Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷八十     列傳第五 太宗諸子 Volume 80 Biographies 5: Sons of Taizu

Click on any word to see more details.

太宗諸子
太宗十四文德皇后第四高宗皇帝楊妃第六第十一後宮楊妃

常山高明殿武德常山長沙宜都中山太宗即位皇太子使裁決大體行幸監國及長聲色臨朝諄諄忠孝退不逞左右不暇故人以為孔穎達令狐德棻于志寧天下往往遣人美名不良交惡東宮姿震怒死者不已朝夕裴回怨懟不朝數月使胡人剪彩晝夜不絕盜取牛馬所幸突厥狼頭穹廬自居使可汗使號哭奔馬:「使天下數萬金城然後解發委身不快!」左右以為漢王擊刺不用輕者:「天子五百豈不?」壯士刺客謀殺不克李安西貞觀十七齊王:「西大內二十?」齊王長孫無忌房玄齡岑文本褚遂良庶人十九鄂州開元宰相越州都督

楚王武德哀王貞觀追封

郁林王長沙貞觀都督左右:』豈不常見定分使兄弟危亡。」十年都督:「茂親所以王室禮制君臣父子膝下!」都督三百高宗即位司空梁州都督善騎射文武隋煬帝中外太子長孫無忌:「類我保護未可知。」無忌:「仁厚舉棋不定?」無忌永徽遺愛謀反天下臨刑:「社稷無忌族滅!」顯慶郁林河間郁林神龍司空改葬光宅郁林岳州使江左武后遣使:「千里駒。」更名千里宗室千里符瑞異物反正成紀未幾太子千里與其天水太子」。睿宗官爵追封出繼開元廣漢太僕

武后刺史有名嶺南使神龍張掖開元追封吳王

少有繼母異母開元刺史禮部尚書朔方節度使

吐蕃河西隴右攻取:「固守深入有如不如持重。」:「人臣不敵。」於是諸軍千里玄宗契丹河北道行軍元帥不行耀道出范陽酋長三司關內處置使執政當時久之兵部尚書朔方節度大使衢州刺史天寶以太致仕明年太師治家教子有法

性質美名王孫趙國楊國忠亂政郎中睢陽太守二千石玄宗侍郎御史大夫蜀郡太守劍南節度使千仞討平戶部尚書越國乾元元年持節江淮節度觀察使明年宋州刺史異志淮南節度使密詔楊州長史景山景山壽春敗績丹陽袁州司馬揚州大都別傳

吳王東平太守安祿山河南陳留滎陽相繼玄宗陳留太守持節河南道節度使太僕宗正代宗大曆宗室以太賓客集賢院大臣職事僕射十三人為得罪宗正檢校刑部尚書太子清白居室不能風雨慈愛過人公卿神龍宗正千里南州司馬

宜都揚州大都再遷雍州大將軍屬文文學學士輿司馬賓客著書》,於是引著秘書記室參軍功曹參軍衛尉祿文學遊子速成五百五十長安死罪皇太子諫議大夫褚遂良:「聖人儲君用物不會庶子不得所以先王法制人情國家庶子不得嫡子尊者東宮以為太后封四三百宮室出警不得發病淮陽幾至輔以退讓節儉在後師傅文學成德所謂聖人。」武德殿侍中魏徵:「陛下愛子安全不當使嫌疑武德殿東宮西海陵不可多言可畏成王。」皇太子駙馬都尉遺愛相繼中朝群臣朋黨遣人玄武既而太子岑文本太子長孫無忌以太」,無忌:「得無?」:「太子朝臣無狀不軌太子正使。」:「有如使。」雍州相州都督大將軍:「自今太子窺望。」無忌:「得無奈何?」高宗表語左右:「泰文可喜豈非才士心念無已社稷使兩相。」二十一高宗即位僚屬年三十太尉雍州武后酷吏神龍開元國子祭酒鄧州新安

庶人武德宜陽都督貞觀十一歸國明年入朝京師:「兄弟上萬何以自助。」使劍客十五王府長史司馬骨鯁過失長史無狀猛虎騎射狎昵獲罪:「愛子改悔引咎入朝。」上書謝罪且自以為不平不出國門不勝忿刑部尚書京師射殺支解左右發兵城中男子十五以上私署左右光祿大夫三司西甲兵兵部尚書便道日夜宴樂官軍妄言:「右手左手。」:「小人為此皇天后土。」窮蹙:「上天罪人惝怳驚悸左右所以自衛。」子女豆子未決閉門日中:「討賊不速。」京師賜死庶人巴州刺史南陽四十牽連死者四十石頭不克亳州刺史野人;「土地甲兵不勝人為一手泰山?」不能榆社

悼王貞觀八百刺史非法:「禽獸鐵石不如!」久之復出御史大夫高宗黃州刺史都尉吳王得罪庶人巴州涪陵咸亨爵士益州大都陪葬武后神龍

都督永徽梁州器物四百州縣騷然護送有司不問上元刺史參軍誣告使者按驗自殺高宗司空荊州大都陪葬汝南郡武后神龍嫡孫令譽安祿山范陽司馬祿自拔京師工部侍郎太子庶子廣德御史大夫使吐蕃禮部尚書太子賓客神龍開元中山

善騎射文史宗室武后太子太傅豫州刺史元嘉王子王子范陽王子江都計議反正垂拱宗室誅戮:「起兵。」於是長史八月先發上蔡七千五營大將軍中郎將左營弘道中郎將摩訶郎將後軍將軍前軍司馬五百鬥志家童九月大將軍夏官尚書十萬侍郎諸軍節度下詔父子」。等次豫州子規閉門勇士家人:「乃爾?」自殺二十臨水不見