Back to collection

Book of Han 《漢書》

卷九十一 貨殖傳 Volume 91: Usurers

Click on any word to see more details.

九十一 第六十一

先王天子大夫至於爵祿奉養宮室棺槨祭祀死生不得不得上下於是土地丘陵教民種樹畜養五穀六畜及至鳥獸器械所以養生送終草木山林順時所以順時功用如此然後四民智力夙興夜寐相與非有遠近輔相天地左右」,「成器以為天下莫大聖人」。管子四民不得雜處相與相與技巧官府相與財利市井相與稼穡田野朝夕從事不見異物其父子弟奇麗是以於是而且三代所以直道大略

禮法諸侯大夫,《庶人莫不稼穡商旅不足有餘

陵夷之後上下嗜欲於是難得工作篡弒王公成家不足君子刑戮不足小人飲水財力一世之間守道不免法度無限行事傳世

勾踐會稽之上:「二者。」十年戰士會稽:「得意。」扁舟江湖以為天下之中諸侯貨物交易十九之間千金後年衰老子孫修業

仲尼退之間七十顏淵在於諸侯國君不分抗禮孔子顏淵:「不受。」

魏文侯地力樂觀故人飲食嗜欲衣服僮僕趨時猛獸:「治生伊尹吳用商鞅行法不足權變不足決斷不能不能。」天下治生

邯鄲

畜牧牛馬秦始皇

寡婦寡婦自衛不敢以為

秦漢列侯租稅二百二十朝覲其中庶民農工商賈二千百萬二十其中衣食陸地牧馬二百山居安邑江陵淮北之間渭川

:「不如不如刺繡不如。」大都漿竿牛車木器銅器千鈞鐵器馬蹄手指丹沙細布千鈞文采皮革鮿千鈞羔羊金錢

夫妻少有近處:「之下沃野民工。」大喜鐵山運籌八百

山東冶鑄

成都京師隨身百萬強力親信資遣往來數年曲陽權力鹽井所得

南陽大鼓諸侯通商公子贏得千金南陽雍容

魯人尤甚父兄子弟文學

收取使商賈車騎愈益千萬」,使臨淄五千

尤甚雒陽之中入門千萬

王莽雒陽千萬以為欲法武帝不能

爭取金玉相距滎陽不得耕種金玉以此富人奢侈爭取公家衣食公事不得飲酒食肉以此閭里主上

以致

長安列侯從軍以為關東成敗未決千金三月之中關中

關中富商王莽京師富人茂陵長安王孫天下五千其餘王孫王莽以為

章章其餘富民自行鄉里不可鼎食事業積累贏利有所至於山川市井


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary