Back to collection

Book of Han 漢書

卷九十一 貨殖傳 Volume 91: Usurers

Click on any word to see more details.

九十一 貨殖第六十一

先王天子大夫至於爵祿奉養宮室棺槨祭祀死生不得不得上下於是土地川澤丘陵教民種樹畜養五穀六畜及至鳥獸器械所以養生送終以時有節草木山林順時所以順時功用如此然後四民智力夙興夜寐相與期會遠近輔相天地左右」,「成器以為天下莫大聖人」。管子四民不得雜處相與相與技巧官府相與財利市井相與謀稼穡於田朝夕從事不見異物其父子弟奇麗其所是以不爭於是有恥而且三代之所以直道而行大略

禮法諸侯大夫八佾,《庶人莫不稼穡商旅不足有餘

陵夷之後上下嗜欲於是難得工作姦夫篡弒王公成家不足君子刑戮不足小人犬馬短褐不完飲水齊民財力自足一世之間守道不免饑寒法度無限行事傳世

勾踐會稽之上:「二者。」此類十年戰士會稽范蠡:「得意。」扁舟江湖以為天下之中諸侯貨物交易十九之間千金昆弟後年衰老子孫修業

仲尼退之間七十子最為顏淵在於陋巷束帛諸侯國君無不抗禮孔子顏淵:「不受貨殖。」

白圭魏文侯地力白圭樂觀故人飲食嗜欲衣服用事僮僕趨時猛獸:「治生伊尹呂尚吳用商鞅不足權變不足決斷不能不能。」天下治生白圭

邯鄲

畜牧十倍牛馬秦始皇以時

寡婦其先寡婦自衛不敢以為

秦漢列侯租稅二百二十朝覲其中庶民農工商賈百萬二十其中衣食陸地牧馬二百山居安邑江陵淮北之間渭川

:「不如不如刺繡不如。」大都漿竿牛車木器銅器千鈞鐵器馬蹄手指丹沙細布千鈞文采皮革鮿千鈞貂裘羔羊金錢大率

夫妻少有近處:「此地之下沃野民工。」臨邛大喜鐵山運籌八百

山東冶鑄

成都京師隨身百萬強力親信資遣往來數年曲陽權力鹽井所得

南陽大鼓諸侯通商公子贏得過當千金南陽雍容

魯人尤甚父兄子弟文學

桀黠收取使商賈車騎愈益起數千萬」,使臨淄五千

尤甚無所不至雒陽之中富家入門千萬

王莽雒陽千萬以為納言武帝不能

其先豪桀爭取金玉相距滎陽不得耕種豪桀金玉以此富人奢侈折節爭取公家所生衣食公事不得飲酒以此為閭里主上

以致

長安列侯從軍以為關東成敗未決千金三月之中十倍關中

關中富商大賈王莽京師富人茂陵長安王孫天下五千其餘王孫王莽以為

章章其餘富民自行鄉里不可勝數鼎食事業積累贏利有所至於山川市井齊民不軌


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary