Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《梁孝王世家》 House of Prince Xiao of Liang

Click on any word to see more details.

孝王世家》 House of Prince Xiao of Liang

孝王孝文皇帝孝景太后

孝文帝長子太子孝景次子次子次子孝文帝即位代王太原代王淮陽太原號曰代王十七孝文孝王共王二十九元光代王十九常山代王清河清河元鼎

淮陽十年最少明年淮陽孝文帝十二十一

十四入朝十七十八比年入朝明年二十一入朝二十二孝文帝二十四入朝二十五入朝太子燕飲從容:「千秋萬歲。」辭謝太后

吳楚七國吳楚數萬孝王城守睢陽使韓安國大將軍吳楚吳楚不敢西太尉相距三月吳楚漢中明年太子其後大國天下泰山西至高四十多大

孝王太后賞賜不可於是孝王三百睢陽七十大治宮室自宮連屬平臺三十天子旌旗東西天子出言四方豪桀以東莫不齊人公孫公孫奇邪初見千金中尉公孫將軍兵器弩弓十萬府庫金錢珠玉多於京師

二十九十月孝王入朝景帝使使持節輿上疏以太景帝禽獸上林侍中謁者引出天子殿宦官無異

十一月太子太后孝王後嗣大臣有所關說景帝太后不復事由歸國

四月太子公孫使刺殺於是天子使遣使相望公孫公孫後宮使者二千石內史韓安國自殺由此怨望使韓安國長公主謝罪太后然后

上書使長公主使使入關車騎不知太后:「!」景帝於是謝罪然後太后景帝大喜如故入關景帝不同車輦

三十五上疏欲留歸國忽忽不樂孝王六月孝王

孝王太后不能不安欲留長安太后太后太后:「!」景帝不知所為長公主孝王人為於是太后太后

孝王長子共王濟川山陽不識

孝王不可勝數黃金四十財物

共王景帝共王平王

梁平十四太后共王太后太后平王平王之后王后王后平王孝王千金孝王後世得以王后平王太后:「先王得以猶自。」王后平王使王后太后大怒使者平王王后遮止閉門太后不得使者太后郎中王后以此使太后太后淫行未嘗

睢陽人類其父淮陽太守太守下車反殺淮陽太守二千石二千石以下親戚告知丞相以下長吏天子天子公卿庶人天子:「太后淫行良師不義。」王后三十九平王

濟川王明孝王孝景濟川射殺其中有司天子庶人

孝王孝景二十九無人與其亡命少年殺人財物以為發覺百餘皆知夜行上書有司不忍以為庶人大河

山陽哀王孝王孝景山陽山陽

哀王不識孝王孝景

太史公孝王親愛漢家隆盛百姓殷富財貨廣宮室天子

先生宮殿好事者稱道以為孝王怨望從中太后太子大臣不時正言不可受賞忠臣正言何以景帝太后景帝:「千秋萬歲之後。」太后在前:「漢法何以高帝!」於是景帝默然無聲太后

成王:「。」周公進見:「天王。」成王:「。」周公:「人主不當有戲。」於是小弟應縣成王不敢有戲。《孝經:「非法不行。」聖人法言主上不宜好言太后驕蹇景帝好言千秋萬世之後不行

諸侯王朝見天漢法小見正月璧玉賀正置酒金錢財物小見辭去長安不過二十小見士人所得西人主大言怨言不亦賢人不知退讓朝見賀正朝見比年入朝久留驕子不孝」,惡言諸侯良師忠言直言安得

蓋聞西入朝太后景帝太后語言太后:「親親周道安車大駕孝王。」景帝:「。」大臣通經:「太后如是何謂?」對曰:「太后太子。」:「親親周道尊者其所周道尊者長子周道太子太子其弟。」:「何如?」對曰:「漢家周道不得春秋所以宣公宣公不立反之以為當代刺殺故國不絕春秋君子居正宣公』。太后。」太后:「太后?」太后:「。」宣公不立禍亂五世不絕不忍大義太后太后解說即使出於大臣怨望使:「所謂將軍?」:「!」長安:「。」以此發覺使者大臣謀反太后日夜不止景帝公卿大臣大臣以為經術可解於是通經空手景帝景帝:「何如?」對曰:「不知幸臣公孫伏誅無恙。」景帝:「太后。」太后平復不通經術古今不可以三公左右近臣少見

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary