Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《酈生陸賈列傳》 Biographies of Li Yiji and Lu Gu

Click on any word to see more details.

陸賈列傳》 Biographies of Li Yiji and Lu Gu

陳留高陽好讀書家貧落魄以為衣食監門不敢

陳勝過高不能大度藏匿沛公兵略陳留沛公麾下騎士中子沛公時時賢士騎士:「沛公多大真吾所願沛公六十』。」騎士:「沛公不好來者沛公其中大罵未可儒生。」:「。」騎士從容

沛公至高使沛公使女子長揖:「足下諸侯諸侯?」沛公:「天下久矣諸侯相率何謂諸侯?」:「無道不宜見長。」於是沛公攝衣沛公問曰:「?」:「足下糾合散亂不滿萬人所謂虎口陳留天下四通五達使足下足下舉兵。」於是沛公引兵隨之陳留

其弟使人從沛公西南說客使諸侯

項羽滎陽淮陰數反淮陰漢王滎陽以東:「不知不可民人民人天下久矣甚多滎陽堅守守成所以便以為相持不決百姓騷動海內搖蕩農夫天下未有足下進兵收取滎陽大行白馬諸侯形制天下已定千里二十歷城多變足下十萬未可歲月明詔齊王使。」:「。」

使齊王:「天下?」:「不知。」:「天下齊國不知天下齊國未可。」齊王:「天下何所?」:「。」:「先生何以言之?」:「漢王王力西面咸陽漢王咸陽漢中義帝漢王蜀漢義帝天下諸侯之後天下賢才諸侯四面蜀漢義帝戰勝不得不得用事為人刻印不能攻城不能天下賢才天下歸於漢王漢王蜀漢西之外上黨井陘成安北魏三十二蚩尤非人白馬大行天下漢王齊國社稷不下漢王危亡。」以為歷下戰備生日縱酒

淮陰七十平原齊王以為:「漢軍不然!」:「大事盛德不辭不為!」齊王引兵

十二曲周丞相高祖列侯功臣其父高梁元狩元年衡山棄市病死

陸賈高祖定天下名為辯士左右使諸侯

高祖中國平南高祖使陸賈南越陸生箕倨陸生陸生:「足下中國人親戚昆弟真定足下天性區區天子抗衡敵國且夫諸侯豪桀漢王入關咸陽項羽自立西霸王諸侯可謂漢王巴蜀鞭笞天下劫略諸侯項羽海內平定非人天子君王南越天下誅暴將相天子百姓勞苦故且君王使君王郊迎北面稱臣新造先人夷滅宗族使偏將十萬反覆。」

於是陸生:「蠻夷失禮。」陸生:「蕭何曹參韓信?」陸生:「。」:「皇帝?」陸生:「皇帝豐沛天下五帝三王統理中國中國以億計地方萬里天下萬物殷富一家天地未始不過十萬蠻夷崎嶇!」大笑:「中國使居中不若?」陸生數月:「生來。」陸生橐中裝千金千金陸生南越稱臣高祖太中大夫

陸生時時詩書高帝:「馬上詩書!」陸生;「馬上寧可馬上湯武文武并用長久吳王夫差刑法不變使天下仁義先聖陛下安得?」高帝陸生:「所以天下所以成敗。」陸生存亡十二高帝未嘗左右萬歲新語」。

孝惠太后用事大臣陸生不能家居田地可以使橐中裝千金二百為生陸生安車歌舞鼓琴侍者寶劍子曰:「吾人酒食寶劍車騎侍從往來不過再三數見不鮮。」

太后擅權右丞陳平不能燕居陸生丞相不時陸生陸生:「?」陳平:「?」陸生:「足下上相萬戶侯可謂富貴不過。」陳平:「柰何?」陸生:「天下注意天下注意將相調天下不分社稷掌握太尉吾言何不太尉?」陳平陳平五百太尉陳平奴婢車馬五十五百陸生飲食陸生以此公卿名聲

孝文帝陸生頗有孝文帝即位使南越丞相陸生太中大夫使稱制諸侯如意南越陸生壽終

平原君淮南有罪平原君平原君平原君

平原君為人剛直長安不正太后平原君平原君不肯平原君陸生平原君平原君家貧未有發喪陸生平原君發喪陸生:「平原君。」:「平原君?」陸賈:「前日平原君平原君不知送喪。」列侯貴人五百

太后孝惠孝惠大怒太后不可以大臣使平原君平原君:「不敢。」求見孝惠幸臣:「所以天下莫不聞太后道路今日太后何不肉袒太后。」於是平原君平原君不見以為大怒及其成功大驚

太后大臣計畫所以陸生平原君

孝文帝淮南厲王文帝平原君計策使平原君自殺諸子:「未可知自殺?」平原君:「不及。」孝文帝:「無意。」中大夫使匈奴單于無禮單于匈奴

沛公引兵陳留軍門:「高陽賤民竊聞沛公暴露不義從者望見天下便。」使者沛公使者:「何如?」使者對曰:「狀貌。」沛公:「我方天下。」使者:「沛公先生天下。」瞋目使者:「沛公高陽酒徒。」使者:「天下壯士高陽酒徒』。」沛公:「!」

沛公:「足下不義何不天下』。足下天下大事成天大功天下足下不如不如天下相見足下。」沛公:「先生先生。」所以天下:「足下大功不如陳留陳留天下千萬城守足下足下陳留足下陳留陳留天下足下橫行天下有害足下。」沛公:「。」

於是陳留:「無道天下足下天下可以大功堅守足下。」陳留:「不可以妄言妄言不可以先生所以。」留宿夜半陳留沛公沛公引兵攻城縣令竿:「今後!」於是陳留相率沛公沛公陳留南城出入三月

太史公漢王項籍漢王沛公入關項羽至高兄弟陸生新語十二當世辯士平原君余善是以

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary