Back to collection

Book of Zhou 周書

卷41 列傳第33 王襃 庾信 Volume 41 Biographies 33: Wang Bao; Yu Xin

Click on any word to see more details.

王襃 庾信
 王襃琅邪臨沂曾祖侍中太尉南昌文憲公侍中金紫光祿大夫南昌侍中尚書南昌重名江左

 沉靜風儀談笑博覽史傳屬文國子祭酒姑夫姻戚去來模範俄而梁武帝才藝鄱陽王恢起家秘書太子舍人南昌縣秘書丞成王大器文帝姑子于時文學遷安郡守渡江建業擾亂所部見稱

 武將南平內史嗣位江陵次之猶在西相得侍中吏部尚書僕射名家文學當時之間自謙不以

 武陵王之後建業修復江陵殷盛便領軍將軍吏部尚書羅漢御史:「建業雖是舊都鄰接不虞嘗聞天子陛下龍飛天時人事如此所見遷徙。」以為尚書:「以為何如?」謹慎猜忌當時而已清閒言辭明日:「昨日建業不為無理。」不用於是不復

 大軍江陵都督西諸軍文雅一旦自勉盡忠之後上下西門大敗不能將軍其外城陷固守俄而燕歌行》,關塞文士淒切至此

 長安太祖:「而已可謂。」:「親戚介意。」於是車騎大將軍三司從容恩眄羈旅

 踐阼石泉縣三百世宗文學庾信最高賦詩談論常在左右三司保定內史中大夫高祖》,見稱累世江東宰輔高祖以此建德以後東宮太子司空綸誥輿行幸常侍

 處士汝南自陳高祖知音

 楊朱歧路長逝流水不歸動靜入關幸甚幸甚
 涉世五嶽物色異人服膺上經說道中藥養神丹沙年事零落生涯總集愒日杖行河陽鞏縣霸陵見長書生依舊他鄉白雲離別會見龍鍾


 玉音家兄鎬京故人有如對面江南冬青風氣適時
 分袂西不歸鹿更多在握南風清商促坐金華不虞一旦翻覆波瀾天涯生平難為胸臆人生憂戚何為豈能〕()〔〕,但願愛玉期頤)〔清風相思操觚
 尋出)〔刺史六十四

 庾信南陽新野徵士散騎常侍

 聰敏絕倫博覽春秋左氏傳》。身長腰帶容止頹然過人起家湘東常侍安南參軍太子中庶子掌管東海學士父子東宮出入故世當時後進競相模範京都莫不傳誦尚書郎中散騎常侍東魏文章辭令東宮學士建康

 作亂文帝宮中文武朱雀退城陷江陵御史將軍康縣散騎常侍大軍長安江陵使持節撫軍將軍金紫光祿大夫大都車騎大將軍三司

 踐阼臨清五百水下大夫弘農郡大將軍三司中大夫洛州刺史舊章為政朝廷通好南北舊國王襃十數高祖中大夫

 世宗高祖文學蒙恩至於周旋有若布衣碑誌王襃文人

 常有哀江南賦以致

 戊辰大盜金陵瓦解公私塗炭奔命中興甲戌於都天道身世王室自然流涕君山生平有著自序潘岳文彩家風陸機喪亂流離至于。《悲不自勝相逢東海漂泊羈旅取樂)〔記言不無悲哀為主
 日暮人間將軍飄零壯士不還蕭瑟連城不定君子行人留守西加之可望華亭
 孫策天下三分項羽江東子弟八千分裂山河宰割天下百萬一朝卷甲斬伐如草無涯藩籬頭會箕斂因利乘便江表三百六合不免混一車書平陽嗚呼山嶽危亡春秋迭代天意人事可以悽愴傷心星漢乘槎蓬萊無可其事陸士衡甘心
 當官玉石波瀾臨河永嘉中原牆壁南奔三星建國播遷南陽東嶽宋玉穿臨江交運山川直道新野河南真人天山逸民簡書降生貞臣高於有道非時姦回不悅
 王子江漢西
 于時朝野歡娛鐘鼓海陵江浦東門南極鑄銅西草木魚龍風雨五十年中江表和親班超定遠使兵甲不論將帥豈知山嶽江湖漁陽戍卒離石都尉
 天子詩書定禮士林地平獸角刁斗滎陽平樂干戈兒戲清談小人水火君子不能鹽池阿膠不能黃河四郊殿去國伊川
 熾盛牛羊水草調璿璣天下無為羈縻琉璃虎豹大夏條支九鼎
 王子姦臣介冑洩漏廷尉淮南窮寇石鼓宿東陵桀黠憑陵盧山如草白馬天子單于長圍蒼鷹殿干戚將軍重圍謀臣捲舌昆陽常山兄弟父子離別
 慷慨死節終於濟陽兄弟存身三軍悽愴尚書守備雲梯地道大事奮發勇氣元戎身先士卒功業埋沒虎威狐假沾漬脂膏原野虛驚胡笳鹿長平於是桂林顛覆麋鹿沸騰茫茫天地不睦地軸
 關塞使者譏嫌徵稅白馬落葉扁舟上游青龍戰艦赤壁鸚鵡鬥牛烏江旅舍無煙杞梓可恃淮海維揚寄食未定無情祿中軍御史
 等於龍門立身遺訓成書風雨梁山》,小徑汀洲杜若蘆葦單衣
 于時西霸王鏖兵金匱玉堂蒼鷹白馬黃龍海潮戎車石城戈船諸侯前驅蚩尤長星屬地加以紫氣莫不窟穴風塵
 西博望玄圃玉女鳳凰仁壽茂陵立德立言高於不遇無言師曠愛子西陵司徒經綸霸主金鼓王室地名南陽校書上蔡水神是以才子百年
 大雪舊章正始自矜天下諸侯西異端綠林驪山叛徒營軍荊門和樂肉食》。深思陽城避險臥底多於忌刻勇於無情急難彈丸妖精