Back to collection

Book of Wei 魏書

卷26 長孫肥 尉古真 Volume 26: Zhang Sunfei, Weu Guzhen

Click on any word to see more details.

長孫 
長孫昭成十三少有少言太祖賀蘭常侍左右太祖深信

登國大將庫莫奚賀蘭戰功太祖蠕蠕蠕蠕干部破滅蠕蠕提子部落西輕騎至上

中山領軍將軍車駕晉陽慕容刺史遼西之至妻子太祖中山慕容和龍左將軍范陽不及中山內人慕容為主太祖步卒太祖挑戰退追肥太祖其後士馬中山河間慕容自立車駕七千中山步騎四千追肥二百中流中山賜爵琅邪

中山太守不樂為主妖言:「淮水不足。」自號使持節西大將軍鉅鹿長史關城丁零殺害長吏扇動常山鉅鹿廣平生擒肉食傳送京師

鎮遠將軍兗州刺史步騎許昌彭城司馬德宗遣使方物平陽太祖京師前鋒車駕永安勇將二百退保太祖進攻兗州

撫慰河南民心威信善策士卒前後征討未嘗失敗大難當之南平中原西居多賞賜奴婢數百藍田天賜陪葬金陵

少有太祖善騎射太宗在外奉迎太宗即位散騎常侍拾遺左右平南將軍率眾威名蠕蠕都督北部諸軍將軍真定殿旌旗鼓吹蠕蠕世祖即位京師平陽將軍

蠕蠕入寇世祖親征北部以北斬首萬餘東平追擊司徒世祖廷尉宗正三萬前驅戰敗八千至高不及蠕蠕車駕奔走其弟率眾交戰數百

清正嚴明將士太祖神䴥流涕親臨依安叔孫故事有加陪葬金陵

平成平成南部尚書陪葬金陵

久之彭城鎮將太和

世祖平涼賜爵長進河間太守

顯祖

世祖羽林和龍西門外圍擊退長城。[1]賜爵涼州將領殿給事中尚書復出北鎮寬厚好學為人追思高宗即位吳郡將軍散騎常侍吳郡陪葬金陵

高宗內行天安

世祖征伐兵器賞賜平涼賜爵睢陽武將散騎常侍北部尚書豫州刺史

高祖武都鎮將

金紫光祿大夫

太祖羽林中原廣平太守

世祖羽林散騎常侍尚書賜爵西將軍神䴥

平涼賜爵臨城員外侍郎武將建義將軍殿尚書散騎常侍劉義隆南康冠軍將軍

高祖武川鎮將太和刺史

子長將軍羽林

武定西將軍繁昌

朔州長史

曹參

太祖賀蘭行宮真知不敢車軸登國庫莫奚賀蘭慕容中原賜爵將軍太宗飛將軍率眾五千太宗西前軍,[2]五萬牛羊二十萬餘西泰常定州刺史億萬

太宗平南將軍相州刺史

太祖著稱中山太祖:「兄弟建功可嘉。」將軍賜爵安樂大人太宗幽州刺史將軍長孫驍騎將軍遼西將軍武陵追思世祖二百詣闕將軍幽州刺史遼西兄弟當世民戶前後十數業者萬餘延和

第八,[3]

長子太宗執事左右大官蠕蠕:「天子在此不時是以。」左右由是太宗幽州世祖河南高車臨陣衝突世祖即位散騎常侍四部機要賜爵陳兵將軍

安北將軍平陽長孫蠕蠕蠕蠕便蠕蠕高車五千擊破斬首蠕蠕之間東部郡縣乘勝抄掠御史陰謀設伏邀擊將軍散騎常侍漁陽。[4]和龍前驅侍中都督河內諸軍安南將軍張掖禿永昌王番禾自殺涼州都督沙河諸軍安西將軍羌戎校尉敦煌鎮將擊破吐谷渾威名

高宗伊吾侍中太尉太宰尚書高宗巡狩:「大眾不遠便勞苦經略大體便前進。」高宗元老殿和平高宗大將軍

少有顯祖西將軍羌戎校尉敦煌鎮將輕騎五千西于闐平定高祖蠕蠕真率三萬西大將軍蠕蠕入圍敦煌率眾斬首上疏伊吾蠕蠕西域高祖以東太和元年元氏

給事中

散騎常侍太原公主姦通生子武定將軍刺史

弟子善騎射將略高祖員外侍郎左將軍太中大夫肅宗蠕蠕不從蠕蠕執行尚書之外豫章徐州將軍刺史兵威曾經不出舉兵僚屬還都將軍光祿大夫都督永安車騎將軍雍州刺史追加侍中司空

起家員外肅宗潁州歿

武定東平太守

才藝太宗世祖即位庫部尚書散騎常侍光祿大夫奉上嘲笑世祖舉措不能親愛參軍國大世祖平涼世祖領軍將軍豐厚

子長散騎常侍殿尚書散騎常侍劉義隆賜爵會稽冠軍將軍高宗刺史和平庫部尚書

御史中尉刺史政績冠軍將軍賜爵晉陽平南將軍

尚書安樂

玄孫耿介肅宗將軍領軍莫不致敬長揖尋出西將軍涼州刺史。[5]涼州天下不許御史無狀五十安北將軍朔州刺史

武定祭酒

史臣長孫結髮知名所指萬人之敵兄弟忠勇奮發家業青紫

校勘
長城 三八二八〉「長城」。和龍長城
 一一下同不再列舉
第八 北史真傳」。魏書
漁陽 」。北史漁陽」,高宗太安正月漁陽」,和平五月漁陽」。「
涼州刺史 北史涼州,「


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary