Back to collection

Book of Wei 魏書

卷82 李琰之 祖瑩 常景 Volume 82: Li Yanzhi, Zu Ying, Chang Jing

Click on any word to see more details.

  
隴西道人司空盛名號曰神童從父司空:「?」

秀才不行河內北山便隱遁彭城參軍,[2]侍中著作修撰國史遷國博士尚書郎中中書侍郎黃門修國史國子祭酒祕書監尚書太常孝莊太尉御史中尉將軍太常

將軍荊州刺史頃之尚書僕射大行散騎常侍家世將種有關西風及至示威南陽太守莊帝外戚州城自行內人出帝侍中車騎大將軍光祿大夫三司永熙侍中大將軍司徒雍州刺史

機警百家朝廷疑事:「博而不精。」當時自誇文章不許之際閉門讀書人事:「所以好讀書身後異聞所願是以孜孜欲罷不能聲名七尺天性力強。」前後編緝博聞多識辨析以為不及出帝入關

字元范陽曾祖慕容平原太守太祖中山賜爵尚書左丞刺史字元平原太守幽州刺史前言中書侍郎安遠將軍鉅鹿太守

詩書十二學生好學父母不能驅逐僮僕父母之後讀書窗戶漏光家人由是聲譽內外親屬小兒」。屬文:「諸生。」

博士尚書讀書勞倦不覺同房曲禮上座博士不敢尚書一字博士高祖五經章句大義高祖:「共工幽州?」對曰:「。」太學博士司徒彭城參軍高祖:「蕭賾元長豈非。」敕令書記齊名人為:「京師楚楚翩翩。」再遷尚書三公尚書王肅平城:「平城陰山。」彭城使失語:「王公吟詠情性更為彭城。」[3]:「平城彭城?」在座:「所有彭城王公未見。」:「。」應聲:「彭城四面血流。」退:「今日不得吳子。」

冀州長史除名侍中博士尚書戶部都督長吏除名未幾侍郎孝昌廣平黃門侍郎:「于闐國晉太康。」人稱博物國子祭酒給事黃門侍郎幽州大中起居議事殿尚書莊帝罪狀祕書監中正如故參議律曆賜爵容城縣廷尉前廢帝車騎將軍莊帝軍人焚燒尚書長孫侍中金石雅樂車騎大將軍出帝以太常行文安縣天平武王三司尚書僕射司徒冀州刺史

文學:「文章機杼一家風骨同生。」世人偷竊以為天才不能調玉石兼有有節以此文集

永昌河內天水太守聰敏論語毛詩便覽及長才思文章廷尉公孫博士高祖既而太常博士正始尚書律令參議

世宗將軍僕射尚書刺史碑銘世宗侍中:「名位之下之上。」平陽公主未幾使公主制服學官施行尚書婦人不得:「輕重盛衰制作其實是故所以所以然而諸侯大夫世爵何者開國趨奉盡致公主唯有公主所以之內關外然則內外無關君臣名義由是不得公主不可女人男子博士公主制服乖謬君臣,[4]名實公主情義無成愚見。」朝廷

司馬相如嚴君平高才司馬相如:「稱病天命。」王子:「王子青雲明珠白鵠不合獻金。」嚴君平:「沉靜立志霜雪味道。」讚揚:「清流絕後覃思玄談置酒。」

樞密有餘侍中所知將軍給事中延昌東宮太子校尉如故下詔四十尚書安西將軍雍州刺史司馬階次不及參軍將軍長安令

太常未及未成其事世宗拜謁僕射寧遠將軍舍人步兵校尉舍人太和之後施行五十靈太后故事以定朝廷

正光將軍大夫舍人如故肅宗講學,[5]司徒百官作為

九月蠕蠕朝廷位次高陽:「咸寧單于來朝王公之下今日三司之間。」朝廷典章不決

之後光祿大夫北京立碑:「以此報德。」豫州刺史未盡司徒尋味良久:「祿平日不得。」侍中議定其事冠軍將軍

遷延尚書左丞奉詔漠北尚書御史中尉僕射追討不及敕勒山水悵然懷古扶風十二

將軍孝昌給事黃門侍郎左將軍舍人散騎常侍將軍如故徐州刺史豫章彭城大都大行既而降附徐州尚書持節都督部分尚書都督都督北海都督車騎將軍勞問將軍徐州刺史

尚書幽州都督將軍幽州古城山路發兵以為不盡強壯皆是豪門為兵肅宗將軍西盧龍據此出入景山參軍范陽都督下口俄而,[6]萬餘。[7]大敗諸軍所部都督下口將軍薊城景命兵士邀擊都督薊城北軍,[8]不敢景平將軍光祿大夫如故都督率眾疲勞都督刺史延年。[9]走路大敗率眾范陽延年西溺死周南范陽刺史延年

永安黃門侍郎著作中軍將軍黃門參議正光壬子賜爵高陽莊帝侍中大司馬安慰京師本位莊帝黃門普泰車騎將軍光祿大夫祕書監詔命濮陽縣永熙議事

自守產業至於衣食而已新異殷勤不問貴賤為期友人:「自居不事家業儉約何以太常。」將軍其所司馬出錢

天平四十狼狽就道百官尚書從者武王清貧四乘妻孥三司將軍武定:「安車文史五紀朝章祿俸壁立元老祿。」

終始若一深遠未曾飲酒榮利自得懷抱不事讀書古昔可以鑒戒指事

:「不敢不敢。」有朝大夫斯文:「是故方冊慎獨丹青不畏同異嗟乎兢兢浩浩名位身陷祿於是知足不辭是故正立安有多於曲躬而後而後在後
君子不然夫人,[10]𨗿不測善於知命遐齡樂天曲躬能不上帝金石優遊如是金門錦衣玉食三陟不喜
可以