Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百八十八 列傳第七十五: 董摶霄 劉哈剌不花 王英 石抹宜孫 Volume 188 Biographies 75: Dong Tuanxiao, Liuhalabuhua, Wang Ying, Shimoyisun

Click on any word to see more details.


  陝西天大御史華陰縣商賈十五百餘賄賂有司未盡不決以為大雨四川知事涇陽縣戶部員外監察御史遼東江西行省左右郎中浙東使往往冤獄著稱

十一濟寧奉旨從江平章教化合肥固始猖獗不足大山芍陂屯田約束障蔽我軍追殺進士招徠二百悉知虛實浮橋淝水眾數我軍其所騎士淺灘東南騎士躍馬揚言:「。」諸軍大敗追殺藉以死者二十五

十二江南渡江湖州德清縣杭州教化:「野人子女平日所有縱慾不暇退保湖州設使京口江南不可。」教化猶豫未決正色:「江浙方面陷於可取!」:「諸君臨難苟免。」進兵壯士斬殺諸軍相繼夾擊追殺​​清河接待杭州餘杭德清次第

行省參知政事:「不敢​​。」即日引兵臨安要路進兵追殺至於CO千秋還軍廬舍不動左右出兵:「。」遣人白旗登山:「。」伏兵城外火砲:「。」斬首千秋未幾要路分為三軍然後賊巢乘勝安吉數百十一欲降偏將暗室投入室內:「元帥!」明日進兵廣德徽州有道十二伏兵斬首道士遂平徽州

  十四水軍萬戶樞密院判官丞相脫脫高郵鹽城興化賊巢兩湖芙蓉故道不復習水淮北五百大湖大敗十六進兵不利乘勝我軍糧道賊死晝夜敗走賊船七十孤城環繞偏將騎士突出:「。」既而騎士步卒城中夾擊大敗西奇兵轉戰海寧朝廷淮南樞密院建議

淮安南北江淮救援淮安急務今日莫若黃河上下淮海沭陽贛榆州縣連珠三十一總三十小寨使烽燧相望巡邏往來野戰然後退所以不可待敵

海寧不通舟楫軍糧陸運淮海人民盜賊軍人搬運陸運每人三十六可行三百六十可行六百可行一百每人布囊用印不息不著排列成行五百二十八十四十四二百萬人百里一日江淮海寧沭陽贛榆州縣老弱設置軍民防禦軍官使故地於是練兵積穀山東淮海出沒而後恢復

十七樞密院濟南告急濟南濟南按兵城中騎兵伏兵城中泰安來襲濟南列兵南門黎明東門大開南門合擊敗走追殺無遺於是濟南淮南樞密院使山東宣慰使元帥太尉濟南其弟朝廷淮南樞密院判官未幾河間

十八北行:「我去濟南不可。」既而濟南南皮縣使者奉詔河南行省右丞營壘未完:「至當如何?」:「受命至此報國。」問曰:「?」:「老爺!」刺殺沖天是日功臣榮祿大夫河南行省平章政事追封魏國功臣大夫禮部尚書輕車都尉追封隴西

儒生起家能吏天下大亂武功才略大過當時不能君子


  其先江西倜儻不事家產俠士燕趙有年探馬十二河南行省平章政事上書七言攻守方略大喜未幾左右探馬膂力善騎射先鋒號令賞罰料敵成敗長葛收集中牟汴梁長葛來者中牟:「不可。」既而使渡河未知其所:「不及不若精銳歸路。」於是領軍徐行歸路四起大敗俘獲當是時平章政事大兵功名

十七山東河間直沽柳林樞密使戰死京師人心輿遷都眾議左丞太平不可同知樞密院奉詔柳林退濟南京師居多河南行省平章政事

信州同事文墨委任無不有所不行由是求援不能保全京師死地君子以是

王英
  王英剛果大節膂力善騎射父子善用至元二十九江西樞密院南雄討賊六百九十貞元左丞大山永新安福餘黨寧都行省萬戶不可勝數行省平章江浙平章領軍至上至治元年大臣校尉萬戶曆元宣武將軍至順行省桂陽威信相率元統元年懷遠大將軍同知海北海南宣慰使

至元萬安作亂聚眾就擒未幾漳州潮州詔命江西行省右丞燕帖木兒致仕平章政事:「鼠竊不可可以。」使:「國家有事視乎!」精神居多

正中九十:「官厚祿不能戎馬天子異姓以求!」漿入口使不動:「公子。」莫不驚異山東宣慰使:「餓死。」所居


  其先五世也先太祖御史大夫自有也先曾孫沿海萬戶沿海鎮台慶元嚴肅寧都戰功明達政事講究合時宜經術通名縱橫天文地理術數方技釋老見稱

學問博覽長於詩歌沿海萬戶退居台州十一方國海上江浙行省溫州其事浙東使台州頃之州城十七江浙行省左丞樞密院判官江浙儒學劉基經歷蕭山參謀軍事山谷聯絡盜賊憑據險阻不易平治未幾無遺樞密院天下所在各自相保於是浙東紹興

十八十二月大明蘭溪實在婺城:「食祿不事其事尚可天地! 」民兵親率精銳殿大明敗績經略使浙東江浙行省參知政事大夫明年大明福建報復至人不可:「不如!」慶元縣朝廷功臣集賢大學士榮祿大夫追封越國


寧夏十四進士紹興達魯花赤主將紹興城中人馬不敢名聲江南紹興鎮撫民兵守禦山賊永康東陽約期夾攻巢穴山賊江東經歷紹興浙東西郡縣殘破獨邁保障紹興境內晏然父母江浙樞密院判官紹興

方國紹興:「珍本海賊大官!」問罪部將上虞請益朝廷倚重御史大夫賄賂舉兵生事即使左右城中不問男女老幼無不慟哭復仇家人官員紹興使監察御史:「幾致不法不忠置於嚴刑。 」於是官職安置潮州


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary