Back to collection

History of Song 宋史

卷四百八十一 列傳第二百四十 世家四 南漢劉氏劉鋹(龔澄樞 李托 薛崇譽 潘崇徹) Volume 481 Biographies 240: Hereditary Houses 4 - Southern Han and Liu clans Liu Chang (Gong Chengshu, Li Tuo, Xue Chongyu, Pan Chongche)

Click on any word to see more details.

世家南漢

南漢其先上蔡高祖安仁潮州刺史安仁廣州刺史使唐昭宗南海行軍司馬宰相以為節度使不振遺表不從江陵遷延留後未幾開平靜海節度使南海貞明帝號大漢改元郊祀改名。「」」,字書妄作天福自立顯德五代史》。

長子改元宦官可否宮人波斯遊戲內官女巫玉皇太子皇帝宮中帷幄羅列珍玩玉皇遠遊紫衣禍福再拜聽命玉皇太子皇帝不得梁山出入宮掖宮中婦人外事

,三百不過掖庭常侍謁者七千有為三公使二百女官師傅百官門外」,群臣小過士人才略得出燒煮罪人賦斂瓊州五百采珠所居宮殿玳瑁淫巧數萬宮城左右離宮旬日

太祖郴州其內有餘業者人質太祖問曰:「嶺南為何?」對曰:「弓箭手。」弓矢極力太祖太祖驚駭:「一方。」

湖南開寶舉兵刺史為政太祖其事江南李煜遣使使稱臣湖南舊地不從給事中遺書

足下累世弟兄交契憂戚不同其所其所使中心釋然利害不惑相去萬里事機不得足下一時梗概外貌泛濫使忠告何必虛詞往復宿

遣人使行人不盡是以翰墨足下交友親戚急難然後三復不忠可見不從可決

南伐交兵釁隙事勢深切引領使臣入貢皇帝以此宣示:「何苦。」大眾以上為期奔走使直言而已足下不得已不可一時忿而已

不顧強弱父母宗廟彼此定心存亡敵人不舍求和不得退守不顧進取足下父母宗廟存亡之際進退不舍不顧乘機進取無故天下一旦通好不從國家社稷若是

稱帝傑出常事通好古今常事消息屈伸萬端而已何必爭雄足下英明姿百越五嶺負重累世眾數十萬山川足下所以然而自負不祥好戰天方尚未上黨劍閣難測萬里難保

我國兵強劍閣上黨不守端坐是以智者其先不及樂之是以出於不期

強國:「五嶺水深並行士卒不成使所得退。」其一:「所長平地其所其所百萬。」其二其次:「霸業不勝不為。」大約孟浪謀臣如意

以南皆是便山水險阻不動中國精卒十萬足下封疆水陸不及一旦進攻豈可橫流長堤虛設其次吳越泉州國都日至人心疑惑兵勢動搖岸上敵國忠臣義士進退步步妻子滔滔皆是變故難測須臾萬端常事兵家預謀勝負未知成敗不得已不疑故而痛惜

固然遠古不能本朝入貢莊宗開基中原因循以至交兵危殆大江眾多退出境使萬里惠民自足祖德開基通好中國祖宗中國無益忿談笑國家至德大業宗廟社稷出於天下豈不易如反掌太山何必扼腕然後:「。 」:「可以長久。」:「高明。」聖賢事業不為

皇帝光宅中夏正統四方下風獫狁太原在於何人天下貴國嘉問大國足下忿可以介然不移有利宗廟社稷有利黎元有利天下有利凡是四者仇敵使赫赫炎炎奈何幸而其後不幸違心大事

頃者交兵吳越累世貴國情分在先不能自己諭旨以為足下通好永保不得足下是以不能區區於是乎臣子可以可以交友惆悵

不遜

開寶太祖防禦使團練使八月

賀州刺史忠告急於宗室殆盡人數以來宮館池沼兵器內外震恐賀州韶州守禦

九月賀州大將奇兵登岸指麾伏兵死者梟首城中翌日城陷督戰聲言順流廣州五萬十月等次破開數百刺史刺史十一月連州招討使率眾退保清遠十二月韶州數萬華山十數兵仗大敗韶州刺史諫議大夫廣州

正月翌日遣使請和山水險惡伏兵使速度二月山下金寶妃嬪未及宦官衛兵將至僕射軍門乞降太祖》。使者城外其弟百官奉迎祈禱鬼神進攻迎戰大為乘風縱火府庫宗室文武九十七民家獲之五百六十二百十四十七江陵學士何人:「本國人。」:「何為在此?」:「先主荊州。」:「在位十四未嘗今日祖宗山河。」久之

太祖參知政事餘慶翻覆府庫歸罪翌日有司及其官屬太祖明德刑部尚書對曰:「十六不得臣下國主。」伏地太祖大理千秋門外勒馬金紫光祿大夫檢校太保大將軍員外朝會班上將軍之下其弟監門僕射太子中舍人太僕寺縣令主簿

,天監》,問曰:「享年幾何?」:「上下五百五十五。」五十五成數一時廣州童謠:「羊頭白天。」辛未二月天雨時雨九月北流

五萬五十李煜監門上將軍彭城太平興國衛國年三十太師追封南越

體質豐碩眉目極其精妙太祖太祖五十左右:「工巧習以成性治國滅亡!」

太祖肩輿十數講武:「承祖基業陛下太平大梁布衣陛下生成。」太祖:「推心安有!」頓首

太宗晉陽近臣:「朝廷威靈四方僭竊今日太原率先來朝。」太宗大笑賞賜詼諧此類

守節使家貧咸平真宗白金宰相:「主子窘迫之後不知稼穡艱難所致。」殿供奉正子奉職

廣州南海交遊供奉給事閹人甘泉使政事將死:「。」即日使使嗣位三司萬華使大將軍上將軍龍虎軍容使太師軍國

改名不利國事改名。

騎射內府使使使貴妃美人政事而後三司甘泉使軍容使內中騎上將軍太師

太祖韶州使戰死節度使間道遣人就擒太祖遣使:「率眾縱火府庫?」俯首不能諫議大夫:「廣州機務今天遣使何人?」

韶州曲江孫子》。內門使太倉使嗣位內中三司簽書點檢太祖廣州縱火倉廩

廣州南海兵書戰功大將部下西北歲餘使