Back to collection

Book of Chen 《陳書》

卷二十五 列傳第十九: 裴忌 孫瑒 Volume 25: Pei Ji; Sun Yang

Click on any word to see more details.


 無畏河東聞喜大夫倜儻有志文德主帥普通北伐都督相聚武將都督諸軍梁武帝散騎常侍將軍太守世祖即位祿大夫衛尉穿居處其中元年將軍祿大夫

 聰敏史傳當時豫章王法曹參招集勇力高祖寧遠將軍高祖吳郡高祖率眾出兵西昌不能高祖:「舊稱天下以定。」部下精兵錢塘吳郡,〔大軍輕舟高祖吳郡太守

 高祖受禪將軍南康內史太守世祖都督諸軍率眾討平散騎常侍司徒長史將軍衛尉東興六百

 上流高宗尚書中外城防諸軍高宗即位建元東陽太守樂安縣一千尚書

 明徹北伐明徹淮南軍師將軍豫州刺史善於使都督諸軍刺史未及明徹都督明徹呂梁陷于開皇十四長安七十三


 吳郡校尉清遠太守,〔大夫知名

 倜儻謀略便起家輕車臨川參軍安西王水參軍太清猛將前軍將軍宜都太守武昌巴陵戰守日夜退大軍沿力戰員外散騎常侍富陽一千將軍衡陽內史未及平南司馬東莞太守廣州刺史武將嗣位將軍巴州刺史

 高祖受禪永嘉,〔散騎常侍使散騎常侍都督諸軍安西將軍刺史大將率眾乘虛〕,軍民男女三千日夜縱火內城南面五十不滿親自士卒用命不能刺史萬戶戰具器械一朝大軍乘勝於是中流將士:「王公時事如此!」遣使詣闕

 元年使散騎常侍安南將軍刺史定襄縣一千散騎常侍領軍。〔世祖從容:「有意?」將軍吳郡太守鼓吹一部輿鄉里滿散騎常侍鼓吹如故東陽舟師將軍常侍鼓吹如故使將軍建安太守光大公事散騎常侍

 高宗即位功名委任都督諸軍安西將軍荊州刺史公安城池邊遠更為散騎常侍明徹呂梁使江水諸軍西將軍鼓吹一部散騎常侍都督諸軍刺史將軍鼓吹如故十二交通抵罪

 後主嗣位散騎常侍尚書尚書步兵校尉散騎常侍祠部尚書後主君臣尚書將軍,〔如故年老骸骨不許明元七十二後主將軍如故鼓吹一部朝服喪事。〔

 財物親友自居庭院穿林泉舞女當世賓客不絕合十中立美景長江置酒一時冬夏學者名位時興法師釋典,〔講筵莫不傾心思過尚書軍國器械創立男女婚姻尚書江總後主四十尚書

:「秋風何處時日宿昔綺羅功臣如何?」以為

 二十一世子第二知名臨湘將軍高唐太守


 史臣高祖建義攀附,〔,〔立功文武行軍司馬至於戰勝攻取加以

校勘
〕 錢塘吳郡 通鑑元年:「建康吳郡錢塘吳郡。『錢塘。」

〕 「南史」。

〕 「南史少府」,通鑑武帝

〕 )〔 通鑑陳文元年九九

〕 散騎常侍領軍 南史領軍將軍」。

〕 將軍 「南史」。

〕 校勘定襄縣十二交通抵罪後主嗣位侯爵不合

〕 時興法師釋典 「法師一作法師」。

〕 ()〔 殿


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary