Back to collection

Book of Song 宋書

卷十八 志第八 禮五 Volume 18 Treatises 8: Rituals 5

Click on any word to see more details.

第八 

 明帝修復司馬彪輿服指南車其餘改易不足服制徐廣》,並行

 上古聖人因為輿任重無極後代聖人北斗以便。《:「。」庖羲八卦輿乘馬天下安得?《。「」,》。旌旗貴賤百工其一居多。《:「大路。」大路。《:「。」五者考工記》。輿方法日月二十八宿因為大旗大白黑色

 三代輿所謂。《·輿:「。」漢制輿其外其中。《東京:「。」輿翠羽所謂金華太常十二日月黑馬十二犛牛所謂左纛輿應劭鹵簿》,輿大駕五色安車五色所謂五帝江左白馬安車建華甘泉鹵簿輿車前在前晉江婦人周禮王后安車漢制輿天子御駕其餘王度:「天子諸侯大夫庶人。」楚平王白馬梁惠王安車淳于髡大夫。《周禮》,毛詩,「天子至大」。漢文天子》,皇后安車安車江左以來相承而已

 宋孝武大明使尚書左丞。《》,改造,《周官》、《輿服》、《並不建立視朝大事法駕有所大明籍田又名耒耜戎車鉤車元戎金鼓魏文帝

 指南車周公使地域東西造立使南北穀子:「司南不惑。」至於後漢張衡創造漢末喪亂高堂爭論指南車記者明帝青龍博士馬鈞石虎使解飛姚興使令義熙十三宋武帝長安舉手指南回轉所指不移大駕鹵簿最先啟行戎狄指南步驟范陽祖沖之巧思構造明末齊王使撫軍丹陽未嘗晉代指南拓跋使工人指南車扶風人馬

 未詳由來高祖指南車行大駕鹵簿以次指南

 ,《周禮王后後宮從容漢制輿使下馬漢成帝後漢外戚:「!」然則末代未知。《傅玄:「余車。」乘馬輿輿輿

 軿諸侯其後孫權」,江左漢代軿魏晉軿駕馬雲母雲母臣下不得王公漢制賈人不得乘馬其餘

 《周禮》,王后安車漢制皇太后皇太后皇后法駕黃金金華左右法駕軿字林》,軿無後應劭》,明帝永平皇后有方大將軍太僕此前舊制

 》,皇后油畫雲母安車淺黑油畫安車公主油畫安車夫人安車軿軿王妃夫人安車

 漢制貴人公主王妃軿而已漢制太子皇子安車鹿金華皇子以此左右太子

 晉元帝太子:「未有高車安車。」高車乘車列侯安車鹿王公公卿二千石二千石法駕大車大車安車致仕安車二千石。《》,王公世子治國安車世子

 故事》,三公安車漢制列侯二千石二千石夫人安車公會漆布軿晉武帝太康故事九卿車駕安車故事》,尚書僕射僕射

 漢制輿大駕公卿太僕大將軍八十一古者諸侯八十一長安甘泉洛陽大喪法駕河南洛陽侍中三十六後漢用法宗廟減損前驅大夫黃門輿之後尚書史載最後以前出警清道太僕鹵簿尚書郎御史車騎所謂護駕春秋尚書人從其餘以下所謂東京旌旗別名王建天子旌旗旌旗徐廣以為。《:「田獵百姓。」遊獵籍田之下淮南子》「。」《禮記》「」。輿五色負重安穩。」竿禮記不盡戎事史臣灼然周禮莫不何承天戰國數出:「?」對曰:「秦國奇怪無不崩潰。」張華:「壯士。」是非徐爰:「意義天文之中車駕。《》,使皮毛。」

 輕車戰車輿校尉司馬以次

 《:「。」車駕而今史臣以為警戒輿警戒非常輿相干司馬彪:「諸侯出入。」在前先驅輕車之後殿。《史記》,衛青匈奴

 漢制大行轀輬連璧四角羽流前後雲氣太僕駱馬身為霍光晉安齊王王導謝安江夏王

 《:「傳出使遭喪以上騾車使。」徐廣》:「傳聞騾車馬車。」晉武帝將軍羊車校尉劉毅:「羊車。」江左

 大會輿車輦殿張衡東京:「。」晉江宋孝武大明修復

 上古皮毛未有制度後代聖人鳥獸毛羽及其文章草木衣裳玄黃乾坤上下觀鳥冠冕》,五服五章不得二代詳密等差。《禮記·:「重者。」太古章甫三代□□夫子」,美稱

 戰國天子郊祭漢明帝周官》、《禮記》、《尚書魏明帝公卿至尊以來天子郊廟所謂平頂十二星辰十二領袖先聖朝服博山單衣黑色五色進賢遠遊素服單衣。《》,立秋晉哀帝博士:「立秋改用。」宋文帝元嘉:「。」

 進賢高三貴賤儒者郊廟王公王公以下九章華蟲以下鄉射禮公卿其中領袖執事鹿

 貂蟬應劭:「腋下溫潤。」其實其實趙武靈王以來貂蟬徐廣:「貂皮變成首飾?」侍中常侍

 獬豸:「獬豸曲直不正。」法官

 謁者高山謁者魏明帝形似遠遊

 廣九殿門衛項羽漢王十三以來不盡施用施用

 賤人漢元帝