Back to collection

Book of Sui 隋書

卷70 列傳第35 楊玄感 李子雄 趙元淑 斛斯政 劉元進 李密 裴仁基 Volume 70 Biographies 35: Yang Xuangan, Li Zixiong, Zhao Yuanshu, Hu Shizheng, Liu Yuanjin, Li Mi, Pei Renji

Click on any word to see more details.

隋書七十列傳第三十

李子

司徒體貌雄偉其父:「。」及長好讀書便騎射軍功與其第二朝會其後高祖一等拜謝:「不意陛下寵臣。」刺史耳目長吏能不纖介往往其事欺隱敬服宋州刺史去職歲餘楚國禮部尚書重文四海知名士多累世盛名天下在朝文武將吏朝綱猜忌廢帝吐谷渾至大狼狽襲擊行宮:「未有不可。」征伐威名將領兵部尚書:「邊裔何以塞責有風心腹。」群臣:「將門不虛。」於是禮遇朝政

遼東于時百姓苦役天下武賁郎將饑餒逗留不時進發遣使揚言:「水路盜賊不可前後。」其弟武賁郎將郎將遼東遣人將軍舟師平壤家奴使者東方閉城於是帆布官屬開皇發兵以東縣尉刺史刺史河內郡主簿刺史洛陽河內東都告之民部尚書修武縣相率臨清不得渡河屯兵河南戰敗父老屯兵尚書省:「我身家累萬金至於富貴不顧破家滅族天下倒懸之急黎元。」

見機而作非一伊尹太甲霍光劉賀昌邑不能一二高祖皇帝天命七政金鏡無為垂拱天下寶曆自絕敗德盜賊於是滋多所在修治荒淫酒色子女鷹犬禽獸朋黨貨賄公行正直加以不息無期士卒溝壑骸骨原野黃河千里無煙江淮之間位居上將先公遺詔:「子孫輔弼子孫。」所以順民明哲四海同心九州回應士卒用命公道天意人事較然可知孤城黔黎社稷自貽伊戚國家一旦至此執筆

進逼都城

刑部尚書率眾數萬關中東都步騎挑戰伏兵前軍令人:「官軍。」騎乘於是八千長矛身先士卒叱吒莫不震懾項羽致死由是無不決戰北邙一日之間中流尚書省數百武賁郎將將軍河陽大將軍宇文發兵大將軍民部尚書李子:「通曉若一渡河勝負不如不能。」西出兵於是大戰:「東都援軍不可久留不如入關永豐貧乏指麾據有府庫東面天下霸王。」華陰鄉導洛陽西關中宣言:「東都取關西。」宇文諸軍弘農父老:「宮城空虛敵人退宜陽。」以為不下西五十官軍一日諸軍大敗林木窘迫步行自知不免:「不能。」不死送行東都餘黨其弟太守至高監事涿郡大夫長安公卿

東都相國舉兵以為河南道元帥郡縣至於襄城潰散東都

李子渤海諫議大夫東平太守鄉人同歸冀州刺史慷慨壯志周武帝都督高祖相州賜爵建昌縣高祖受禪將軍大將軍刺史仁壽漢王作亂煬帝幽州幽州大將軍刺史幽州召募不時相見遣人鐵騎伏甲相見幽州步騎三萬井陘大將軍井陘相遇山下力戰幽州民部尚書

新羅遣使朝貢使者:「安有大國君子不識!」:「中國無禮四夷。」使者:「之外未見無禮。」其事俄而江都指麾肅然:「真武。」武侯大將軍後坐除名遼東從軍從來東平將指送行使者》。伏誅籍沒

寓居京兆雲陽高祖踐阼宿衛先鋒力戰朝廷不治產業壁立數歲將軍自給時長富人家累千金三原季女有色如是相見有風美談及至居處將相未見:「公子。」宴樂如此再三:「公子老夫。」臨別再拜致謝:「鄙人不自量敬慕公子箕帚公子何如?」感愧奴婢二十良馬加以縑帛金寶珍玩富人煬帝嗣位漢王作亂德州刺史潁川太守入朝不時:「?」:「不過。」即日天下禮部尚書異志結交金寶遼東將軍宿衛光祿大夫明年高麗作亂其弟其事屬吏結婚所得金寶不受親臨無異大怒:「!」涿郡籍沒

河南椿太保尚書常山文宣王散騎常侍新蔡以軍甚為大業尚書有風未嘗稱旨煬帝兄弟遼東兵部尚書侍郎屬意兵部侍郎于時外事四夷軍國處斷稱為遼東班師高麗明年東征高麗京師大將軍:「天地不容忿逆子何以常法。」於是金光公卿臠割烹煮其餘

余杭任俠兩手煬帝遼東百姓騷動非常異志聚眾亡命遼東徵兵士卒:「去年吾輩父兄全盛死亡太半骸骨不歸今天無遺。」於是郡縣既而天下於是舉兵苦役莫不數萬渡江吳郡舉兵以為吳郡天子僕射百官東陽會稽建安豪傑長吏將軍光祿大夫西官軍勝負進退曲阿十萬進軍相持百餘黃山戰死建安休兵自守俄而得罪江都王世充淮南流星江都未及竹木吳郡所在渡江退保縱火退殺傷太半:「。」於是挑戰死者三萬其餘往往保險其後李子戰爭不息

李密

李密法主耀驍勇善戰略過將領名將籌算才兼文武志氣為己任開皇家產刎頸折節兵書助教史記》、《漢書》,門徒大業大都其所

家僮京師等同舉兵大喜以為謀計:「今天出征幽州千里中間一道艱危出其不意高麗退歸路不過之上關中天府之國不足率眾西天子據險萬全之中便向東告之理當固守引兵攻戰歲月勝負未可知之下。」:「不然之下百官家口東都安能動物何以示威?」不行東都天下回應在朝是以軍旅不專同謀籌畫兩端使檄文不肯:「同盟觀望大事奸人是非。」:「至於!」不用退:「反而如何!」西東都

李子尊號:「陳勝武將荀彧正言追蹤阿諛順意何者至於郡縣未有從者東都守禦天下救兵關中自尊!」宇文:「?」:「強兵隴右揚言遣使因此入關紿。」密謀號令西陝縣弘農:「西軍事將至安可稽留不得退大眾何以?」不從不能西至於

入關相隨鄰人捕獲京兆煬帝高陽與其