Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Han 《漢書》

卷五十九 張湯傳 Volume 59: Zhang Tang


長安文辭獄吏大驚使

死後長安長安貴人給事內史調

武安丞相御史皇后巫蠱以為大夫拘守至少廷尉交歡奉公孤立小吏長安九卿天下名士大夫內心不合

上方文學大獄古義博士弟子尚書》、《春秋》,廷尉分別廷尉便賢者:「。」:「為此所為。」如此深刻羸弱。」於是往往至於內行交通賓客飲食人子調避寒是以聲譽深刻爪牙文學丞相

淮南衡山江都根本:「造反出入諸侯如此不可。」大臣以為御史大夫

大興匈奴山東貧民縣官縣官空虛白金天下富商豪強國家天子丞相天子百姓不安騷動縣官於是公卿以下至於庶人如此

匈奴求和群臣博士:「便。」便:「凶器高帝匈奴平城天下安樂文帝匈奴北邊景帝往來東宮天下寒心數月景帝天下陛下興兵匈奴中國空虛不如。」:「無知。」:「御史大夫淮南江都諸侯骨肉使。」於是作色:「使使?」:「不能。」:「?」:「不能。」:「?」:「。」匈奴山頭群臣

賈人小吏所以烈士

御史大夫

河東御史從中可以不能有所使:「?」:「。」閭里主人趙國冶鑄湯陰上書:「大臣。」病死其弟使上書其事孝文丞相丞相四時丞相使御史其事丞相丞相長史

長史王朝內史通學濟南長史丞相長史長史合謀:「宗廟湯陰。」使致富分之:「所為賈人。」:「。」使使八輩簿不服於是使:「何不夷滅幾何今人天子?」:「尺寸刀筆陛下三公塞責長史。」自殺

家產不過五百所得諸子:「天子大臣惡言!」牛車:「不生。」長史丞相自殺


給事尚書精力未嘗上行河東其事求得遺失尚書祿大夫

即位大將軍篤行將軍上官父子御史大夫謀反將軍祿天子:「將軍祿宿肅敬親親富平。」

明年大將軍太后車騎將軍昌邑王行淫光復即位大臣:「古今車騎將軍祿富平宿宣德勤勞國家守職宗廟六百大將軍。」世子千秋延壽彭祖中郎將

大將軍數月御史大夫:「聖王是以朝廷尊榮天下國家祖宗諸侯大將軍盛德天下顯明功臣空大所以社稷車騎將軍世事皇帝三十餘年忠信勤勞政事夙夜大將軍天下國家重臣以為大將軍祿使專精天下思惟得失世子延壽可以祿宿。」不敢當:「不足大位大將軍天子。」:「不可!」司馬車騎將軍尚書數月車騎將軍屯兵更為將軍衛尉城門

光子將軍司馬將軍屯兵謀反宗族小心畏忌顏色左右樞機謹慎周密無間詔令使丞相朝廷大臣

有所以為賢達調:「所知人臣執事長短!」不許長史辭去過失長史:「將軍股肱以為。」不肖臣下自修而已?」匿名權勢如此

祿小便殿主事行法:「何以反水漿如何小過!」:「恚怒衣冠。」過失

父子延壽以為太守年老延壽

太子太子賓客上書掖庭曾孫收養掖庭內傷太子曾孫所以曾孫壯大教書》,曾孫》。世道以為不宜曾孫即位:「平生將軍。」追思恩德二百彭祖彭祖關內三十:「將軍。」:「三十。」處置西鬥雞明年:「修文經術恩惠卓異。《:『無德。』弟子關內彭祖。」中郎將關內食邑三百父子在位祿無名百萬

世尊食邑萬戶夫人家童七百產業纖微是以大將軍天子大將軍心密

元康上疏骸骨天子:「將軍年老不能萬里大臣不及上書將軍富平將軍醫藥專精天年。」天子印綬穿祠堂延壽

世子 延壽
延壽九卿延壽功德何以人大上書彭祖天子以為平原戶口租稅減半大夫

延壽
即位列侯二百立功西域知人


殿:「豈不!」宗族公主


武帝故事近臣公主皇后輿服天子皇后嫁女使者不絕賞賜千萬中郎將平樂屯兵將軍寵愛出遊甘泉鬥雞走馬長安數年

太后太后以上春秋動作災異歸咎於是丞相御史大夫:「御史奉使閉門使者不肯男子使樂府武強不得使縣官樂府使駿四十人群白晝樂府子弟器物宮中奔走赭衣調徒跣叩頭權勢暴虐不得親屬亡人不得放行輕薄感動陰陽罪名蒙恩臣子莫大於是不宜宿在位歸國海內。」

不得已都尉數月太后天水屬國都尉比年日蝕勞問不絕公主數月為何東都太后用大涕泣祿大夫二千丞相不得已五百數月思慕哭泣

長子千秋光子中郎將將軍烏桓大將軍千秋戰鬥山川形勢千秋光復不能:「文書。」千秋:「!」誅滅世子相繼以來校尉功臣唯有金氏親近外戚


自修制度故事遺風王莽建武至大司空富平評論
司馬遷以來未有富平酷烈滿陰德


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary