Back to collection

Guanzi 《管子》

度地第五十七 Chapter 57: Crossing Land

Click on any word to see more details.

  桓公管仲:「寡人請問地形何如?」管仲:「霸王天子聖人聖人地形左右地利六畜天下不滿百家不如奉天天子諸侯其中天子城外金城荊棘所以歲修孫子人命萬世無窮臣服盡忠天下天下終身

  桓公:「。」管仲:「。」桓公:「水害。」管仲:「大小遠近出於流入大水一有出於大水因而不久常有危殆桓公:「使東西南北?」管仲:「至於()不行十分滿四十九退滿地下平行傷人傷人法則難治難治不孝不孝之類禍福五者天地。」

  桓公:「請問。」管子:「習水大夫大夫校長取水左右使水工水道城郭官府歲末家人男女大小不為不可作者作者並行以定甲士有餘不足甲士父母案行具備食器常令官吏案行朔日出具甲士大夫天地調長久以此百倍使素有。」

  桓公:「何時。」管子:「三月天地乾燥山川天氣萬物交通故事草木可食寒暑調日夜分之日益日益甲士大水不生荊棘柏楊往往可以三月天地大暑萬物榮華使令不利十分不成三月山川下降山水海路雨露天地收斂一日男女不利濡濕分之不立三月天地大寒萬物填塞邊城平度權衡牢獄神明相望不利分之不立日益日益不利四時四害。」

  桓公:「寡人不知四害奈何?」管仲:「地藏暴雨不止枯木百草采食傷人疾病不止五官起火宮中食器傷人之下君子大寒大暑大風大雨不時君子傷人所以長者所以五者賞罰使五者不可不比。」

  桓公:「之中十二月有時時而何以?」管仲:「常令之後案行大雨大雨常時從來所以行者江河所以不能。」桓公:「仲父寡人然則寡人寡人。」


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary