Back to collection

History of Song 宋史

卷四百四十二 列傳第二百〇一 文苑四 穆脩 石延年劉潛 蕭貫 蘇舜欽 尹源 黃亢 黃鑑 楊蟠 顏太初 郭忠恕 Volume 442 Biographies 201: Literature 4 - Mu Xiu, Shi Yannianliuqian, Xiao Guan, Su Shunqin, Yin Yuan, Huang Kang, Huang Jian, Yang Pan, Yan Taichu, Guo Zhongshu

Click on any word to see more details.

文苑

延年〈()〉蘇舜欽太初

鄆州不事章句真宗經行預選進士出身調泰州參軍齟齬通判使誣告池州京師登聞鼓訴冤歲餘京師出遊久之潁州文學參軍

修性詆誚權貴交結往往使白金五百不受:“糊口不以。”宰相學官自負孝經》、《》,佛事

五代開始古文其後楊億天下學者於是古文蘇舜欽兄弟一時士大夫參軍

慶曆得所

延年先世幽州幽州契丹延年為人跌宕任氣讀書大略

進士真宗進士以為奉職延年:“祿?”延年不得已殿直太常寺金鄉縣通判乾寧大理評事校勘祿大理寺上書太后還政天子太后延年延年延年通判海州久之太子中登聞鼓院

天下不識三十餘年召見河東十數延年:“不暇行者人人勝兵。”使唃廝囉回鶻舉兵嘉納

延年喜劇酒樓對飲終日一言以為非常美酒自若酒色明日酒樓延年不可世務天下事是非無不

使河東朝廷其一

定陶古文進士起家軍事推官蓬萊鄆州大號:“。”

同時文學京東進士不第三禮出身調乾寧主簿二十

臨江氣概進士甲科大理評事通判宿太子中史館仁宗即位太常吏部開封府推官三司判官京東轉運使

”,不法前後凶悍江東洪州尚書刑部員外使江東所部

撫州司法參軍明法紿後周發誓久之所生撫州:“傭婢!”其所生子轉運使不受告之:“得知。” 布衣姓名乞食道上所部特為兵部員外營建皇太后未及

敢為不苟合於中人》,詞語清麗李賀

蘇舜欽子美參知政事工部郎中集賢院慷慨狀貌當天學者河南修好古文一時

調滎陽縣玉清昭應宮二十一登聞鼓院上疏

烈士明君不諱過失是以上前腹誹不如不如三代陛下

今歲霖雨陰晦農田幾於十九任用政令賞罰陛下大臣歸咎刑獄陛下肆赦天下以為如此則是殺人不死傷人抵罪天意古者斷決之後陰霾

:“火災。”烈焰四起陛下降服減膳哀痛失職輔弼左右國體弄權芻蕘庶幾所以

浹日之間為此修復聚首橫議皇帝勤儉餘年天上富庶及其海內陛下即位十年百姓大興土木財力百姓內耗何以天災逆天不祥陛下莫若吉士修德至治使百姓寬減可以天意安民

賢君修道亂世陛下豈可漢元帝茂陵白鶴:“ 火災戰慄恐懼變異朕躬有司不肯以至於!”茂陵不及上都白鶴不及降詔四方以求帝王汲汲如此

五行》:分別率由舊章信道耀虛偽宗廟宮室興師不能魯成公劉向成公子孫襄公劉向大夫陛下內省再造前世天下

上書

聖神四海不可以無間然後無遺

乙亥詔書越職四方無不往往陛下陛下即位以來直言使直言詔書前事豈非大臣陛下聰明杜塞不惟虧損朝政自取覆亡進賢宰相諫官御史旨意多士不得陛下天下

孔道剛直不知緘口數年不敢陛下中傷使奪氣咋舌目睹時弊不敢

:“國家?”對曰:“大臣持祿小臣畏罪不敢下情不得。”漢文女子肉刑武帝肉刑古法近臣女子之至義之所在不可後世國家爵位安可使閉塞上位孤危軫念覬望陛下芻蕘可以保全

進士祿主簿長垣縣大理評事康定河東地震

河東震裂城堞幾十不止疑惑竊思衰微喪亂大變內外交歡衰微喪亂災變天人古今大可恐懼安於逸豫信任近臣省政廟堂之上祿不便深宮之中西北遠方不知心疑不敢朝廷安民默然不恤諫官御史災害上心民情聚首橫議

祿目睹心思流汗剛直奸臣不用降詔天下不許越職中傷無補不知所措

既而孟春雷震國家敢為陛下丁寧陛下陛下發明群臣踴躍旬日頗有其間切中時病朝廷虛言實效可以可以安民不以安民不以何以神靈大臣天聽不為陛下迂闊不足綱紀政化其事不可二事

正心治國治家治家正心正則神明民間陛下比年俳優賤人賜予過度賜予過度政事用度不足國史祖宗視朝白事召對委曲真宗末年視事陛下春秋鼎盛宵衣旰食隔日殿政事府庫匱竭經費二十祖宗用度不足政事用度不足國大陛下聽斷放棄親近鯁直因此災變天下幸甚

其二明主使不須一二御史諫官而已陛下用人尚未吏部侍郎侍郎平章超越上相非常非常輔相之後沸騰天意愛惜陛下中立在朝詼諧士人語言以資人情使災害朝廷近臣陛下左右如此天下官吏可知遠人中國即行罷免賢才御史登高溫和執政建置不敢有所相關旁人可笑御史諫官陛下執政諫官既得近臣不敢

陛下勤儉輔弼得人天下不治災異陛下留意

集賢宰相政府引用一時聞人更張御史不便其所殿直公錢賓客搖動開封府於是除名同時皆知名士因緣得罪逐出四方以為:“一舉。”

吳中友人京師隔絕親交

兄弟京師不以相就千里自取愁苦親戚豈不知會合安逸愁苦

京師不敢犯人顏色不敢議論時事上下不幸嫌疑不能不測之後置之死地然後來者往往言語傳播好意幾希不敢相見如此安可其間超然江湖之上衣食

團聚衣食不可閉關不可使人人惡言上下使不能前日為重

終日勞苦應接不暇寒暑奔走塵土泥淖不能人事於都使譏笑安得不謂愁苦

兄弟親戚居室終日應接奔走耳目機關待人心安之下羅列愉悅出盤覽古江山之間足以足以適口隱君子園林高台不覺日暮

孔子春秋:“。”風俗樂善好事守道好學欣然過從不以罪人相遇孔子復生彼此人生自得有所何必高位祿奉養然後仕宦南北安可親戚相守窘迫不得使而後以為!《:“莫如兄弟。”兄弟急難拯救:“喪亂兄弟不如。”尚義安寧禮義琢磨兄弟急難相救安寧之際古人不能

湖州長史上書朝廷蘇州石作滄浪亭讀書發憤豪放往往驚人草書落筆為人

為人任氣草書不能尚書員外三司判官

博學強記文學知名議論明辨有為源自有所過人殿直進士太常博士芮城<