Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷二百一十六上 列傳第一百四十一上 吐蕃上 Volume 216a Biographies 141a: Tubo 1

Click on any word to see more details.

吐蕃

吐蕃西五十未始中國通西發聲子孫吐蕃南涼禿發鹿之後乞佛殘部沮渠蒙遜以為太守蒙遜西

丈夫君長贊普贊普副相都護副相國事號曰京師西八千鄯善五百勝兵十萬積雪盛夏中國山谷中人贊普城郭廬舍不肯數百百餘婦人酒漿瑟瑟次之次之次之大小貴賤小麥青稞蕎麥、[B17G]牦牛千里吏治文字結繩齒木喜怒無常賓客使大神咒詛政事飲酒不得婦人出入而後重兵累世不得父母舉兵百里畜牧逐水無常精良周身利刃不能兵法饋糧四時歲首六博擊鼓君臣自殺乘馬贊普與其用人使:「有如。」

其後君長棄宗弄贊為人慷慨野馬犛牛以為西域國共

太宗貞觀遣使來朝行人突厥吐谷渾公主遣使不許使者妄語:「天子公主吐谷渾入朝不許?」吐谷渾吐谷渾不能青海党項白蘭二十入寇使者金甲公主左右:「公主深入。」都督吏部尚書行軍領軍大將軍白蘭大將軍水道領軍將軍河道行軍步騎五萬斬首

不解大臣返國自殺使者謝罪祿黃金五千以為

十五文成公主江夏王持節護送河源婿中國服飾歸國其先未有公主後世宮室公主國人赭面下令國中子弟國學》、《》。儒者書疏

使祿上書:「陛下平定四方日月高麗天子城陷凱旋黃金。」七尺二十二長史使西域中天竺精兵

高宗即位駙馬都尉西海長孫無忌:「天子即位不忠國共。」獻金十五蠶種永徽遣使不事祿

顯慶獻金未幾吐谷渾祿怨忿吐谷渾大臣吐蕃虛實吐蕃慕容弘化公主涼州涼州都督青海行軍將軍大將軍大使節度以定吐蕃使入朝吐谷渾遣使譙讓使吐谷渾赤水牧馬不許祿

不知用兵有節制吐蕃強國入朝太宗大將軍公主外孫祿:「不敢奉詔贊普公主!」有子多於祿兄弟歲入羈縻十二

總章吐谷渾涼州吐蕃宰相閻立本將軍吐蕃:「未可。」:「吐蕃西所得吐谷渾使一舉。」:「不然吐谷渾吐蕃勝兵使幸存。」不決不克

咸亨元年羈縻十八於闐龜茲於是安西大將軍薛仁貴行軍員外大將軍將軍吐蕃吐谷渾至大敗績吐谷渾太常東西涼州行軍班師

吐蕃大臣入朝太學召見問曰:「贊普與其?」對曰:「治國吐蕃寒露物產烏海盛夏積雪水草器用不當中國萬分上下議事自下。」:「吐谷渾吐蕃吐蕃土地薛仁貴慕容氏伏擊涼州?」頓首:「奉命所聞。」用事故殺

上元大臣請和吐谷渾明年行軍元帥工部尚書十二涼州行軍元帥大將軍不克吐蕃進攻尚書僕射鎮守使久之

吐蕃西突厥安西復命河道行軍西鎮撫大使都督下詔益州長史都督益發劍南山南吐蕃吐蕃青海承風不得吐蕃領軍將軍五百自相死者

遠略近臣所以:「未始擐甲高麗百濟中國騷然至今吐蕃?」舍人家給人足不可嚴守便中書侍郎:「不如。」黃門侍郎:「。」:「足以不用。」

儀鳳贊普使大臣告喪遣使明年三萬河源敗績將軍河源經略大使屯田

劍南西為生西党項南極婆羅門西突厥萬里

永隆元年文成公主遣使陳行使不為十年刺史

蠻夷永昌元年文昌安息安西大都吐蕃逗留明年文昌武威行軍

明年首領党項三十右玉將軍安撫使大度吐蕃八千自來刺史大度紀功

將軍武威行軍西都督大將軍吐蕃安西都護府龜茲鎮守右史:「戎狄中國五帝三王不臣百萬平城其後武帝赫然發憤甘心四夷張騫西域匈奴右臂稍稍於是長城千里府庫士馬行人使者歲月不絕豈不長久匈奴於是孤特西域使者光武中興至於三通太宗皇帝舊跡蔥嶺煙火相望吐蕃不敢高宗有司無狀不能吐蕃焉耆西高昌車師敦煌一舉先帝成功臨西西域河西千里無水不可西北庭安西。」

於是首領突厥可汗南侵敗走鎮守使證聖元年涼州都督遣使請和使:「朝廷無窮自絕?」:「天子許和使突厥君長自守?」:「鎮撫西列國吐蕃。」:「使者邊患土地財賦青海不爭突厥中國安有爭地萬里四夷海外磨滅吐蕃兄弟小心相保安西吐蕃騎士不易是以烏海黃河不能以為故我千里數百百里張掖玉門使大國不為無虞青海不戒牛羊是以。」使使不可

居中方面三十邊患兄弟才略自得不平大臣贊普使者不受贊普自殺左右死者百餘

所部羽林飛騎國大將軍羽林大將軍安國鐵券河源安西大都御史大夫隴右諸軍隴右諸軍大使涼州斬首於是來朝請和贊普都督明年黃金贊普諸子國人贊普使者告喪使大臣未報監察御史吐蕃劍南祭天進攻蜀漢靈武監軍御史使二水西築城滇池

景龍使公主中國夷狄不許明年吐蕃遣使納貢祖母金城公主吐蕃公主數萬龜茲樂大將軍持節帳飲群臣使者金城公主吐蕃築城都督吐蕃河西公主與其甘草畜牧入寇

玄宗開元上書宰相河源散騎常侍神龍吐蕃御史未及十萬臨洮自殺隴右防禦使下詔斬首七千二十長子使戰死大敗奔突不能枕藉紫微舍人實戰吊祭州縣吐蕃

宰相建言:「吐蕃公主築城獨山二百