺萬一。”七十二

 黃門侍郎偏將太子中庶子國史:"體質魯肅不過當下武昌不回器械有節直選名將竊思善於。"

 -,重臣大將疆場容忍建安元年十二月大司馬御史大夫孫休左將軍先驅不許是以太史風氣陰謀。〈拜庙大将军因此:「。」:「。」平素未及:「野猪。」有喜不敢辍止。〉

 來者二十多雲所能容忍以為篋笥虛實不著左雲

 親近:“先帝何不建業不利西宮室何以不可?”上疏

 陛下執政以來陰陽調五星職司不忠奸黨陛下先帝所致。〈江表传载:「明诏气结陛下!」〉陛下便盛意驅馳流離天地天地縱令陛下一身百姓何以
 前世今日師表中常侍社稷重鎮陛下忿殿堂屍骸內傷悲悼吳國夫差先帝陛下反之陛下先帝
 宰相不可不強是故先帝凡庸陛下賢良先帝
 先帝愛民過於嬰孩單衣陛下反之不理先帝
 妖婦先帝以為左右淫邪中宮不備嬪嬙鰥夫風雨由此
 先帝憂勞有失陛下以來遊戲後宮眩惑婦女先帝
 先帝樸素高台雕飾故國富民奸盜陛下徵調州郡財力玄黃先帝
 先帝是以庶績內情斗筲小吏先帝陛下先帝

 先帝宴見群臣),臣下終日陛下不盡敗德無異長夜先帝
 親近民心黃門小人陛下烽燧不能先帝
 宮女黃門州郡民女有錢道路母子十一
 先帝太子乳母錢財資糧歸來不然夫婦故作先帝十二
 先帝:‘民以食為天其次。’不然農桑先帝十三

 先帝不拘卑賤不虛不然浮華朋黨先帝十四
 先帝戰士使有事戰士供給先帝十五
 賞罰散失江邊將士不見不見先帝十六
 兼有使擾亂其中何以?景帝交阯反亂景帝先帝十七
 先帝末年百姓先帝十八
 先帝然後考績黜陟州縣職司無幾便徵召迎新道路於是先帝十九
 先帝留心是以死者吞聲先帝二十

 虛妄陛下留意

江表将亡

不可不可积恶丧乱是以古人九十警戒陛下警戒积恶怀陛下克己复礼不可捐弃不信骨肉公子天命不过二十忿亡国夏桀不可使后人忿陛下餘年值遇陛下不能沈浮比干伍员见疑先帝陛下九思