Back to collection

History of the Northern Dynasties 《北史》

卷九十四 列傳第八十二: 高麗 百濟 新羅 勿吉 奚 契丹 室韋 豆莫婁 地豆干 烏洛侯 流求 倭 Volume 94 Biographies 82: Goryeo, Baekje, Silla, Wuji, Xi, Khitan, Shiwei, Doumolou, Didouyu, Wuluohou, Liuqiu, Japan

高麗 百濟 新羅 勿吉 契丹 室韋 豆莫婁 烏洛侯 流求
 天地至大日月萬物之內生靈禽獸兩儀之間中土天地陰陽自然水土霜露風氣五嶽仁義竹北德行邊鄙風土嗜欲不同至於

 鞭笞天下黷武遐方武士強盛遠略匈奴天馬所以所以內外逆天人力旋踵是以先王夷狄西不過流沙;《王制穴居交趾市朝四夷朝享因時編次四夷

目录
1 高麗
2 百濟
3 新羅
4 勿吉
5
6 契丹
7 室韋
8 豆莫婁
9
10 烏洛侯
11 流求
12
高麗
 高句麗夫餘河伯室內既而夫餘牛馬不能善射夫餘非人善惡駿夫餘善射之一甚多夫餘謀殺東南中道大水夫餘:「日子河伯外孫如何?」於是得度遇見麻衣衲衣號曰高句麗夫餘懷孕生子國王名曰國事

 夫餘

 漢武帝封四朝鮮高句麗朝服鼓吹不復小城。「王莽高句麗強迫州郡歸咎高句麗高句麗建武高句麗遣使朝貢

 之間遼東太守不能

 之間遼東建寧太守斬首數百遼東公孫海東

 遼東五百建安公孫焚燒其後遼東合擊

 曾祖國人殘破高麗相似「,曾祖名位勇力便鞍馬善射初二太傅司馬宣王公孫主簿正始遼西安平幽州刺史萬人大戰敗走使將軍肅慎其後中夏

 永嘉之亂鮮卑慕容昌黎刺史玄孫遼東不能

 建國慕容木底珍寶男女五萬都城百濟

 晉孝武太元十年遼東後燕慕容其弟遼東國王長史司馬參軍遼東

 太武曾孫遣使方物國諱太武名諱使員外侍郎都督遼海諸軍將軍東夷中郎將遼東高句麗平壤遼東一千夫餘使黃金二百白銀四百太武遣散常侍上書王化太武樂平太武

 文明太后獻文朝廷安樂尚書等至左右朝廷婚姻未幾方便上書妄稱朝廷散騎常侍駿切責:「天子奉詔。」獻文至孝貢獻時光使孝文:「成親江左境外交通守節承明動靜。」

 太和十五百餘孝文舉哀僕射李安車騎大將軍太傅遼東高句麗使都督遼海諸軍將軍東夷中郎將遼東高句麗衣冠世子上書使詣闕貢獻正始宣武東堂引見使:「高麗地產黃金夫餘夫餘勿吉百濟國王境內所以王府。」宣武:「高麗上將專制海外使。」

 神龜靈太后舉哀東堂遣使車騎大將軍東夷校尉遼東高麗世子將軍東夷校尉遼東高麗正光光州安寧將軍衣冠使法盛京師

 孝武帝使散騎常侍車騎大將軍東夷校尉遼東高句麗天平大將軍如故

 成立武定使大統十二遣使西魏朝貢東魏遣使朝貢文宣使大將軍東夷校尉遼東高麗如故文宣使使高麗末流:「不從以便從事。」及至不見拳擊左右不敢五千

 明元廢帝使東夷校尉遼東高麗建德遣使武帝大將軍遼東遼東隋文帝受禪遣使詣闕大將軍高麗遣使朝貢不絕

 新羅西二千百濟靺鞨一千山谷布帛土田薄瘠不足飲食宮室平壤長安東西屈曲浿水倉儲固守復有內城漢城國中復有遼東官司統攝新羅戰爭

 大使大使使者仙人十二分掌內外強弱復有五部士人二鳥多用金銀皮帶革履婦人五經》、《三史》、《三國志》、《晉陽》。兵器中國春秋親臨遊人細布刑法不能公私子女奴婢篳篥每年浿水左右二部喧呼馳逐再三潔淨容止插手言辭親疏父子歌舞十月祭天公會衣服錦繡金銀蹲踞食用乘馬風俗無常男女群聚無有貴賤婚嫁男女男家而已死者吉日父母兄弟三月哭泣鼓舞作樂死者車馬爭取信佛鬼神有神夫餘婦人始祖夫餘官司遣人守護河伯

 陳兵開皇十七遣使常朝誠節未盡靺鞨契丹昔年潛行竊盜使嚴加防守殺害猜疑消息殷勤曉示惶恐

 文帝使三司遼東謝恩祥瑞封王文帝明年靺鞨萬餘遼西衝擊大怒漢王元帥水陸爵位疾疫遣使謝罪遼東糞土於是罷兵朝貢

 煬帝嗣位天下全盛高昌突厥可汗詣闕貢獻於是大業車駕遼東高麗不利城固諸軍高麗不得奉旨不敢守禦如此諸軍敗績於是班師西遼東諸軍以便從事攻城作亂兵部侍郎高麗高麗知事殿軍十年天下盜賊蜂起所在失期高麗遣使贖罪懷遠京師高麗使拘留天下喪亂不復

百濟
 百濟出自出行妊娠:「見天。」王舍後生口氣名曰東明善射東明奔走東明得度夫餘東明之後立國故地遼東太守公孫東夷強國百家百濟

 新羅高句麗西南大海海南東西四百五十南北九百麻城五方中方東方南方西方北方」,百姓」,」,十六一品三十五品九品十一十二十三十四十五十六白帶以下無常分掌內官內部內部刀部功德後宮司徒司空司寇交代五部上部前部中部後部五百五方一千二百以下七百以上之內外人小城

 新羅高麗中國人飲食衣服高麗朝拜祭祀戎事拜謁兩手婦人粉黛出嫁頭上弓箭騎射兼愛屬文能吏醫藥相術陰陽五行僧尼無道箜篌投壺雜戲元嘉》,歲首賦稅差等刑罰反叛退殺人沒入夫家父母死者土田氣候溫暖山居五穀菜蔬內地國中大姓祭天五帝始祖西南十五城邑

 冠軍將軍駙馬都尉長史將軍太守司馬:「高麗夫餘先世以來餘燼三十天慈奉送後宮子弟不敢庚辰西高麗乃是所得。」

 獻文僻遠冒險禮遇優厚遣使與其使:「高麗陵犯順義遣使從來積年存亡未能中國不可疑似必然經略。」:「高麗供職未有使命便悉達至心雜物。」護送高麗等於切責使誠節等至海濱風飄

 江左遣使不絕

 東魏使淹死使命武平元年後主使車騎大將軍百濟如故都督青州諸軍青州刺史

 建德遣使元年遣使

 開皇遣使方物百濟戰船海東百濟遣使文帝:「來往以後不須。」使者舞蹈十八