Back to collection

Book of Zhou 周書

卷12 列傳第4 齊煬王憲 Volume 12 Biographies 4: Prince Xian of Qiyang

Click on any word to see more details.


 太祖第五度量涪城高祖機要指歸太祖諸子良馬其所太祖對曰:「駿從軍征伐牧圉。」太祖:「不凡當成重器。」太祖:「兒馬。」左右元年踐阼大將軍三司

 世宗即位大將軍武成益州二十四諸軍益州刺史齊國萬戶之後太祖形勝使宿將諸子之中高祖未及太祖:「刺史當歸。」:「大小無效。」太祖世宗十六善於撫綏留心聽受立碑

 保定雍州尉遲先鋒洛陽邙山諸軍險要數萬諸軍退齊人三軍親自執政雅相賞罰之際

 大司馬冢宰雍州如故永業城防宜陽五城糧道明月洛南明月及于明月築城西龍門:「充斥戎馬交馳使疆埸之間生民?」:「所見同州以為威勢精兵隨機攻取邊境別有。」

 出自龍門新蔡得以憲兵西齊人不及渡河進攻明月在華襄城汾州宇文進軍齊人城固使公會殿以為汾州齊平引兵將士大將軍齊人退督戰日暮

 高祖拜謝:「天下太祖天下失墜冢宰不軌所以安社稷休戚致謝。」收兵簿冢宰高祖朝政親親刻薄委任之後威勢有所其間嫌隙高祖得無威名過重不能冢宰

 高祖殿引見:「不臣朝野所知所以安國百姓太祖元氏受命威權積習生常便應須三十天子為人近代以來隸屬便君臣。《:『夙夜。』天子陪侍不得太祖寧可天子正道輯睦君臣協和骨肉令兄嫌疑。」拜謝:「盡忠。」

 建德以此上高高祖兵書刊定要略高祖

 高祖雲陽京師舉兵高祖:「?」:「不知奉詔逆天自取滅亡。」高祖:「即為前軍。」敗走高祖京師拜謝高祖:「周公人心不同有如兄弟干戈不足。」高祖:「公心不得有所。」文宣皇后:「飲酒平日。」高祖:「齊王特為得失太后慈愛假說。」

 高祖內史得知才略出於告之贊成其事大軍軍費:「伏惟陛下順天武略使長蛇宇宙大同軍民內向車書混一上家江海謹上金寶十六。」表示公卿:「人臣如此。」前軍高祖河陰東西高祖班師

 大舉前鋒高祖晉州進兵永安進取齊人不得永安晉州十萬自來千里大將軍永昌椿大將軍宇文節度椿:「兵者詭道去留不定見機而作不得不須張幕有形之後。」萬人千里大兵椿對陣宇文告急齊人相率退俄而椿椿追還齊人帳幕不疑退翌日

 高祖已去晉州至於高梁領軍:「姓名?」:「領軍?」:「)〔大都。」:「言語不是凡人今日相見名位?」內史不已:「天子齊王。」以下名位告之齊人宇文精卒殿驍將賀蘭豹子百餘退高祖

 高祖晉州進軍主攻晉州晝夜不息間諜大將軍尉遲宇文輕騎晉州進軍其後高祖次於所部晉州明日諸軍總集齊人出兵高祖:「而後。」:「無憂。」退內史柳虯:「不少安得?」:「前鋒所知。」諸軍應時輕騎永安高祖齊人其餘高祖明日大軍介休

 從兄出兵高祖西面獲之第二河間第三大將軍先驅明年

 任城據守數萬高祖手書:「朝廷無恙無不優待。」大開沙門戰士趙州間諜形勢:「不在使。」

 山川仲春兩河)〔〕,二者交戰海內橫流太祖乘時黔首皇上竊號無垠威風宿將良家榮寵使臨漳之下之前畢命人事天時道路
 元戎受命安邊莫不屈膝足下古今成敗懷抱豈不知大廈可以周代賜姓漢朝破身天下足下執事堂堂區區諸軍並進相望使古今通典終日
 俄而領軍心腹大怒妻子明日三萬:「任城何苦至此?」:「神武兄弟十五幸而顛覆今日無愧。」妻子布陳俯仰有節

 長於使士卒齊人無不勇略無私

 稽胡自稱皇帝討平稽胡

 威名退高祖親征高祖變色:「使?」:「輿不堪。」

 高祖嗣位忌憚高祖在內長孫異志動靜高祖山陵冢宰宇文:「三公太師太傅十一太保以為何如?」:「滿盈太祖專用兄弟。」:「殿。」引進壯士自陳使目光:「今日事勢多言?」:「一旦至此死生老母。」年三十齊國大將軍安邑以為

 所生茹茹建德齊國發動衣不解帶扶侍左右東西心驚使參問

 聰敏涉獵便騎射孝經便:「立身。」安定一千五百太祖丞相未嘗假人十一之中野馬鹿建德齊國世子車騎大將軍三司尋出刺史出自深宮留心聰敏過目左右:「輒行?」左右不識便姓名莫不商人他日:「商人?」愕然遂即明察如此四月十七高祖痛惜

 河間大將軍莊公

 史臣兩漢河間東平任城琅邪武功馳譽自尊長於使奇才天下齊王姿傑出牢籠介弟上將智勇攻戰敵國存亡輕重異姓何以君子是以賓客厮役所居文武其後可謂


全文中華書局一九七一年十一月周書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary