Back to collection

Book of Chen 陳書

卷二十二 列傳第十六: 陸子隆 錢道戢 駱牙 Volume 22: Lu Zilong, Qian Daoji, Luo Ya

Click on any word to see more details.

陳書二十二

 列傳第十六

   

 吳郡嘉興

 慷慨有志功名起家東宮侯景之亂鄉里吳郡太守將帥會稽隨之世祖力戰敗績世祖使參軍永興縣令

 世祖嗣位宿衛)〔。[1]中郎將元年益陽三百高唐太守將軍太守臨川東昌設伏閉門師大乞降京師

 寶應復出臨川都督退東興寶應建安寶應建安官軍不利晉安都督諸軍將軍如故朝陽縣五百廢帝即位武將員外散騎常侍如故

 心腹遣使招誘不從不能出兵其後相會持節散騎常侍都督諸軍七百遷都諸軍將軍荊州刺史持節常侍如故荊州公安城池修建城郭民和當時稱職立碑功績建元將軍四十七散騎常侍

 十六明徹北伐王府主簿弘農太守明徹明徹呂梁敗績為人二十二

 弟子從子征討南平太守始興縣,[2]三百明徹北伐宿中衛始興參軍猛將信州刺史十三四十二員外散騎常侍

 吳興長城景深漢壽

 及長頗有高祖廣州濱江高祖世祖會稽將軍員外散騎常侍徐州刺史永安五百甲卒梁山領錢餘杭縣令永定世祖元年臨海太守如故

 松陽其後持節散騎常侍輕車將軍都督東西諸軍刺史始興內史光大元年七百

 高宗即位歐陽入朝疑懼舉兵都督都督間道之後將軍

 江陵前軍散騎常侍仁武將軍九百將軍吳興太守使持節都督諸軍刺史𣰋陽城將軍一千五百十一月六十三

 ,[3]吳興臨安成王曹參鄱陽參軍

 十二相者容貌非常必將」。太清世祖臨安,[4]世祖儀表非常世祖吳興太守將帥先鋒,[5]將軍太平去職世祖會稽山陰永定參軍世祖世祖即位將軍員外散騎常侍安縣,[6]五百臨安越州刺史如故

 于時安國太夫人將軍太守

 冠軍將軍臨川內史安遠將軍衡陽內史桂陽太守散騎常侍殿十年刺史如故至德五十七安遠將軍廣州刺史

 史臣統領至於受任功績世祖先覺君子

校勘
)〔 「當作」,改正十一
始興縣 「始興」《南史」。
 「」《南史」。
 「殿本」。考證「『』,南史》。」
先鋒 「原本
安縣 南史臨安」。安國南史臨安」。


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary