Back to collection

Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹四書章句集注

《孟子序說》 Preface to Commentary on Mengzi

Click on any word to see more details.

孟子》 Preface to Commentary on Mengzi

史記列傳:「孟軻:「孟子之後。」漢書:「。」一說:「輿。」亦作受業子思門人子思孔子:「人為。」孔叢子:「孟子受業子思。」未知是否:「孟子五經長於詩書。」程子:「孟子:『可以可以可以可以。』『孔子。』故知莫如孟子:『然後春秋。』:『春秋無義。』:『春秋天子』,故知春秋莫如孟子。」:「以此而言孟子長於詩書而已豈知孟子?」齊宣王宣王不能梁惠王以為迂遠事情史記:「梁惠王三十五乙酉孟子其後二十三齊湣王十年丁未齊人孟子。」古史孟子齊宣王梁惠王襄王齊湣王。」孟子宣王時事史記荀子不合通鑑宣王十九則是孟子而後宣王未知商鞅吳起孫子天下攻伐孟軻三代是以不合退詩書仲尼孟子。」:「二百六十一三萬四千六百八十五。」韓子:「孟軻公孫丑相。」不同史記

韓子:「以是以是以是以是周公周公孔子孔子孟軻不得不詳。」程子韓子前人鑿空得出有所所見不知。」

:「。」程子韓子論孟見得孟子不到荀子大本不識。」

:「孔子弟子不能其後離散諸侯其所弟子孟軻師子子思出於曾子孔子孟軻聖人道者孟子。」程子:「孔子顏子聖人道者曾子手足可以子思孟子。」

:「:『古者孟子。』正道孟子賢聖不得而今學者崇仁而已大法所謂十一安在而言推尊以為不在為此。」

程子:「孟子可謂聖人?」程子:「便道聖人。」當作

程子:「孟子不可勝言仲尼孟子開口便仁義仲尼孟子便許多養氣出來甚多。」

:「孟子大功性善。」

:「孟子性善養氣。」

:「學者不識不足顏子陋巷孔子孟子無人安可不以。」

:「孟子有些英氣英氣便英氣顏子便渾厚不同顏子聖人孟子亞聖。」:「英氣?」:「孔子便可見且如水精不光溫潤含蓄氣象許多光耀。」

:「孟子只是正人存心養性放心惻隱辭讓是非邪說:『。』論事:『』,『國定』。千變萬化上來正心大學齊家治國平天下只是正心誠意而已心得然後孟子便道性善歐陽聖人』,可謂人性不可堯舜所以萬世率性而已所謂率性天理外邊用計功業只是聖賢天地懸隔。」

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/si-shu-zhang-ju-ji-zhu, from 《四書章句集注新編諸子集成北京中華書局,1983)

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary