Back to collection

Book of Wei 魏書

卷101 氐 吐榖渾 宕昌 高昌 鄧至 蠻 獠 Volume 101: Di Peoples, Tuyuhun, Dangchang, Gaochang, Dengzhi, Man, Liao

Click on any word to see more details.

 吐谷渾 宕昌 高昌 鄧至  
西號曰白馬三代之際自有君長一朝秦漢以來以南漢川以西自立漢武帝中郎將郭昌武都巴蜀種類侯王中國

建安部落勇健計略,[2]以為四面三十六豐水有名千万千万飛龍強盛晉武帝西將軍外甥令狐元康自號將軍以為關中人士以為將軍分部自號頭號河池自號使持節將軍頭子使持節冠軍將軍河池將軍,[3]自立石虎永和十年天水十一小弟使姑子三王手刃左右三王自立桓溫秦州刺史武都太守十二自立自立。[4]太和秦州刺史武都太守世子自立統一自立遣使文帝,[5]秦州刺史

安元苻堅關中頃之逃奔苻堅,[6]尚書領軍苻堅擾亂盡力率眾隴右歷城二十倉儲自稱將軍自號以為秦州刺史登國,[7]秦州自號隴西乞伏監國自號西將軍秦州刺史武王二十郡縣漢中遣使朝貢南大將軍姚興不得使平南將軍梁州刺史漢中

劉裕初中武都文王,[8]西大將軍三司秦州刺史武都劉義隆義熙,[9]元嘉正朔:「善事善於始光世祖大鴻臚公孫南大將軍都督梁州刺史

孝昭王臨終:「撫慰國事。」:「長君孺子。」自立劉義隆將軍,[10]以次將軍秦州刺史

四方豐實依附司馬飛龍為人

劉義隆梁州刺史不理刺史舉兵梁州白馬漢中使司馬先驅遂平梁州

京師世祖南大將軍秦州武都公主西將軍大鴻臚南大將軍三司西校尉自立大秦建義王后世子太子百官天朝貢獻劉義隆不絕國大災異大秦武都太延世祖遣車大將軍樂平河西高平諸軍詔諭奉詔

益州涪城巴西雍州七千。[11]世祖中山行宮河間

本國文德京師文德文德自號西將軍求援文德武都偏將文德武都陰平淮陽豹子諸軍文德漢中妻子僚屬資糧公主京師賜死公主問曰:「父母?」公主:「婦人據守一方。」以此得罪

高宗刺史大官歸國賜爵天水太守別有正光尚書右丞不得益州刺史密令叛亂不肯漢中其事大行賄賂都督天生秦州

文德漢中,[12]陰平劉義隆荊州刺史

元和以為武都白水太守元和歸順高宗南大將軍武都京師元和自稱武都從弟自立遣使歸順顯祖鎮將既而高祖西將軍歡喜

小名顯祖小名遣使謝罪方物高祖都督秦州刺史西將軍西戎校尉武都從子高祖

子集白水太守西將軍武都京師都督秦州刺史安南大將軍南蠻校尉漢中郡戎馬將軍諸軍鎮將蕭賾。[13]

景明爵位都督秦州刺史將軍漢中郡車騎大將軍三司安王年幼漢中歸順白馬率眾求援心願立功率眾漢川既定不得扇動僭稱大號並稱安西將軍建武將軍京師以為益州前後鎮將刺史石柱相率反叛朝廷以西正光刺史招撫風化大行遠近內地後唐未幾自此其後自立

吐谷渾遼東鮮卑歸一吐谷渾部落慕容氏七百吐谷渾吐谷渾二部遣人吐谷渾:「先公處分何不!」吐谷渾:「飲水發動所以萬里之外。」及長。[14]吐谷渾:「以來先公卜筮享福子孫諸君。」即令數百步悲鳴西如是一回。[15]:「可汗人事。」部落:「兄弟子孫昌盛玄孫其間百餘玄孫。」於是西陰山假道追思吐谷渾。[16]子孫僭號以此鼓吹大曲

吐谷渾西南白蘭千里逐水西北

吐谷渾有子六十長子身長七尺勇力過人猶在子葉大將:「氣絕便白蘭土俗懦弱小兒倉卒不能股肱孺子。」有子十二

為人號曰射中:「朝朝自苦。」嗚咽:「無益不勝。」至孝曾祖昌黎公孫公孫得以王父吐谷渾

專權不能大將不復世子號曰」,憂思十五。[17]干等。[18]自號車騎將軍義熙自號將軍沙州刺史回數百里草木沙州」。

兼并地方千里強國西墊江:「?」長史:「水經墊江巴郡廣陵。」:「?」遣使方物未及劉義隆元嘉遣使朝貢暴病臨死諸子告之:「先公車騎大業豈敢先公。」有子二十長子:「地下。」[19]俄而:「。」:「十九。」不能:「一心然後社稷。」

劉義隆通義隴西招集羌戎六百南通蜀漢涼州

世祖侍郎大寧歸國京師世祖遣使大將軍西秦:「王府不周鑒察流轉混一還鄉乞佛、[20]張華人家在此遣使遐荒存亡感戴。」

世祖公卿朝會施行太尉長孫議郎博士二百七十九:「前者有司以為政教不禁威遠西秦稱臣納貢以為古者華夏陛下王官同上至於多少臨時以來荒遐頗有故事呂后單于單于其後匈奴和親敵國不過數百稱臣入朝。[21]西秦桑蠶便當不得不周』。衰微小白天下無益南陽宿西秦所致而已塞外乘便侵入未有經略登上』。聖朝五霸西秦朝廷至此左右西秦四海天下一家秦州京師隨後遣還請乞使破家即為臣妾。」:「公卿西秦金城隴西自取便是何須西秦綿使增益非一而已。」貢獻劉義隆隴西

太延遣使惠王西大將軍三司西平撫軍將軍劉義隆河南世祖涼州西沙漠世祖遣使遣使下詔使者欲歸京師世祖歸義至大河西追擊斬首五千白蘭從弟長史率眾歸降西將軍白蘭于闐國死者數萬南征罽賓遣使劉義隆求援金酒

出入貢職朝廷正朔劉義隆封爵河南世祖遣使西大將軍沙州刺史西平自恃不恭使四角加之。[22]高宗白蘭金銀牛馬可以先帝忿兄弟使