Back to collection

Book of Sui 隋書

卷1  帝紀第1 高祖上 Volume 1 Annals 1: Gaozu 1

Click on any word to see more details.

高祖皇帝弘農郡華陰太尉,[1]北平太守武川司馬子孫太原太守生平太守寧遠將軍太祖起義關西賜姓司空太保

六月癸丑高祖紫氣來自河東:「從來不可。」高祖撫養高祖頭上高祖:「天下。」為人龍顏目光」。長上嚴重太學至親不敢

十四京兆尹功曹十五以太散騎常侍車騎大將軍三司成紀縣十六大將軍太祖:「風骨間人!」明帝即位大興相者對曰:「不過。」既而高祖:「天下誅殺而後。」

武帝即位刺史大將軍晝夜左右代稱宇文護執政高祖大將軍。[2]其後武帝高祖長女皇太子益加齊王:「相貌非常不覺自失非人。」:「。」內史:「皇太子社稷。」不悅:「天命?」高祖

建德水軍三萬明年宇文任城冀州定州定州西門不行文宣以便行路不許:「聖人。」高祖莫不驚異亳州即位以后大司馬大象巡幸深刻高祖法令興化切諫

高祖以為皇后爭寵忿怒:「族滅。」高祖左右:「。」高祖容色自若

大象五月高祖揚州乙未未能政事內史大夫大夫高祖皇后眾望矯詔高祖朝政都督內外諸軍高祖嫁女突厥丁未發喪庚戌高祖丞相百官正陽丞相府長史司馬高祖法令躬履節儉天下

六月代王至于長安相州尉遲重臣宿將不能舉兵東夏從者旬日之間宇文沛郡,[3]兗州陳請高祖雍州天下歸於高祖作亂高祖殿入朝

七月摩訶廣陵擊破廣陵聚眾刺史討平尉遲相州餘黨司馬響應淮南州縣多同作亂亳州討平國王益州幼主在位高祖高祖以東山南進兵劍閣行軍元帥討平於是開平劍閣陰謀高祖酒肴所為伏甲高祖高祖於是

九月世子洛州東京冢宰壬子:「使持節丞相都督內外諸軍冢宰山河星辰高雅朝野承風先皇天地萬物陰陽四夷萬里之外遐邇四海百官至道功成棟梁盛德丞相右丞如故。」

十月壬申高祖曾祖太保都督諸軍徐州刺史太傅都督十三諸軍同州刺史太師冢宰都督十三諸軍雍州癸酉

十一月辛未,[4]代王

十二月甲子

天大聖人調所以降神陶鑄蒼蒼巍巍使持節丞相都督內外諸軍冢宰伊尹堯舜孔丘憲章文武風流公卿師表東夏人情天府歌頌淮海榛蕪歷年黔首職司國之大事更深鑾駕周公陝西關內
崩地先帝升遐荼毒顧命皇家乘隙大略罪人兩河稱兵半天之下鼎沸祖宗生人。[5]安陸南通騷然問鼎出師壯士不違時日穆穆光景照臨風雲去來幽明同德遐邇歸心使繼踵無為宇宙伊尹霍光
曲阜小白蕭何以降典禮憲章相國都督內外諸軍冢宰公爵安陸城陽溫州宜人平靖淮南永川廣昌淮安新蔡建安豫州汝南臨潁廣寧二十殿入朝相國諸侯丞相依舊
高祖不許而已夫人王妃辛巳司馬難以江州刺史休寧

元年二月壬子:「賜姓。」是日:「不辭異物所以表格相國固守謙光一如先人退讓王宮。」癸丑文武百官高祖甲寅

使持節丞相都督內外諸軍冢宰人事王道陶鑄萬物流形大聖而已皇朝上相精采風骨異人奉職萬國宅心先知弘道典禮
降禍覬覦社稷之內疑慮驚心受命先皇內外太山重造皇室武略朝野大舉平陽熊羆耀東夏人情叢臺西井陘東至千里連城隨風歷年之外國有懷遠任重巡警鑾駕文武注意軍國萬事反顧無憂磐石姦回招引無賴連結陰謀積惡宗廟猖狂,[6]稱兵憑陵之間震驚九州百萬死生長短不由司命出車山東口授兵書制勝壯士大義千里旗鼓奮發如火玄黃漳河一旦廓清連山逐鹿風雨枝葉殘賊充斥宇文影響迫脅偏師網羅,[7]囹圄將軍村落豺狼無行出師隨機司馬鎮安嗜欲子女劫掠多少使懼罪蠶食郡縣鴆毒崇山大漢劍閣萬夫席卷一舉兇惡掃地無遺因循金陵趑趄江北指麾藩鎮無不,[8]
公有天下明德廊廟朝野旌善興亡彝倫敦睦王室星象陰陽調祝融太公雨師風伯成王瑞獸至德大可杳冥
禮物垂拱責成不下公道之上加大憲章日月不居便相國二十使持節太傅杞國椿大宗大將軍金城相國印綬相國太尉司空霍光不居藩國天朝相國丞相冢宰印綬
修德無異地利本務公私遐邇天地海隅內向人倫銓衡無禮武賁三百。[9]。〉威嚴夏日秋霜猾夏顧眄折衝神明尊嚴幽明丞相以下舊式大典太祖
於是

丙辰,[10]天子旌旗出警八佾王妃王后長子太子前後

俄而眾望下詔:「元氣天心人事選賢與能四海非一獨有妖孽骨肉影響過半祖宗不絕相國英華獨秀刑法禮儀文德武功萬物兆庶以為將士虞舜大功二十相比三五豈可革命星辰笙簧獄訟謳歌天地日月貞明大為照臨變通皎然便順天禪位故事。」高祖不許太傅杞國椿

相國上古清濁天下上帝