Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百零五 列傳第三十 長孫無忌從父:敞 從父弟:操 子:詮 族叔:順德 褚遂良 韓瑗 來濟 李義琰從祖弟:義琛 上官儀 Volume 105 Biographies 30: Zhangsun Wuji and uncle Chang and uncle Cao, son Quan, young relative: Shunde, Chu Suilang, Han Yuan, Lai Ji, Li Yiyan's nephew Yi Chen, Shang Guanyi

Click on any word to see more details.

長孫無忌從父: 從父: : 族叔:順德 褚遂良曾孫: 來濟異母: : : 上官

目录
1 長孫無忌
1.1 從父
1.2 從父
1.3
1.4 族叔 順德
2 褚遂良
2.1
3
4 來濟
4.1 異母
5
5.1
5.2
6 上官
7 【
長孫無忌
 長孫無忌高祖進謁長春行軍征討郎中上党

 皇太子建成房玄齡無忌:「旋踵大計周公所以。」無忌:「大王何如?」:「文明?」對曰:「使。」未決無忌房玄齡無忌尉遲公孫皇太子庶子即位吏部尚書第一齊國無忌皇后出入臥內尚書僕射突厥可汗歃血失信猶豫大臣:「便。」無忌:「戢兵夷狄使不能便。」:「。」突厥

 無忌表示無忌:「君臣使所聞。」君臣:「無忌大功猶子不順。」無忌僕射三司房玄齡尉遲元勳封一司空尚書省無忌以外三公天子」。:「魏征愛昵子女豈不文武公等?」無忌答曰:「黃帝得力五帝夏禹三王齊桓管仲定天下!」艱難無忌以免

 功臣世襲刺史貞觀十一有司:「宇內刺史諸侯不同統一無忌休戚用世。」無忌趙州刺史公國房玄齡宋州刺史刺史李靖刺史刺史刺史鄂州刺史江夏刺史河間尉遲宣州刺史蘄州刺史刺史刺史劉弘刺史澧州刺史食邑不在無忌:「群臣陛下四海混一不願左右使遷徙。」:「功臣公等後嗣山河怨望安可?」自家人久之司徒

 太子未決兩儀殿群臣無忌東宮:「未知。」無忌抱持:「。」無忌:「奉詔異議者!」:「。」:「公等天下?」答曰:「天下久矣固無有如不同陛下。」於是無忌太子太師,「自此吳王無忌高麗侍中師傅太子太師揚州都督

 從容問曰:「自知得失。」無忌:「陛下神武千古天道不見有所。」:「公等公等可否。」:「心術警悟臨難不易骨鯁和解酒杯流行發言可意二十未嘗一言國家道性緩急岑文本敦厚文章論議其所常經有益補闕敏銳人物直道而行褚遂良學術竭誠飛鳥憐愛無忌應對機敏避嫌古人未有攻戰。」

 二十三臥內無忌無忌不得有所翌日:「天下無忌讒毀。」有頃離宮皇太子悲慟無忌:「大行宗廟社稷殿下即位。」發喪

 太子即位高宗無忌太尉檢校尚書尚書省昭儀無忌不可余車大夫昭儀申請敬宗無忌厲色帝后無忌于志寧昭儀有子欲立之無忌即曰:「先帝付託陛下。」極道不可

 無忌敬宗使洛陽奉節無忌侍中:「妄人。」敬宗:「陛下不忍社稷。」:「我家不幸高陽公主謀反使天下奈何?」對曰:「遺愛乳臭女子安能無忌奸雄天下一旦陛下使攘袂宗廟陛下不見宇文宰相煬帝不疑然而陛下。」猶疑審核明日敬宗無忌逮捕:「決不後世?」敬宗:「漢文帝後坐殺人朝臣喪服自殺良史不以無忌先帝陛下至親社稷宗廟不斷乘機亟行無忌先帝謀取天下天下王莽司馬懿不決?」質問下詔官爵揚州都督置於所在發兵護送秘書監等於從弟刺史司馬數月司空敬宗侍中敬宗大理御史無忌投繯大抵

