Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《刺客列傳》 Biographies of Assassins

Click on any word to see more details.

刺客列傳》 Biographies of Assassins

魯人勇力魯莊公莊公敗北魯莊公以為

齊桓公桓公莊公匕首齊桓公桓公左右問曰:「?」:「大國。」桓公既已匕首北面群臣顏色不變辭令如故桓公管仲:「不可小利棄信諸侯天下不如。」於是桓公

其後六十

邑人伍子胥伍子胥吳王公子:「伍員父兄。」吳王伍子胥公子吳王:「未可以外。」公子

吳王季子季子不立太子以次季子季子季子不肯公子:「使兄弟季子。」謀臣以求

既得楚平王吳王使其二公子使季子諸侯發兵不得於是公子:「此時不可季子。」:「老子其後骨鯁之臣。」公子頓首:「。」

四月丙子光伏甲士使自宮門戶左右親戚公子使匕首匕首左右王人擾亂公子伏甲自立闔閭闔閭以為上卿

其後七十餘年

中行所知合謀之後三分以為飲器山中:「嗟乎知己魂魄不愧。」刑人匕首如廁心動刑人持刀:「報仇!」左右子曰:「義人無後報仇天下賢人。」

頃之身為使形狀不可不識:「?」:「。」:「不易以求不亦!」:「既已所為所以為此天下後世為人。」

頃之子曰:「。」使於是:「中行不為何以?」:「中行中行眾人眾人至於故國。」嘆息:「嗟乎既成寡人寡人不復!」使:「明主忠臣寬赦天下莫不今日伏誅以致!」於是大義使使:「可以!」伏劍自殺趙國志士涕泣

其後四十餘年

深井里人殺人

久之濮陽求人可以齊人勇敢數反然後黃金驚怪:「老母家貧以為可以供養不敢當。」因為:「諸侯竊聞足下大人得以交足豈敢!」:「所以市井養老老母。」不肯賓主

久之既已:「嗟乎市井諸侯不遠千里車騎之所以淺鮮未有大功可以不受深知忿睚眦親信安得然而前日要政老母老母天年知己。」西濮陽子曰:「前日所以不許不幸天年報仇從事!」:「季父宗族居處使,(足下幸而請益車騎壯士足下。」:「相去殺人國君不可以多人多人不能得失得失舉國豈不!」車騎獨行

府上侍者刺殺左右擊殺皮面

於是千金久之

聞人刺殺相者不得不知千金:「嗟乎!」死者:「深井所謂。」行者諸眾:「暴虐千金夫人?」:「所以污辱自棄老母無恙天年下世嫁夫之中柰何知己柰何歿終滅賢弟!」大驚悲哀

:「非獨烈女使濡忍不重千里未必可謂知人!」

其後二百二十餘年荊軻

荊軻其先齊人

好讀書擊劍不用其後屬於

荊軻榆次荊軻:「不敢。」使使主人榆次使者還報:「!」

荊軻邯鄲句踐荊軻句踐荊軻不復

荊軻荊軻嗜酒以往荊軻旁若無人荊軻為人其所諸侯與其長者處士先生善待庸人

頃之燕太子丹燕太子丹王政燕太子丹國小不能其後日出山東三晉蠶食諸侯至於君臣之至太子丹對曰:「天下威脅甘泉谷口民眾有餘有所長城以北未有柰何!」:「然則?」對曰:「。」

得罪太子:「不可寒心將軍所在不振不能太子將軍匈奴滅口西三晉單于其後。」太子:「太傅不能須臾非獨將軍窮困天下不以迫於哀憐匈奴太傅。」:「欲求連結之後不顧國家大害所謂鴻毛之上先生為人。」太子:「太傅於田先生?」:「。」先生太子國事先生」。:「敬奉。」

太子逢迎行為坐定左右無人太子:「兩立先生留意。」:「騏驥一日千里衰老駑馬太子不知消亡雖然不敢國事使。」太子:「先生結交?」:「。」太子:「先生國之大事先生!」:「。」:「燕國莫不太子壯盛不知幸而兩立先生留意』。足下太子足下太子。」荊軻:「。」:「長者使太子:『國之大事先生』,太子使。」自殺:「足下太子。」自刎

荊軻太子太子再拜流涕有頃而後:「所以先生大事先生!」荊軻坐定太子頓首:「先生不知不肖使得有所之所以不可天下海內不厭舉兵南伐王翦十萬太原不能舉國不足諸侯以為天下勇士使重利勢必得所使諸侯齊桓公不可因而刺殺大將君臣諸侯之上不知留意。」久之荊軻:「國之大事不足使。」太子頓首然後許諾於是上卿太子太牢異物車騎美女荊軻順適

久之荊軻未有王翦收入進兵太子丹恐懼荊軻:「旦暮足下豈可!」荊軻:「太子未可將軍將軍地圖奉獻。」太子:「將軍窮困來歸不忍長者足下!」

荊軻太子不忍:「將軍可謂父母宗族將軍柰何?」仰天太息流涕:「骨髓不知!」荊軻:「一言可以燕國將軍何如?」:「柰何?」荊軻:「將軍左手右手然則將軍將軍有意?」偏袒:「日夜切齒腐心!」太子既已不可柰何

於是太子天下匕首夫人匕首使無不死者燕國勇士舞陽十三殺人不敢舞陽荊軻有所人居未來頃之太子改悔:「有意舞陽。」荊軻太子:「太子匕首不測所以太子請辭!」

太子賓客其事白衣冠以之上取道荊軻變徵之聲垂淚涕泣:「蕭蕭壯士不復!」瞋目於是荊軻不顧

千金寵臣庶子:「振怖大王不敢舉兵舉國內臣諸侯貢職郡縣