Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《魯仲連鄒陽列傳》 Biographies of Lu Zhonglian and Zou Yang

Click on any word to see more details.

列傳》 Biographies of Lu Zhonglian and Zou Yang

齊人好奇畫策不肯仕宦任職

孝成王使白起長平前後四十邯鄲諸侯救兵秦軍釐王使將軍使將軍邯鄲平原君:「所為齊湣王復歸天下邯鄲使昭王罷兵。」平原君未有

此時平原君:「柰何?」平原君:「四十邯鄲不能使將軍!」:「天下公子然後天下公子安在。」平原君:「先生。」平原君見新:「國有先生在此將軍。」:「先生齊國人臣使不願先生。」平原君:「既已。」許諾

見新無言:「圍城之中平原君先生玉貌平原君圍城之中?」:「無從死者眾人不知一身禮義使使然而為政天下東海不忍所為將軍。」

:「先生柰何?」:「使。」:「先生使?」:「稱帝使稱帝。」

:「稱帝何如?」:「齊威王仁義天下諸侯諸侯歲餘烈王:『崩地天子。』齊威王勃然:『!』天下不忍天子固然。」

:「先生不見不勝不若。」:「嗚呼?」:「。」:「使。」不悅:「太甚先生先生使?」:「文王三公有子以為文王然而齊湣王魯人:『何以?』魯人:『太牢。』子曰:『天子天子巡狩諸侯天子退。』魯人不得假途當是時:『天子主人必將北面南方然後天子南面。』群臣:『伏劍。』不敢不得不得天子其一從而使三晉大臣不如無已變易諸侯大臣其所不肖與其其所與其使子女諸侯安得晏然而已將軍何以?」

於是再拜:「先生庸人今日先生天下不敢。」五十公子無忌秦軍秦軍

於是平原君辭讓使不肯平原君置酒千金:「天下為人難解紛亂商賈不忍。」平原君終身不復

其後二十餘年攻下聊城聊城保守聊城不敢聊城歲餘士卒聊城不下城中。《

智者時而勇士不死忠臣而後一朝忿不顧身亡聊城不信後世不臣智者不再勇士死生榮辱貴賤尊卑此時不再

南陽平陸南面以為南陽不如濟北審處不敢東面楚國南陽濟北且夫聊城退天下聊城不能燕國君臣上下迷惑十萬天下歸心墨翟食人孫臏天下雖然不如歸於父母交游攘臂功業群臣百姓以資功名棄世世世厚實審處

不能不能大功桓公公子不能束縛桎梏行者不臣鄉里不通使管子不出不免賤行同名世俗笔管之中天下不治不死公子不信諸侯五霸天下鄰國三北五百使反顧不還刎頸不免敗軍三北退魯君桓公朝天諸侯桓公之上顏色不變一朝天下震動諸侯驚駭不能以為身亡絕世功名不立故去忿終身忿累世是以三王

連書猶豫不能欲歸欲降而後:「。」自殺聊城聊城而言海上:「富貴貧賤。」

齊人夫子淮陰上書介於公孫孝王孝王負累上書

無不不見以為荊軻太子先生長平太白昭王變天豈不哀哉盡忠竭誠左右不明從吏使荊軻先生大王

獻寶楚王李斯胡亥極刑是以箕子輿大王李斯而後楚王胡亥使臣箕子輿比干不信大王

:「白頭傾蓋如故。」不知荊軻臨城所以合於無窮是以蘇秦不信天下燕尾白圭中山蘇秦按劍白圭中山中山魏文侯夜光相信

美惡不肖入朝司馬相中必然朋黨孤獨不能免於嫉妒是以不容主上百里乞食牛車桓公左右然後合於膠漆昆弟不能孔子墨翟不能免於眾口鑠金積毀銷骨是以中國當世故意胡越昆弟不合骨肉今人不足三王

是以聖王能不於田比干之後孕婦功業天下晉文公諸侯齊桓公天下不可以

商鞅天下車裂大夫中國是以孫叔敖三公為人今人驕傲心腹情素使使聖王然則荊軻妻子

明月夜光道路無不按劍因而根柢左右夜光結怨不見有人枯木天下布衣貧賤比干盡忠當世根柢忠信人主人主按劍使布衣不得枯木

是以聖王之上眾多皇帝庶子荊軻匕首周文王呂尚天下左右域外

今人使不羈所以忿富貴

盛飾入朝不以名號不以縣名曾子朝歌墨子回車使天下威重親近左右)[之中盡忠孝王孝王使

太史公不合大義布衣蕩然諸侯當世不遜可謂抗直是以列傳

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary