Back to collection

Book of Later Han 後漢書

卷十八 吳蓋陳臧列傳 Volume 18: Biographies of Wu, Gai, Chen, Zang

Click on any word to see more details.


漢字南陽家貧給事亭長王莽賓客犯法亡命漁陽資用往來交結豪傑更始使使河北:『吳子奇士。』召見安樂

光武長者欲歸太守:『漁陽天下所聞何不精銳邯鄲一時。』以為官屬不能所以未知望見儒生使所聞郡縣邯鄲尊號大喜光武漁陽使所聞隨後於是郎將光武偏將邯鄲

為人造次不能薦舉召見親信

光武幽州使行者:『智謀。』大將軍持節更始幽州不肯調二十無備出迎震駭城邑莫不望風光武望見士馬:『寧肯?』簿人人光武:『?』

更始尚書將軍不能光武邯鄲相承光武邯鄲職事光武尚書』,既而數萬時光:『山陽勢必威力。』:『。』隆慮大將軍太守將軍窮寇死戰不可大敗死者光武在外使岑彭先令辯士:『蓋聞不處智能以為安於危亡之至不可不察京師四方所聞兵強河北所見所知孤危滅亡不若開門之至。』於是妻子開門隆慮不知反之數百伏兵擊殺

子張南陽光武不平:『積不相能不為受制。』及於

光武五千河北圖書尊號光武即位大司馬舞陽

建武司空建義大將軍大將軍執金吾將軍偏將騎都尉劉隆水上萬人使使廣平廣平曲周西山河內車駕進兵南陽新野諸城引兵水上偏將新安

明年大將軍虎牙大將軍西大將軍將軍收集萬人輕騎不利:『在前公傷。』勃然:『劫掠,「相讓相救」,今日諸君!』於是軍士激怒出兵四部精兵烏桓追擊並入睢陽

明年前將軍擊破箕山清河平原五姓:『使冒進。』使使城中五姓大喜相率歸降:『。』

大將軍將軍富平平原明年五萬不動有頃精兵突擊追討餘黨進擊勃海明年》。東方京師

西長安駕上西:『甲卒糧食逃亡。』力攻不能糧食逃亡者公孫退

十一南大將軍岑彭公孫荊門夷陵南陽三萬岑彭刺客十二公孫公孫婿五千迎擊犍為城守進軍輕騎成都市以東小城

:『成都不可爭鋒不敢公轉。』步騎萬餘進逼成都江北浮橋使副將武威將軍萬餘江南相去二十大驚:『千條萬端輕敵深入緩急不復出兵大眾引兵。』詔書使分為二十使將將萬餘不得相救大戰一日走入:『諸君逾越險阻轉戰千里所在深入敵地而今禍難潛師江南同心大功不然成敗在此一舉。』』。於是閉門不出使煙火不絕引兵不覺明日江北江南迎戰五千於是自譴:『不敢五十步騎適當危困。』成都之間數萬大戰使數萬敗走》。傳送洛陽明年正月詔令

十五武將將軍匈奴雁門代郡萬餘常山以東

十八蜀郡成都自稱大司馬太守郡縣起兵岑彭太中大夫萬餘武都廣漢成都百餘沿江下巴惶恐解散二百數百長沙

強力征伐而言不利常度意氣自若方整器械激揚遣人大司馬何為:『差強人意若一敵國!』每當出師引道常任功名在朝體貌出征妻子在後:『軍師在外不足田宅!』昆弟

二十病篤車駕親臨對曰:『所知陛下而已。』北軍輕車介士送葬大將軍霍光故事

二十八三國新蔡初八將軍征戰安陽

漁陽都尉光武光武以為偏將封建

建武終始強力子曰剛毅木訥』,陳平有餘見疑周勃見信仁義不足智者有餘不足取信


漁陽身長彎弓三百勇力從事所在太守

同謀光武偏將建功河北光武即位虎牙將軍

建武安平酸棗封丘駙馬都尉騎都尉劉隆都尉偏將南伐進取睢陽數月驚懼引兵走出東門追擊進攻太守彭城沛郡太守三萬西溺死大半高祖

睢陽追擊其所

留下將軍西彭城:『。』逐退明日出兵合圍:『不意奔走豈可!』不能往來要擊彭城之間頗有輕敵深入太守泗水舟楫津梁大司馬將軍前將軍將軍將軍任城長安

西略陽清水

十一中郎將河池將軍如故十三定食萬戶十五

永平十三王平謀反伏誅初七太后曾孫


西陽西更始宗室太常將軍長史光武河北光武以為

將軍安次下馬短兵二十光武:『如是!』引退漁陽光武:『輕騎使百姓各自堅壁。』光武輕騎人保敕令固守在野掠取所得光武:『將軍。』即位列侯

建武大司馬大將軍金門白馬河內汝陽太山豪傑:『。』於是太山太守大將軍濟南印綬九十攻下太山大將軍》。

太守將軍如故盜賊解散贛榆追討專征貧弱檢制不得郡縣相干百姓上書:『大將軍猾夏盜賊國家以為鎮撫。』

十三明年二十三


潁川亭長賓客下江校尉光武征戰光武勤力少言及至河北以為偏將

光武即位以為侍中騎都尉建武成安明年將軍更始江夏使太中大夫持節將軍

十一駱越公孫滿南大將軍岑彭相距荊門不利官兵不能數百使鋸斷城門回轉出入不絕門限勞軍陳兵大會由是

岑彭荊門通道秭歸江州岑彭下巴使五萬水上公孫