Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《陳涉世家》 House of Chen She

Click on any word to see more details.

涉世》 House of Chen She

陳勝陽城吳廣輟耕久之:「富貴。」:「富貴?」:「嗟乎燕雀安知鴻鵠之志!」

二世元年七月漁陽九百大澤鄉陳勝吳廣天大道不通失期失期陳勝吳廣:「大計?」陳勝:「天下久矣二世不當公子使無罪二世百姓多聞未知士卒以為以為自稱公子天下。」吳廣以為:「足下足下!」陳勝吳廣:「。」丹書陳勝」,吳廣篝火陳勝」。夜驚卒中往往陳勝

吳廣愛人士卒忿激怒陳勝:「公等失期失期死者十六壯士不死大名王侯將相有種!」:「受命。」公子陳勝自立將軍吳廣都尉大澤鄉以東收兵七百數萬不在譙門號令豪傑會計豪傑:「將軍堅執無道誅暴楚國社稷。」

此時諸郡縣長吏以西滎陽人武九江此時人為不可勝數

東城楚王還報誅殺吳廣滎陽滎陽豪傑以上

周文賢人將軍西收兵十萬少府酈山大軍周文走出三月澠池周文

邯鄲自立大將軍左右丞相家室:「將相家屬不如因而。」遣使家屬宮中耳子成都入關將相相與謀:「莫如西使使大河不敢不勝可以得志天下。」以為西

貴人豪傑:「將軍。」:「不可。」:「西不能不敢將相安敢將軍!」以為自立數月王母家屬

不可勝數自立齊王反擊在陳不得已定相與不肯使者

將軍相與謀:「周章旦暮滎陽秦軍大敗不如足以)[精兵秦軍不知兵權不可。」相與使使令尹使上將使滎陽精兵西秦軍進兵滎陽

陽城擊破擊破

立時人丁特起東海使武平將軍不受自立大司馬武平:「武平年少不知!」武平

進兵西

臘月以降陳勝

將軍倉頭

定南南陽南陽不能乃東新蔡秦軍以軍咸陽車裂

出走楚王引兵秦軍定陶使公孫使齊王并力齊王:「戰敗不知死生安得而立!」公孫:「而立何故而立當令天下。」誅殺公孫

左右將軍收兵當陽左右王孫楚王

陳勝六月故人:「。」不肯遮道召見殿:「夥頤沈沈!」天下出入愈益:「無知妄言。」故人由是中正主司群臣不是苛察其所自治信用其所

陳勝其所侯王將相高祖三十至今

先生地形險阻所以刑法所以未足恃先王仁義文法枝葉豈不

秦孝公雍州君臣固守席卷天下包舉宇內囊括四海并吞當是時立法諸侯於是拱手西之外

文王武王昭王故業漢中西巴蜀要害諸侯恐懼會盟器重肥饒以致天下相與平原明知忠信寬厚愛人中山於是蘇秦吳起孫臏廉頗百萬開關不敢天下於是有餘追亡逐北百萬流血因利乘便宰割天下分裂山河請服入朝

孝文襄王享國國家及至長策宇內亡諸至尊六合鞭笞天下威振四海百越以為桂林象郡百越使蒙恬長城藩籬匈奴七百胡人不敢南下牧馬不敢報怨於是先王之道百家黔首名城天下咸陽以為十二天下然後華為不測谿以為要害精卒天下已定以為關中金城千里子孫帝王萬世

然而甕牖遷徙能不中人仲尼墨翟陶朱躡足俛仰之中數百轉而為兵揭竿天下響應山東

天下雍州自若中山深謀遠慮行軍用兵然而成敗功業相反嘗試使山東量力不可同年然而區區有餘然後六合死人天下仁義攻守

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary