Back to collection

Guoyu 《國語》

齊語 Discourses of Qi

Click on any word to see more details.

桓公使:「使則是治國治國治國忠信百姓禮義四方軍門使百姓桓公:「寡人是以。」:「反之。」桓公:「?」:「。」桓公:「魯君謀臣?」:「使:『群臣。』。」桓公使莊公:「管子天下所在必得天下魯國。」莊公:「?」:「。」莊公管仲使者:「以為不生得以群臣。」于是莊公使束縛使使退桓公:「襄公以為高位國政數百文繡戎車在前在後是以國家宗廟掃除社稷為此?」管子:「先王昭王穆王世法合群道者以為相應賞賜刑罰以為。」桓公:「?」管子:「聖王治天下。」 桓公:「?」管子:「四民使雜處雜處其事。」:「處士?」管子:「聖王處士使官府市井田野。 「其事不見異物是故其父子弟四時旦暮從事四方子弟不見異物是故其父子弟。 「四時周四所有旦暮從事子弟不見異物是故其父子弟。 「四時改良時雨時雨旦暮從事田野從事田野不見異物是故其父子弟生物。」 桓公:「?」管子:「以為二十一。」桓公:「。」管子于是以為二十一工商十五以為三族市立桓公:「從事諸侯?」管子:「未可。」桓公:「安國?」管子:「百姓。」桓公:「。」百姓桓公:「?」管子:「未可卒伍大國卒伍難以得志攻伐諸侯守御難以得志得志天下諸侯可以可以。」桓公:「?」管子:「內政。」桓公:「。」 管子于是:「五家良人以為五家人為五十人為二百人為二千人為良人萬人三軍中軍是故卒伍軍旅內教使遷徙祭祀死喪人相同居足以相見足以相識歡欣足以同樂是故守則三萬天下無道天下大國。」

正月:「居處好學父母聰慧鄉里。」桓公:「股肱出于。」桓公:「父母鄉里不用之下。」是故退進賢桓公使役桓公長期賢者:「有人使足以不善。」桓公足以成事國家退以為上卿退退退退退退是故不善與其善于不如善于與其善于不如善于是故一朝便終身桓公:「?」管子:「不移井田百姓犧牲牛羊。」 桓公:「?」管子:「三十大夫五大使使是故。」桓公:「!」

正月大夫桓公:「何故不善不治一再。」桓公:「居處好學父母聰慧鄉里。」桓公:「股肱出于。」桓公:「父母鄉里不用之下。」大夫于是退退退退退退是故不善守則

桓公:「從事諸侯?」管子:「未可鄰國從事天下諸侯鄰國。」桓公:「?」管子:「封疆諸侯四鄰四鄰八十車馬使周游四方號召天下賢士使四方上下淫亂。」

桓公問曰:「內政齊國?」管子:「。」桓公:「?」管子:「重罪輕罪不可上下美金壤土。」大足

桓公:「南伐?」管子:「為主使。」桓公:「西?」管子:「為主使。」桓公:「北伐?」管子:「為主使。」四鄰封疆至于西至于至于至于八百天下淫亂即位數年東南淫亂三十一征伐方城使荊州諸侯北伐南歸海濱諸侯諸侯于是上下諸侯同心西征至于西方舟至于谿西服流沙西南城諸侯諸侯乘車諸侯不解不解行文諸侯朝天

天子使桓公:「使。」:「自卑。」桓公管子管子:「。」桓公:「咫尺小白天子』,以為天子。」受命諸侯

桓公天下諸侯夫人桓公使桓公男女不淫牛馬桓公桓公三百天下諸侯于是天下諸侯桓公為己是故諸侯桓公諸侯使天下諸侯以為以為鹿諸侯天下諸侯桓公桓公天下諸侯諸侯七國使以為諸侯諸侯所以諸侯鹿中牟所以中國朝服怵惕是故大國慚愧


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary