Back to collection

History of Yuan 元史

卷二百〇七  列傳第九十四: 逆臣 Volume 207 Biographies 94: Rebellious Ministers

Click on any word to see more details.

逆臣
英宗即位翰林學士承旨宣徽院使太醫使中都指揮使明年改元至治珍珠三月光祿大夫御史大夫虎符侍衛親軍指揮使太醫使英宗鹿殿:「皇太后簿御史。」既而左右十月英宗左丞

明年十月江南御史大夫脫脫去職六十七謫居雲南治書御史翰林講學英宗十二月御史大夫親軍指揮使左右親軍指揮使太醫使

英宗:「臣下民生疾苦豈能周知耳目。」明年正月大夫詔諭中外既而御史臺降旨開言英宗:「何嘗宿怨羅織加之終身不得監察御史大事未幾伏誅?」罪惡英宗委任右丞紀綱進賢退不肖急務

八月癸亥英宗上都南坡樞密院也先大司農禿平章政事雲南行省平章政事治書御史宣徽使使樞密使樞密院章台衛士禿滿衛兵右丞犯禁英宗九月即位及其伏誅

帖木兒從父討賊戰功歿帖木兒引兵退井陘十八正月帖木兒河南行省平章政事其父諸軍三月衛輝四月屯兵真定六月武安彭城九月統領諸軍夾攻十月參政西門帖木兒北門並進宰相印信金牌

十九二月代州山東諸軍三月帖木兒至大大都帖木兒當月先生六月平章樞密同知七月十一月

二十正月帖木兒大同二月平章政事三月上都興和七月一應漢人諸軍便宜行事八月以北察罕帖木兒以南九月帖木兒退交城十月帖木兒脫因察罕帖木兒帖木兒部將戰敗

二十一正月平章帖木兒參政七十帖木兒罷兵九月帖木兒保定以東河間以南屯田

二十二二月平章至大三月帖木兒招兵五萬大同帖木兒太尉平章位居第一節制思齊武功伏兵

二十三十月帖木兒南侵帖木兒真定朝廷御史大夫安置東勝宦官帖木兒皇太子帖木兒

二十四正月帖木兒使叔父左丞不知朝廷跋扈三月辛卯帖木兒兵權四川安置帖木兒使者部將禿帖木兒揚言右丞使

朝廷屯田命中右丞也先提督禿帖木兒相近及其嫌隙也先禿帖木兒詆毀朝政帖木兒禿帖木兒友善遣人皇太子帖木兒跋扈禿帖木兒交通不軌丞相四川省丞相帖木兒不聽命舉兵禿帖木兒

四月壬寅乙巳清河國師蠻子使甘肅庚戌禿帖木兒慟哭請罪慰勉帖木兒太保平章樞密院守禦大同禿帖木兒平章政事辛亥帖木兒大同皇太子恚怒不已帖木兒保障京師

五月帖木兒調大同帖木兒其父察罕帖木兒帖木兒連年朝廷講和帖木兒大發夾攻大同調麾下守護京師不滿部下帖木兒將至太原調諸軍

七月帖木兒禿帖木兒京師震駭丙戌皇太子清河丞相詹事昌平軍士戰敗皇太子丁亥東宮官僚太子出奔太原戊子帖木兒門外皇太子訴冤庚寅帖木兒太保左丞平章政事禿帖木兒御史大夫部屬將士布列國柄

八月壬寅帖木兒三司軍國太保右丞節制天下數月禿帖木兒造作宦官減省錢糧西僧人佛事遣使皇太子使太原拘留

二十五皇太子在外日夜調遣甘肅遼陽陝西帖木兒帖木兒帖木兒皇后禿帖木兒上都皇太子調帖木兒良鄉永平遣人西太原遼陽帖木兒驍將伯顏通州虹橋出其不意伯顏帖木兒通州大雨帖木兒保安伯顏鬱鬱不樂飲宴荒淫無度酗酒殺人喜怒不測畏忌王子和尚勇士上都伯顏火兒寶寶

七月乙酉禿帖木兒遣人上都帖木兒李樹伯顏帖木兒上都帖木兒及其天寶民間明日遣使帖木兒首級太原皇太子九月皇太子京師十二月禿帖木兒伏誅


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary