Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百七十四 列傳第九十九 李逢吉 元稹 牛僧儒孫:徽 李宗閔 楊嗣復 Volume 174 Biographies 99: Li Fengji, Yuan Zhen, Niu Sengru and grandson: Hui, Li Zongmin, Yang Sifu

Click on any word to see more details.

元稹 : : : :

目录
1
2 元稹
3
3.1
3.2
3.3
4
5
5.1
5.2
5.3

 隴西進士掌書記德宗拾遺元和給事中皇太子舍人禮部侍郎平章禮部尚書

 忌刻多端好惡西成功劍南東川節度使

 穆宗即位山南東道長慶為兵尚書元稹以為遣人:「。」帝命尚書僕射給事中無狀侍郎平章於是國威不振天下中外尚書僕射

 中外阻遏中人劉弘景王皇太子不能而已明日下詔皇太子從子奧援權輿傅會十六」。有所關子無不得所未幾

 敬宗新立權輿不行陳留果敢厚禮遣還以軍太原刺史不得怨望太學博士金吾曹參長安執政族人:「丞相不可。」權輿召見結納忿厚待:「足下''''。」復命由是下獄御史使同謀不然不可:「不為!」匯流崖州司馬象州長壽主簿

 天子於是檢校司空平章山南東道節度使行軍司馬頃之檢校司徒親信財利滿不敢使過門調司馬有司御史刺史刺史宣武以太太師東都留守用事尚書僕射不能司徒致仕七十八太尉從弟

元稹
 元稹河南河南兵部尚書屬文十五校書郎元和元年對策第一拾遺

 王叔文王伾太子國政正人輔導

 陛下明詔胄子然而昧死

 賈誼:「三代。」周成王聰明終於道者太子太公周公召公伯禽不備珍異血氣既定既成放心不能道德莫不耀所能苟得其所乘風成王道德聖賢禮樂諸侯刑罰之至

 不然先王胡亥,《》、《不得聖賢不得趙高殘忍戕賊天下未盡不能馬鹿威懾天下幽深以致

 太宗太子知道十八即位宴飲十八無不無不達高盛貞觀以來宰相不為議郎

 臨朝王室太子骨鯁不得調保安讒言中傷樂工剖腹豈不哀哉比來尤甚師資不得明哲天下不及

 以為高祖陛下十一神明以是萬世之後深宮不能喜怒哀樂稼穡艱難皇太子問道豈不

 諫諍不得召見上疏

 治亂直言視聽庶務大臣使左右不得疏遠大臣直言忌諱左右一二深宮群臣即位未見天下君子望風:「天下可以!」小人:「直言!」由是天下不肖上下然而天下萬物人人其所赤子慈母直言天下君子:「與其不用身為!」小人:「逆耳是非。」由是進見不得天下四方耳目左右前後使視聽

 太宗即位天下小事論事不能盛意不以忌諱於是可否四方得失數年大治聰明宣揚古今貞觀犯忌諱蓋上順從古今逆耳順從危亡子孫永安後嗣一朝天下

 陛下即位天下四方未有一言受賞左右前後拾遺補闕未有諫鼓明察陛下不用不能有所發明顧問獨一執政不及治安教化有司召見簿陛下貞觀何如貞觀陛下而言豈非因循竊位昧死太子邦本磐石宮人宰相群臣聰明正衙糾彈非時貢獻出入

 于時刺史追還詔書:「詔令不能天下。」西北得失河南母喪監察御史東川節度使數百萬沒入八十田產奴婢刺史東都

 西觀察使安吉護送監軍不敢不及河南諸生飛龍使亡命養子盜取洛陽衣冠汴州沒入千萬河南坐罪故事中人中人宰相年少江陵曹參白居易通州司馬州長元和員外

 長於名相天下元和」,往往樂府穆宗東宮妃嬪宮中才子江陵長慶駿歌詞:「安在?」:「南宮。」祠部郎中詔書純厚盛傳一時公議不平風俗有司

 舍人翰林承旨學士禮遇天下事中人樞密有所上疏國政:「陛下清朝。」工部侍郎不衰未幾平章朝野天子人心深州善於方言:「要領使反間兵部二十以便。」:「。」中尉宰相同州刺史諫官不當長春使京兆京兆使使浙東觀察使萬人不勝

 太和尚書左丞綱紀無狀不為公議不遂武昌節度使五十三尚書僕射

 論著甚多天下酬和鏡湖絕唱」。峭直十年通道宰相居位三月晚節沮喪


 牛僧孺僕射以為屬文進士元和賢良方正對策皇甫第一宰相宰相調調河南監察御史員外集賢殿直學士

 穆宗庫部郎中御史按治不法內外宿州刺史直臣:「直臣。」:「不才持祿天子所以束縛祿過人天下。」戶部侍郎平章

 入朝權貴杜塞俄而不能遣使簿校計出入所以中朝:「月日千萬。」左右:「知人。」中書侍郎

 敬宗時政鄂州武昌武昌節度使平章鄂城冗官

 文宗不宜兵部尚書平章幽州志誠不時宰相:「不足朝廷范陽國家休戚前日歸國耗力百萬不得范陽天府志誠使契丹且自不足順治。」:「不計。」遣使進門侍郎大學士

 吐蕃請和劍南於是李德裕:「經略西山恨不能十三可以得志。」使君臣不可:「吐蕃綿萬里一維無害好使尚未中國守信應敵次之:'何故失信?'贊普牧馬咸陽橋京師戒嚴!」橫議以為

 中人朝政召見宰相:「公等有意太平以致?」:「宰相不能太平四夷百姓安生壅蔽不怨未及太平。」退宰相:「責成如是?」檢校尚書僕射平章淮南節度大使天子急於幾至亡國

 開成檢校司空東都留守歸仁賓客娛樂尚書僕射入朝太子父子君臣人倫流涕檢校司空平章山南東道節度使;「比況君子。」

 會昌元年漢水城郭謹防太子明年以太太傅留守東都交結河南:「。」武宗太子東都州長宣宗太子太尉六十九

 諸子


 進士監察御史補闕大中宣宗:「有子人意。」刺史吏部郎中博士東都吏部史館修撰

 咸通戶部侍郎久之檢校兵部尚書山南西道節度使徐州中尉三萬