Back to collection

Water Margin 水滸傳

序 Preface

Click on any word to see more details.


作者施耐庵

忠義水滸全傳
 太史公:「《》、《孤憤》,聖賢發憤。」由此聖賢譬如呻吟可恥

 《水滸傳發憤不肖夷狄中原一時處堂燕雀納幣稱臣甘心屈膝元日是故洩憤前日嘯聚水滸強人不謂忠義不可是故水滸》,忠義忠義何以歸於水滸可知水滸何以一一忠義所以可知

 大德甘心服役使大力束手不辭勢必天下大力水滸水滸大力未有忠義一百同功同生忠義猶之乎水滸之中在朝之上一意招安報國至於大難大功服毒自縊不辭忠義足以一百結義梁山一百最後南征方臘一百陣亡過半坐化涕泣不知以為明哲不過丈夫忠於是以忠義

 不可以一日忠義不在水滸在於宰相不可以一日忠義不在水滸在於朝廷兵部軍國不可以一日忠義不在水滸心腹否則不在朝廷不在不在水滸所為發憤好事者用兵所長所謂忠義

  李贄 先生無非先生先生先生先生而已先生歿單詞人間儼然宇內不朽然而十七十三胸中未有先生

 無異使無涯未竟先生眉宇胸中過從遺言批閱遺書無涯先生忠義水滸傳無涯欣然如獲至寶:「?」無涯:「《水滸忠義忠義水滸春秋其先水滸其先水滸!」:「不能水滸精神無涯不能精神先生無涯先生無涯無涯無涯精神先生無涯。」於是相視而笑先生忠義水滸傳怒濤應答無涯無涯先生而已

  定見舟次


評點忠義水滸全傳
 左氏不為今世小說家離經叛道不可間有說法警醒全書習見春秋允宜

 梁山山東兗州,《八百昔人梁山宋江賊人水滸王臣據有海濱羅氏命名

 忠義不忠不義一百忠義山林廿忠義筆墨正史稗官衣冠君子使小人不得藉以李氏忠義

 評點作者點睛神采批頰污辱本來而已一部旨趣一回警策一字精神無不使有關世道有益文章向來不同筆頭使可見評點

 盡情寫生雖然是以風流使感奮悲思神情不可以出新不依不以

 羅氏」,相傳婆婆不可後人四大一百廿淘汰武定照應不知手筆不復收繳所以小說小說

 詩詞直截清明形容頓挫未可原本所有戲謔使動心解頤不乏深長

 具有功力舛駁便以此可知其餘」,「」,」,」,」;「」「,「」「如此枚舉音綴便寓目大小斷續通人以便可通

 立言有所不必取證宣和遺事姓名人數稿姓名三十六七十二並列一百出身便覽談資

 紀事提要李逵林冲武松李俊始末字句方言動人不盡讀書每次一意」,小說有如正史

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary