Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷二百二十三上 列傳第一百四十八上 姦臣上 Volume 223a Biographies 148a: Evil Ministers 1

Click on any word to see more details.

奸臣

敬宗杭州新城善心給事中敬宗屬文大業中舉秀才調淮陽謁者舍人善心宇文敬宗不死李密記室武德太宗文學學士貞觀著作修國史:「仕宦不為著作門戶。」舍人文德皇后群臣歐陽詢敬宗自如洪州司馬給事中復修高陽縣檢校黃門侍郎高宗東宮太子庶子高麗太子監國定州敬宗岑文本敬宗檢校中書侍郎由是

太子官屬令狐德棻皆除名為不復敬宗直言嫌忌一概有所高宗即位禮部尚書敬宗有司鄭州刺史學士

昭儀大臣切諫敬宗妄言:「田舍天子富有四海不可?」敬宗官爵太子而立代王太子賓客得所敬宗武德殿西侍中監修國史

長安裴回區處:「以來?」敬宗:「咸陽漢惠帝其後苻堅姚萇宇文周。」:「昆明池?」對曰:「元狩昆明為此。」文學士宮室侍中敬宗有助來濟褚遂良長孫無忌上官朝廷當時太子東西年老司空朔日小馬內省

泰山敬宗使濮陽:「?」不對敬宗:「顓頊此地天下其後因之寒浞出自在此因之:『夏桀春秋成公,《左氏』,舊地顓頊所居國土失道疆宇自古大都美國不一國家不可不慎。」:「《』,何故?」對曰:「夏禹自此散出所謂出於丘北古者五行失職。」:「天下洪流四瀆?」對曰:「五星四時五嶽四瀆奇偶陰陽微細。」:「。」敬宗退:「大臣不可不能。」不屑:「不強不知所能。」:「敬宗多聞不強不亦?」

,《高祖太宗實錄》,敬播敬宗身為國史竄改不平虞世基善心:「匍匐善心敬宗。」口實敬宗》,敬宗尉遲高祖門閥文靜等同太宗長孫無忌》,敬宗高麗敬宗」。貞觀殿新書》、《西域》、《姓氏》、《敬宗不勝

敬宗使走馬縱酒奏樂自娛繼室敬宗

咸亨致仕朔望俸祿八十一舉哀百官三司揚州大都陪葬太常博士:「敬宗。」博士:「何曾敬宗忠孝飲食男女。」尚書省

頗有敬宗晚年不復下筆大典:「不及。」答曰:「不如。」太子舍人邀擊:「報仇。」

垂拱敬宗高宗

饒陽射洪永泰貞觀巡察劍南對策太宗召見監察御史太子舍人學士議郎來濟文翰」。》,:「多方不絕。」太子太子

高宗舍人修國史學士長孫無忌司馬舍人敬宗:「昭儀宰相未有建白。」昭儀召見司馬詔書武后敬宗御史大夫大理骨鯁大臣天子斂衽

微笑中傷」。號曰」。

永徽中書侍郎廣平縣太子庶子洛州女子大理正義以為給事中御史正義御史引咎然後陰德不問未幾檢校御史大夫太子賓客河間諸子清官

黃門侍郎先進中書侍郎刺史刺史明年吏部尚書母喪太常東西其先永康牛車高陵不勝公卿御史灞橋三原七十不絕不法人臣送葬出閣長史

昭穆往往父兄給事中使自殺貞觀岑文本令狐德棻氏族》,升降天下於是副本以為敬宗武后先世不見於是兵卒以軍姓氏》,號曰」。太和望族子孫婚姻求婚不得一切禁止

無品溪壑不復人人諸子沸湯永徽御史吏部調御史員外舍人有司不敢從容:「兒子女婿過失。」群臣不虞勃然變色:「陛下?」:「!」不謝由是不悅

府第:「千萬可以。」母喪朔望長孫:「。」索謝七十金吾曹參太常三司除名長史婿少府主簿議郎朝野婿以為」。河間元帥道破銅山露布》,乾封元年大赦不許五十三天下內外

上元妻子洛陽如意揚州大都益州大都刺史睿宗》。

遊藝載初宮主簿再遷補闕武后上書符瑞受命給事中三月平章侍郎宗廟自稱皇帝遊藝神童冬官尚書遊藝湛露殿謀反下獄自殺

遊藝宗室使萬國天下遊藝四時仕宦」。前古

李林甫長平曾孫開元太子中執政郎中:「應得郎中?」宇文御史吏部侍郎吏部:「。」其一:「。」

後宮中人萬歲侍中夫人高力士力士力士使宰相黃門侍郎禮部尚書進兵尚書

皇太子切諫不悅惘然私語中人:「天子家事外人?」二十四東都長安耀建言:「農人。」在後對曰:「帝王東西車駕何所假令。」西文學持重以便朔方節度使:「名臣大功。」進見退明日不可為人:「天子用人何不?」不專由是耀政事專任宰相就位津津眉宇:「。」少選詔書耀左右丞相:「左右丞相?」公卿於是天下大理妄言:「大理殺氣鳥雀不敢刑部五十八幾至。」群臣大臣晉國

太子稱道不得太子既定不行太子使要職東宮太子婿相中詔獄賜死株連太子庶人未幾濟陽使河西節度使太子不信:「太子。」:「在內安得外人!」太子得志一日從容:「古者儲君先賢莫若。」久之:「往年。」答曰:「?」:「。」太子內外飛語不得

春秋聽斷大臣不疑左右天子動靜誅殺不見喜怒可親不可得公卿不由小人同時相若楊慎數百相繼爪牙大獄衣冠賓客終日大臣所以中傷權勢惕然重者:「大人居位滿一旦?」不樂:「已然奈何?」

天下詣闕建言:「未知禁忌狂言尚書省長官試問。」使御史中程以為隴右河西節度使節度三司三百

咸寧太守二十御史妖言著作兵部侍郎明日子曰:「尊府。」華州刺史太子員外詹事