Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷八十八    列傳第十三 劉斐 Volume 88 Biographies 13: Liu Fei

Click on any word to see more details.


文靜彭城京兆武功戰死三司文靜死難藝術家高度擴張自我表現自我的人主要著作大業晉陽晉陽:「天下?」文靜:「 ?」

高祖太原文靜:「公子非常豁達神武漢高祖太祖天啟。」文靜李密無可文靜:「喪亂不能。」:「安知兒女世道大計。」文靜:「盜賊大連州縣真主天會四海不足文靜豪傑一朝號召十萬公府數萬一下不願入關天下王業。」:「。」陰部賓客

不從文靜於是突厥文靜:「嫌疑部將不為晉陽大事關中空虛代王未有公引西誅暴使?」公私

文靜太原西雁門馬邑男子二十五十為兵涿郡。」人心文靜:「先發制人圖讖天下尚可?」:「宮人奈何?」起兵文靜長孫順德聲討文靜文靜政會急變留守視事文靜:「。」政會不肯:「留守。」:「?」:「公等?」:「文靜左右由是舉兵

大將軍文靜司馬文靜旗幟突厥文靜使可汗:「?」文靜:「先帝後主王室起兵不當突厥京師金幣子女可汗。」大喜文靜:「何以?」潼關與其死者文靜奇兵敗績數萬文靜新安以西丞相府司馬光祿大夫魯國

天子納言文靜:「莫不延見臣子王導所謂太陽萬物。」:「受命宿昔。」元帥長史司馬開山大敗京師除名民部尚書東道僕射鎮長春宮

文靜軍功故舊不平散騎常侍怨言:「!」家數文靜對曰:「大將軍司馬長史僕射甲第不貲眾人不能。」:「文靜。」文靜非常怨望:「文靜忿不顧今天。」五十二文靜臨刑:「。」貞觀官爵魯國不得謀反

蒲州十四主簿及長容貌開皇調家貧京師華山老人:「四十。」

大業參軍御史晉陽留守太原晝夜文靜大計數百萬龍山不勝大喜太宗告之許諾宮人舉兵:「天下戰場小節不特大功。」公然進宮五百九百五萬四十

大將軍長史臨汾聞喜縣河東豪傑京師其後猶豫未決:「西不若而後京師。」:「不然權利乘機關中處處兵強不克自守勝負未可。」公兩入關長安甲第丞相府長史魏國三百

禪位太常即位:「使至此。」尚書僕射不貲日給視朝臥內無不當世

武德太原晉州行軍討賊以便金剛水上死亡晝夜平陽上書謝罪高祖下詔河東郡縣相保積聚責讓良久屬吏如初

巡幸刺史無狀:「天下公推所以天下。」貴妃宿從容:「細微間關而後成功我家隴西帝室倡義三月天下華胄亭長刀筆無愧。」鑄錢僕射置酒殿頓首:「陛下太原天下已定印綬四海骸骨歸田。」:「相與太上皇逍遙不亦!」司空尚書員外貞觀太宗長孫無忌:「公有無忌王室?」

妖言封邑京師:「恩澤居第武德間或墳墓?」未幾男子:「公有天分。」不敢封邑百萬:「死罪三公妖人國家其所妖人滅口。」山羌為主:「國家。」既而家僮入朝六十相州刺史工部尚書河東律師臨海長公主汴州刺史律師承先殿酷吏

高祖太原尚書尚書僕射納言文靜大將軍長孫順德大將軍劉弘大將軍大將軍內史侍郎吏部侍郎開山衛尉政會都水監庫部郎中武士將軍高遷長史十四

武德十月太宗功臣文靜大小四十三五百長孫無忌尉遲房玄齡三百長孫順德二百劉弘九百宇文七百六百公孫四百李安李子三寶三百三十十八當世今次左方

司馬武德都水監新興中國突厥講和齊王太原兵力孤絕齊王使步騎太原下獄

趙州太原使長安京師刺史樂安洪州都督

高遷太原公引左右長安力戰大將軍江夏檢校西刺史突厥馬邑滿高遷除名刺史涼州都督

秦州秦州刺史太學積勞郎將高祖太原起兵西永安大將軍使金剛汾州:「烈士不下!「三百西:「無狀陛下。」大將軍幽州都護夏州都督成紀縣

司馬將亡:「乘機天下姓名奇計收取英俊天下帝王。」親密司馬刺史真定晉陽冠軍大將軍代州都督陪葬

宋州虞城王世充洛陽不死建成立參尉遲將軍五千太宗:「?」對曰:「不過不敢富貴非常將軍?」:「!」束帛臥內慰勉京師震駭檢校大將軍非常有司除名檢校都督上書吐谷渾未報遣使部落降附党項拓拔吐谷渾自守西戎都督母喪不得河西党項窮追吐谷渾刺史

大業晉陽鄉長京師府庫:「京師屯兵布帛歲數十萬。」雜費調度節本父子非人高祖貞觀少府監賈人嶺南欽州從子刺史刺史太師萬歲以為太師不可得洛州參軍耀謀反耀;「大帝。」耀:「金刀。」君臣:「」,使然後:「耀受命公等皆因使眾人知名元素三十

永業湖州長城明徹明徹彭城善騎射左右金紫光祿大夫將軍洛陽皇太子建成力戰將軍貞觀刺史大將軍都督陪葬

公平長安監門將軍黃金雜物後坐貞觀將軍李靖吐谷渾赤水行軍後軍士多監門大將軍襄城太宗房玄齡留守京師檢校將軍大將軍洪州都督陪葬

公孫京兆豪俠長春苦戰三軍清水縣貞觀肅州刺史突厥入寇吐谷渾精兵殊死張掖上流兩岸夾擊監門將軍突厥大將軍荊州都督陪葬

太子將軍金吾大將軍開元