Back to collection

Book of Zhou 周書

卷19 列傳第11 達奚武 子震 侯莫陳順 豆盧寧 宇文貴 楊忠 王雄 Volume 19 Biographies 11: Da Xiwu; Zi Zhen; Houmo Chenshun; Dou Luning; Yu Wengui; Yang Zhong; Wang Xiong

Click on any word to see more details.

宇文
鎮將城鎮

 倜儻所知心事戰功羽林都督平涼太祖大夫都督三百入關丞相府參軍秦州刺史散騎常侍

 神武太祖異議太祖神武退太祖弘農覘候動靜與其便交戰神武太祖敵人衣服日暮下馬潛聽軍號上馬不如往往知敵之情太祖太祖大都高陽車騎大將軍三司

 太祖洛陽一千前鋒力戰司徒侍中大將軍三司雍州刺史邙山大軍不利神武乘勝退久之大將軍

 十七三萬經略漢川白馬梁州刺史宜豐固守南鄭請服解圍武陵王萬餘於是不出援軍之至白馬退援軍所部男女三萬入朝以北明年京師:「。」不受大將軍地形樂昌新城新城邀擊

 踐阼司寇豫州刺史司馬難以武成大宗鄭國萬戶退

 保定太保大軍突厥三萬東道期會晉陽平陽後期尚未明月:「沮澤。」班師同州刺史明年尉遲洛陽齊王邙山未決:「洛陽人情明日欲歸不得軍旅久矣形勢大王少年未經豈可一旦。」全軍太傅

 奢侈威儀左右而已:「功名蓋世出入儀衛輕率若是?」:「布衣富貴不可疇昔天下未報安可威容。」退

 同州天旱高祖華岳山下僚屬:「三公不能燮理陰陽使天子勞心百姓不可必須登峰。」高峻千仞壁立六十然後於是稽首祈請百姓不得宿夢見白衣:「辛苦嘉尚。」驚覺雲霧四起俄而遠近高祖:「年尊朕躬陰陽愆序時雨不謂危險神道聰明至誠善思坐而論道。」

 司寇當時因而十月六十七太傅十五諸軍同州刺史

 便騎射奔馬膂力過人起家員外散騎常侍太祖太祖一發太祖:「!」一百十六昌邑一千撫軍將軍光祿大夫散騎常侍車騎大將軍三司散騎常侍世宗、〔中大夫大將軍三司普寧)〔廣平華州刺史武藝頗有滿百姓

 保定大軍退交戰元年大將軍稽胡建德鄭國十一諸軍刺史高祖三軍步騎攻克義寧烏蘇一部珍玩大宗為此原州諸軍原州刺史開皇

 車騎將軍渭南大象益州刺史起兵

 太保豪俠有志井陘武泰輕車將軍羽林將軍校尉普泰元年持節西將軍三百散騎常侍將軍大都入關太祖友善其弟關中太祖彭城一千

 元年衛尉三司河州大都河州太祖

 魏文帝太尉僕射鎮長太子不敢魏文帝順手:「。」便

 自號太白攻破武都州郡騷動大都屯兵不得反間部落一千彭城河間明年大將軍三司西夏安平十六大將軍荊州山南道五十二諸軍荊州刺史踐阼

 永安昌黎何人其先慕容氏前燕高祖皇始長樂郡守賜姓盧氏避難鎮將威重見稱武成追贈國大將軍涪陵

 有志氣身長美容善騎射永安天光入關都督万俟賜爵靈壽縣平涼相與莎草七發天光太祖太祖

 西奉迎河陽五百元年前將軍三百刺史大中撫軍將軍光祿大夫五百將軍金紫光祿大夫太祖弘農大將軍大都車騎大將軍三司八百華州刺史未幾著稱散騎常侍稽胡平伏隴右諸軍侍中使持節大將軍三司太祖東魏邙山將軍范陽四百十六大將軍)〔反叛討平尚書僕射江陵)〔大王相應反叛討平踐阼國大將軍武成同州刺史諸軍稽胡司寇楚國萬戶鹽亭縣一千保定刺史大兵輿從軍同州六十六太保諸軍同州刺史

 未有生子親屬:「兄弟猶子。」世子以此大象建德賜爵大將軍

 少有識度為時太祖將軍武功新興縣五百征討將軍大夫親信都督都督散騎常侍十六使持節車騎大將軍三司廢帝元年大將軍三司刺史元年)〔大將軍突厥可汗吐谷渾五千以為邊防踐祚刺史沃野一千隴右長史武成元年遷都諸軍刺史擊破保定元年中大夫復出隴右長史元勳楚國沃野四千五百四十八諸軍幽州刺史

 宇文其先昌黎棘人夏州保定追贈國大將軍夏州刺史安平老人:「。」

 :「男兒汗馬先生博士!」正光夏州刺史城固前後後送麒麟崇禮處處出兵常侍從子不解地道兵勢都督力戰將軍一千刺史將軍、()〔大都

 西將軍善騎射太祖宗室車騎大將軍三司洛陽

 東魏潁州)〔潁川東魏洛陽步騎潁川三十東魏萬餘不可爭鋒:「不可以常理古人成敗必然成事之上諸軍以為潁川孤危悉力指掌潁川便惡相屯兵便是若一吾輩何為潁川出其不意狐疑退不可然後諸軍盡力不克。」潁川中流短兵用命大敗萬餘不敢五百乘勝退保相持明旦甚多

 魏文帝公卿射中一發:「正當。」侍中大將軍三司刺史十六中外長史大將軍

 宕昌據有種類憑險太祖朝廷立碑

 廢帝刺史大都西諸軍刺史人情梁州屯田豐足尉遲鹽亭與其玉成食堂馬術舉兵京師都督諸軍益州刺史司徒任俠二十四由是

 踐阼正中大夫武成賀蘭吐谷渾萬戶封一司空冢宰司徒太保

 音樂不倦以此保定使突厥皇后張掖太傅

 三司大將軍洛州刺史大宗大象軍功賜爵絕倫將帥才略大象至上英國好學屬文精巧軍功賜爵安平起家上士正中大夫保定至上

 車騎大將軍三司至大將軍都督瓜州諸軍涼州刺史賜爵世宗吐谷渾涼州不利歿

 弘農華陰小名高祖武川司馬神武將軍太原郡守以軍將軍喪亂中山結義保定追贈國大將軍興城

 身長七尺狀貌武藝絕倫將帥十八泰山江左北海將軍帳下輕騎洛陽賜爵都督小黃平南

 神武舉兵