Back to collection

Book of Han 漢書

卷四十九 爰盎晁錯傳 Volume 49: Yuan Ang and Chao Cuo

Click on any word to see more details.

四十九 晁錯第十九


其父高後祿舍人孝文即位郎中

丞相目送:「丞相何如?」:「社稷。」:「所謂功臣社稷社稷用事不絕太尉大臣相與太尉成功所謂功臣社稷丞相陛下謙讓失禮陛下。」丞相:「今兒!」不謝上書以為諸公敢為無罪頗有結交

淮南厲王居處:「諸侯。」淮南王益謀反發覺淮南檻車傳送中郎將:「陛下以至摧折淮南為人有如霜露行道陛下天下奈何?」

淮南病死頓首請罪:「不用至此。」:「往事豈可陛下世行不足。」:「?」:「陛下太后陛下交睫解衣湯藥陛下曾參布衣陛下曾參用事大臣顓制陛下不測不及陛下陛下西鄉天子天子陛下天下陛下淮南使改過有司宿衛病死。」於是朝廷

大體慷慨常侍:「。」於是上朝東宮車前:「天子輿天下陛下奈何!」於是下車

霸陵西:「將軍?」:「千金僥倖陛下不測有如驚車陛下太后?」

上林皇后夫人夫人夫人不肯:「尊卑有序上下陛下夫人豈可陛下陛下所以夫人所以不見?」於是夫人夫人五十

直諫不得居中調隴西都尉仁愛士卒士卒辭行:「吳王不上利劍南方反而如此。」吳王

丞相申屠下車拜謁丞相丞相求見丞相丞相良久:「。」丞相:「使公事長史不受私語。」:「陳平?」丞相:「不如。」:「陳平高帝定天下將相材官淮陽奇計攻城野戰陛下上書未嘗不止不可可采未嘗以致天下士大夫天下日益不久。」丞相再拜:「鄙人不知將軍。」

不好晁錯所居所居未嘗同堂孝景即位晁錯御史大夫使吳王財物抵罪以為庶人:「吳王金錢計謀。」:「西不宜。」未決所以所以泰常大將軍長安大夫車騎數百

晁錯泰常使吳王使不肯使都尉五百如故,「侍者」,侍者使司馬天寒士卒飢渴西南司馬:「可以吳王。」:「何為?」司馬:「。」:「不足。」司馬:「!」司馬步行七十

元王平陸楚王上書不用家居閭里相隨鬥雞走狗雒陽善待富人:「博徒將軍?」:「博徒送喪過人緩急所有一旦叩門不以不以天下一旦緩急!」富人諸公

居家景帝時時使欲求其後語塞以此使關中不容:「君長不忍然後!」不樂C964刺客刺殺門外

晁錯
晁錯刑名雒陽同師文學太常掌故

為人峭直孝文天下尚書博士尚書》,九十不可太常使太常尚書上書稱說以為太子舍人大夫博士上書:「人主所以功名萬世之後術數故人所以臣下群臣所以受事所以安利萬民海內所以忠孝臣子四者皇太子人臣皇太子知事以為不然不能宗廟劫殺不知術數皇太子讀書深知術數不問不知所謂勞苦不為皇太子技藝過人術數未有陛下陛下聖人今世皇太子使太子陛下。」於是太子太子太子號曰」。

匈奴寇邊發兵

以來邊地小利高後再入隴西攻城畜產其後隴西竊聞戰勝百倍沒世不復自高以來隴西匈奴隴西社稷神靈陛下明詔士卒乘勝匈奴大有隴西將吏兵法:「必勝必勝。」安邊立功在於不可

用兵臨戰地形器用兵法山林草木所在步兵車騎不當土山丘陵平原車騎步兵不當川谷居間弓弩短兵不當相近平地淺草三不草木蒙蘢枝葉不當弓弩三不不服起居動靜避難金鼓不當空手袒裼不可以短兵不能不能不當兵法:「器械不利不可不知四者之至

異形強弱險易敵國蠻夷蠻夷中國匈奴地形技藝中國上下出入溪澗中國且馳且射中國風雨飢渴中國匈奴長技平原輕車匈奴匈奴利刃長短往來匈奴材官匈奴下馬相接匈奴中國長技以此匈奴長技中國長技陛下十萬數萬匈奴以一擊十

雖然大為之間爭勝不振帝王出於萬全蠻夷來歸眾數飲食長技匈奴習俗陛下險阻以此當之平地通道輕車材官表裡長技加之萬全

:「明主。」愚陋昧死狂言陛下

文帝:「皇帝太子上書明主』。不然不明在於使不明是以不當。」

勸農當世急務二事

戍卒起兵邊地廣大天下且夫起兵不知為人鳥獸性能疏理鳥獸性能戍卒不能水土棄市謫戍」。先發贅婿賈人父母父母不順行者凡民戰勝攻城富家使湯火銖兩死事之後不得天下明知陳勝至於天下天下流水

胡人衣食不著擾亂邊境何以胡人皮毛城郭田宅飛鳥走獸以是往來轉徙胡人中國之所以使胡人當上隴西陛下邊民絕望不足已去如此連年中國貧苦不安

陛下憂邊將吏遠方不知胡人不如家室以便高城深塹其內五十要害調城邑罪人不足奴婢贖罪奴婢不足冬夏自給郡縣縣官人情匹敵不能久安祿不可使危難胡人其所縣官如是相救親戚東方戍卒地勢陛下使遠方屯戍父子相保後世名稱聖明相去陛下使屯戍明法老弱壯士使安樂故鄉貧民遠方陰陽土地草木然後阡陌門戶器物有所有所所以故鄉疾病祭祀男女生死墳墓相從種樹所以使民樂

使五家為伍一連五百地形民心教民應敵卒伍正定