Back to collection

Book of Han 《漢書》

卷五十八 公孫弘卜式兒寬傳 Volume 58: Gongsun Hong, Bu Shi and Er Kuan

Click on any word to see more details.

公孫
公孫獄吏有罪海上四十春秋雜說

武帝即位賢良文學士六十賢良博士使匈奴不合以為不能

賢良文學:「西不能。」國人太常

蓋聞上古至治衣冠章服陰陽五穀六畜甘露風雨嘉禾圖書,C738大夫先聖明君講論當世大夫天人何所吉凶四者安設變化天命廢興何如天文地理人事大夫有所上古刑罰末世重罰不止不信足以而已是故無用事情無用不妨百姓無德退朝廷群臣奸邪臣下不爭不怨天下不遠不遠禮義賞罰犯禁衣冠章服此道

今人百姓和合天地陰陽風雨甘露五穀六畜嘉禾之至天地日月出書遠方莫不來朝

仁者智者兼愛無私是非可否進退尊卑殺生壅塞輕重得失使遠近情偽四者設施不可天下安樂不用不得

使有水行惡積德天下因此無私天文地理人事不足

百餘太常天子第一召見容貌博士金馬門

上疏:「陛下先聖先聖先聖先聖是以先世今世不行使不可之所以周公旦治天下陛下。」天子答曰:「周公自視周公?」:「淺薄安敢周公雖然可以虎豹禽獸不可及其馴服金石夫人利害好惡禽獸之類。」

西南使西南朝會使人主不肯於是辯論有餘文法緣飾儒術內史

有所不可不肯都尉先發其後以此日益公卿至上:「無情。」:「不知。」左右幸臣

為人談笑多聞以為人主廣大人臣後母後母服喪

內史數年御史大夫以為罷弊中國無用於是使便不得:「山東鄙人不知便若是西南。」

:「三公祿甚多。」:「九卿今日三公管仲三歸桓公晏嬰齊國御史大夫九卿以下至於小吏誠如陛下?」以為愈益

丞相列侯丞相於是下詔:「先聖門路四方序位祿武功文德平津鄉戶六百五十丞相平津。」其後以為故事丞相弘始

上方功業賢良徒步數年宰相於是賢人參謀脫粟故人賓客衣食祿主父偃董仲舒西

淮南衡山謀反以為宰相明主國家使臣子諸侯大臣奉職病死塞責上書:「天下通道所以君臣父子夫婦長幼朋友五者天下通道所以近乎力行近乎知恥近乎所以自治所以自治然後所以。』未有不能自治陛下三王周道文武招徠四方序位百姓汗馬陛下卒伍之中列侯三公能不足以溝壑報德塞責骸骨賢者。」上報:「守成上文遭遇未有夙夜庶幾至尊不能君子後世常在朕躬不幸霜露不已上書骸骨精神念慮輔助醫藥自恃。」數月視事

丞相御史八十丞相其後公孫DA3E丞相丞相而已DA3E以為馬廄車庫奴婢相位其餘伏誅

山陽太守巨野公車

元始功臣下詔:「以來股肱在位身行儉約未有公孫宰相脫粟祿故人賓客無有可謂制度虛譽所以聖王子孫關內食邑三百。」


河南脫身百餘田宅財物入山餘年田宅

匈奴上書使使:「?」:「牧羊仕宦不願。」使者:「?」:「不善所居何故!」使者:「?」:「天子匈奴愚以為賢者死節如此匈奴。」使者丞相:「非人不軌不可以陛下。」

縣官貧民縣官二十河南太守河南富人貧民姓名:「。」四百富豪於是長者佈告天下百姓

不願:「上林。」布衣牧羊:「非獨起居。」使便齊王太傅

上書:「群臣死節如是強國。」下詔:「報德報怨今天不幸有事諸侯未有直道躬耕牧畜不為北邊上書往年西入粟可謂關內黃金四十佈告天下使明知。」

御史大夫在位不便由是明年封禪文章太子太傅壽終


尚書》,歐陽博士受業孔安國資用弟子休息讀誦如此掌故廷尉文學

為人溫良屬文發明廷尉廷尉文史法律儒生其間數年簿廷尉再見所為使廷尉大驚以為即時異日問曰:「前奏?」:「久矣。」由是鄉學古法疑獄御史大夫御史經學尚書大夫內史

勸農緩刑下士在於得人仁厚名聲租稅內史殿大家牛車擔負不絕由此

封禪五十未能有所司馬相如病死遺書功德符瑞足以泰山:「陛下天地精神徵兆天地符瑞昭明泰山帝王不著以為封禪天地神祇神明百官事宜制定君臣所能大事優遊數年使群臣得人自盡天子建中條貫成天萬世。」自製儒術

御史大夫泰山:「三代改制陛下發憤天地辟雍六律有方萬世天下幸甚大元岱宗癸亥重光上元甲子光輝充塞天文粲然再拜千萬。」:「。」

太史令司馬遷:「改正。」太初曆》。律曆志》。

大通五經》,博士弟子御史大夫以為御史大夫洛陽大笑及至封禪上前不能退:「知人。」御史大夫稱意任職無有官屬居位

評論
公孫之間六十海內艾安府庫充實四夷制度上方文武歎息異人衛青奴僕出於版築得人儒雅公孫董仲舒篤行質直安國當時文章司馬遷滑稽東方朔應對歷數延年運籌奉使張騫蘇武衛青霍去病其餘不可是以功業制度後世纂修講論六藝彭祖更始儒術劉向文章將相