 無忌悉心天下安危永徽貞觀賓禮老臣綱紀維持廢立不合奸臣聽受幾至亡國

 上元元年官爵無忌文宗開成:「國史太尉無忌未嘗。」

從父
 無忌從父隋煬帝驪山逐鹿:「大王?」即位見識江都留守高祖入關子弟新豐刺史貞觀太宗以後平原幽州都督陪葬

從父
 從父字元司徒學術高祖相國曹參未幾檢校刺史征討常侍城中百姓母喪長老遺愛壽縣刺史下詔褒揚永徽刺史吏部尚書鼓吹


 新城公主女兄無忌得罪有司滿善騎射仁厚下士京師貴賤愛慕涼州長史野馬敬宗滿才能屬吏不變:「不可!」

族叔 順德
 無忌族叔順德順德亡命太原高祖太宗起兵劉弘數萬結隊大將軍臨汾文靜潼關洛陽順德陝縣大將軍建成餘黨二百宮女宿內省有司:「順德元勳外戚古今國家府庫?」大理:「順德不可奈何?」:「使有恥不能禽獸?」

 謀反削籍歲餘功臣宇文順德順德頹然澤州刺史順德自如折節為政嚴明長多順德刺史房玄齡:「順德兒女至大?」未幾遣使荊州都督貞觀十三永徽三司

褚遂良
 褚遂良散騎常侍大業舍人王府曹參貞觀起居郎文史太宗:「虞世南!」魏徵王羲之天下真偽

 十五有事太山洛陽太微:「陛下撥亂反正告成岱宗天意有所未合漢武帝優柔數年加詳。」封禪

 諫議大夫起居:「記起大抵?」對曰:「起居左右人主不為非法天子。」:「?」對曰:「守道不如。」:「使天下。」:「成敗以為善人讒言不能。」

 群臣從容左右:「?」岑文本禮義:「四方太子定分。」:「五十長子支子五十自古相仍公等王府不得。」:「漆器不止何必?」:「雕琢女工奢靡危亡漆器不止不止使得橫流。」

 于時皇子都督刺史:「州縣仿皇子刺史陛下以至四方雖然刺史得人漢宣帝:'二千石。'皇子未冠京師經學仰天不敢犯禁養成然後東漢友愛子弟京師善良此前陛下省察。」嘉納

 太子大臣:「:『今日陛下更生百年。』。」:「陛下失言安有天下愛子陛下寵愛不明紛紛至今不可。」:「不能。」長孫無忌房玄齡皇太子

 宮中:「是何祥也?」:「文公陳倉南陽子曰:『。』文公諸侯寶雞光武南陽四海陛下明德。」:「立身不可以所謂君子!」太子賓客

 :「萬事百姓文王不違仲尼天兵以為不可以酋長可汗無極遣使陛下開許北門一朝進退夷狄嫌恨不可以軍事龍沙以北部落中國不能芮芮突厥是以古人使不在失信不在陛下。」

 遼東無行:「不勝忿忿勝負不可。」:「四境手足絕域所屬高麗陛下不可一二十萬可取李靖庸人高昌突厥陛下指示歸功聖明前日陛下平天下氣力驅策陛下使平地。」銳意不見黃門侍郎朝政遣使:「古者不受,《春秋不臣不容。」使屬吏

 高昌調不可西域不用西突厥西:「魏徵褚遂良子弟不用。」太子以為朋友父子太子東宮師傅學藝。」父喪

 長孫無忌:「武帝霍光劉備諸葛亮太子。」太子:「無忌。」高宗即位河南縣同州刺史吏部尚書監修國史太子賓客尚書僕射

 昭儀長孫無忌于志寧良人無忌:「太尉不如使。」:「不可司空元勳不如使功臣。」:「遺詔不盡以下先帝。」:「莫大皇后