Back to collection

Book of Chen 陳書

卷十八 列傳第十二: 沈眾 袁泌 劉仲威 陸山才 王質 韋載 Volume 18: Shen Zhong; Yuan mi; Liu Zhongwei; Lu Shancai; Wang Zhi); Wei Zai

Click on any word to see more details.

陳書十八

列傳第十二
     


 吳興給事黃門侍郎

 好學頗有起家南平王法曹參太子舍人梁武帝注解同時召見文德殿答曰:[1]「文體翩翩可謂。」當陽大心刺史記室參軍湘東記室參軍太子中舍人散騎常侍參軍舍人如故

 侯景之亂吳興召募討賊,[2]宗族五千京邑軍容景深太子京城

 景平西荊州以為太子中庶子本州大中司徒長史江陵西魏御史元年侍中尚書高祖受命中正如故高祖州里知名敬重賞賜優渥

 產業以億計奉養朝會之中衣裳破裂永定尚書太極殿麻繩蔬菜其所。[3]狷急於是忿恨公卿朝廷高祖大怒素有休假吳中賜死五十六


 光祿大夫清正員外侍郎王府

 侯景之亂欲求吳郡太守東宮吳中召募士卒京城退保東陽使會稽鄱陽

 景平太守丹陽僭位侍中奉使高祖受禪據有上流永嘉,[4]侍中丞相長史。[5]至于,[6]輕舟御史然後詣闕請罪文帝

 寧遠始興王府曹參參軍散騎常侍侍中豫州大中使散騎常侍御史其中正如高宗將軍司徒長史光大元年五十八臨終:[7]「朝廷功績瞑目之後手足。」朝廷不許金紫光祿大夫


 南陽博士荊州從事

 少有志氣文史中書侍郎御史終於

 從弟廣德好學任氣安西湘東長史太守廣德以軍給事黃門侍郎湘東太守荊州文帝廣德寧遠始興王府記室參軍太尉司馬樂山豫章太守新安內史光大員外散騎常侍將軍河東太守建元四十三將軍


 吳郡尚書水部散騎常侍

 倜儻文史范陽)〔〕,[8]()〔起家王國常侍參軍東歸元年西高祖會稽高祖

 都督周文豫州不知書疏長史政事歐陽計畫出山西征江州豫章敗績自新豫章,[9]樂安嶺東京師中書侍郎樂安南川

 重鎮豫章金口將軍南長豫章太守亭湖由是將軍新安太守東道員外散騎常侍始興長史揚州

 王府將軍東陽太守始興長史會稽郡揚州散騎常侍尚書滿

 高宗南征復職晉安會稽指授方略言語有司散騎常侍將軍西武昌太守康元五十八將軍簡子


 光祿大夫慷慨涉獵武帝周易起家祕書太子舍人尚書殿居喪太子洗馬東宮舍人庶子

 太清元年寧遠將軍東宮北伐敗績脫身壽陽舟師便退步騎宣陽門京師潛匿人間京邑南岸

 京城西荊州長史河東太守侍中尋出持節都督諸軍寧遠將軍刺史鄱陽內史

 荊州偏將所部文帝會稽安縣

 永定高祖所部豫章都督周文交通高祖周文散騎常侍太守

 文帝嗣位尚書高宗揚州刺史將軍長史晉安太守高宗以為司徒長史將軍如故公事散騎常侍尚書六十


 京兆三司永昌,[10]黃門侍郎

 篤志好學十二叔父漢書應答無疑及長文史起家王法曹參太子舍人尚書三公

 侯景之亂以為中書侍郎將軍太守都督觀望成敗都督太原高唐新蔡諸軍高唐太守大軍梁山景平冠軍將軍琅邪太守奉使東陽晉安招撫寶應授信武將太守

 高祖周文先覺自守所屬高祖善用得數使城外相持高祖不利,〔。[11]高祖高祖撫慰所部將帥使左右

 嗣徽石頭高祖:「時事急於淮南築城東道使退旬日。」高祖

 永定元年將軍散騎常侍輕車將軍散騎常侍太子將軍如故

 元年白山人事吉凶往來幾十建中五十八


 少有將軍太守喪父甚至養母撫孤兄弟著稱高祖徐州刺史參軍永定元年將軍步兵校尉驍騎將軍朱衣驍騎宿衛梁代清道殿素有名望大事左右號曰將軍」。尋出宣城太守平王清源二百建中刺史

 文學永嘉王府參軍


 史臣基於文學杜預出自儒雅軍功名著喪亂播遷江左莫非書生抗敵社稷以降沸騰懦夫立志際會

校勘
答曰 監本殿本南史沈約答曰」。
 「原本
其所 「原本
 「原本
侍中丞相長史 「原本
 「原本
臨終 「」《南史芳華」。
范陽)〔南史下同,《梁書》、《南史范陽
 上當文義
 「」《梁書》、《南史》〈」。
 監本殿本南史


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary