Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷二百零 列傳第一百二十五 儒學下 Volume 200 Biographies 125: Confucian Scholars 3

Click on any word to see more details.

儒學

目录
1 無量
1.1 安貞
2
3 貞節
4
5
6
7
7.1
8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
9.1
9.2
9.3
10
11
12
13
14
15
無量
無量杭州鹽官刻意墳典平湖無量讀書》、司馬史記》。博士修文學士

儀典建言皇后無量太常博士以為:「郊祀國大折衷莫如周禮》。《周禮冬至祭天不以始祖為主不以不得大宗》:『祭祀。』祭祀。』祭天宗廟無後祭天祭天天地皇后末代不可。」僕射無量

玄宗太子太子國學光祿大夫即位散騎常侍國子祭酒母喪刺史吊祭鹿松柏無量:「山林不乏?」鹿馴擾不復棖觸無量終身耆老徐行輿殿上書得失

開元東都建言:「苻堅殿不宜。」無量以為不足上疏:「先祖今後應變奢靡納諫繼絕世天人和會災異。」車駕無量:「虞舜山川孝景黃帝高祖桓譚陛下名山丘陵帝王賢臣自古受命興滅繼絕報功大於之後封人東都功臣承襲。」無量平陽安邑刺史武德以來苗裔

內府舊書自高宮中甲乙無量秘籍天子東都乾元殿無量使聞喜江夏監門曹參武陟分部衛尉祿秘書天下遺書數年四庫群臣無量無量:「貞觀宰相不足宰相聯名。」不從西正殿學士正殿學士京官朝會無量前功皇太子就學無量孝經》、《論語:「。」謙光太子太子無量百官觀禮七十五正書宰相:「無量永逝。」於是禮部尚書撰述百餘歿殿史記》、《十二嘆息五百

無量秘書博士禮遇左右補闕供奉京兆

安貞
應制甲科開元舍人集賢院學士屬文中書侍郎東海縣中書省李林甫用事計議更名安貞


常山之後少孤及長博學故訓進士舍人狄仁傑:「富家以防小人藥石?」:「不可一日。」

景雲太常拓拔編年三十文約學者魏明帝河西魏收晉元帝司馬昭成皇帝受命可以當之有人銅器琵琶:「。」」。

開元太子詹事刺史關內按察使書生散騎常侍東都留守王子仇人大理不樂法家所居散騎常侍常山縣使檢校集賢再遷太子賓客學士無量四部相次玄宗孝經》,學官校書

魏征帝命博士助教五十於是右丞建言:「戴聖千載並立不可舊書相比有如更加不可。」不出》。

主人:「?」主人:「《漢末馬融二十九之中探究有余章句不是王肅因之條例箴石眾說精簡太宗陛下章句堅持?」

:「當局何所?」答曰:「改易章句孔安國古文尚書》,:『相如忿撥亂反正未能自古此道。』古學:『今朝章句古義古義章句不容!』劉歆左氏》,學官遷延不肯誚讓博士忿恨光祿大夫骸骨司空大發先帝五原太守同門朋黨駿王肅鄭玄博士是非酬對歲時王粲:『以東以北而已。』尚書》,退:『浮華古道三百士大夫章句野生不能諱言。』然則之外比及百年明哲君子?」

致仕十七七十七禮部尚書

貞節
貞節潁川開元拾遺太子四時貞節以為:「功德太子有司守衛所以功德,《:『鐘鼓一朝。』使始祖未知領屬古者別子未可子孫。」有司員外:「太子先帝。《春秋世子:『。』:『!』魯定公元年伯禽遠祖不為天子親親以及?」太常博士:「天子睦親逝者封建子弟伯父昆弟大功未盡不可。」禮部尚書二十七於是

太常博士玄宗昭成皇后睿宗皇后貞節:「昭成皇后睿宗皇后先妣』。先妣晉簡文帝皇后歲時。」於是官屬貞節博士獻上:「睿宗兄弟盤庚先君光武承元晉懷帝繼世。」:「兄弟昭穆天下尊者遠祖兄弟天子不得太祖睿宗高宗。」睿宗第七

天子太極殿素服三百不朝東都男子上書:「正月。《春秋》:『作主烝嘗。』魯文公,《春秋:『失禮。』不可莊公閔公,《春秋大行不亦陵夷周公陵夷先帝陛下太上皇兄弟春秋不可不察中興不得不可不可不可猶子繼父不以帝乙厲王不肖中興晉太康殿及於何必下同?」有司復議貞節博士:「天子太祖兄弟成湯帝乙十二其父。《:『帝乙。』兄弟不為兄弟以為不然古者昭穆未嘗。《》:大宗支子:『為人後者。』兄弟後者至親父子兄弟兄弟兄弟不得嗣子十二兄弟世祖子孫太宗景帝文帝絕世世祖晉武帝其父長久明天諸侯父子相繼一統昭穆兄弟相繼不得嗣子睿宗高宗不可使天子己親正統中興僖公殊不知未嘗一日。」宰相博士博士前言分明不能博士都城不平不決不復

明年貞節所謂:「太微上帝乾元先帝所以聽政殿庶民以為神靈不悅上帝不可二京上都四方天子聽政便群臣乾元殿使不亦?」刑部尚書:「不法不容乾元天子朝會。」貞節


潤州丹陽開元助教玄宗封禪有司講求舊制侍中天神:「大宗下士近臣侍中幸臣後漢侍中步兵校尉起居虎子侍中宰相薦主人意相見天人大夫上士大夫郎中太常上士員外博士六百下士以下大臣奉天輕重不倫非禮舊制謁者太尉謁者尚書御史謁者僕射六百謁者三十五郎中滿給事中滿謁者祿謁者七十六百謁者差異謁者空名實事所以事天。」熟悉侍中謁者輕重

以太博士集賢院補闕秘書


幽州范陽元魏尚書五世開元補闕建言:「古者