Back to collection

Book of Later Han 後漢書

卷三十一 郭杜孔張廉王蘇羊賈陸列傳 Volume 31: Biographies of Guo, Du, Kong, Zhang, Lian, Wang, Su, Yang, Jia, Lu

Click on any word to see more details.


扶風茂陵高祖父武帝任俠蜀郡太守少有司空漁陽都尉王莽

更始新立百姓震駭強宗更始使鎮撫百姓世祖即位雍州尚書忠諫

建武中山太守明年漁陽太守漁陽王莽充斥盜賊匈奴邊境士馬攻守匈奴不敢在職戶口潁川盜賊潁川太守召見:「賢能太守不遠九里京師精於追捕。」山賊襄城數百束手歸附不以威信江南不期不絕

十一朔方刺史調京師謝恩引見皇太子終日賞賜車馬衣服什物天下不宜專用南陽恩德逢迎道路過問疾苦朝夕參政

西童兒數百竹馬:「?」對曰:「使奉迎。」辭謝使何日?」從事〈(。)〉告之先期一日

朝廷司空匈奴使其事匈奴

老病上書骸骨二十二太中大夫宗親九族明年八十六親臨


河內少有才能功曹公平更始大司馬建武元年御史洛陽將軍放縱兵士民間百姓世祖召見使河東逆賊長史剪滅視事再遷沛郡都尉汝南都尉所在

南陽太守節儉政治誅暴善於計略愛民造作用力百姓便修治陂池南陽:『。』

不安欲降功臣上疏

陛下成天大業修文海內萬世天下幸甚匈奴中國邊民不能自守解甲不息不休怨恨將帥功臣然後不敢愚以為不在』,陛下垂念北邊忿陛下起兵將帥和睦士卒使公卿郡守出於將帥士卒宿衛何者天下性命大臣以下樂土陛下如此屯戍不辭烽火精明堅固聖王人心功臣陛下大業在外之間牧養奉職無效祿位功臣誠惶誠恐上書功德陛下退蒙恩不敢不勝退經營使臣補益大位不辭陛下哀矜

不許知名清河

發兵未有虎符上疏:『兇器聖人舊制發兵虎符其餘徵調使而已所以威重發兵詔令奸人詐偽無由知覺愚以為軍旅徵兵虎符公子鄰國不可不得已。』

在外盡心朝廷善策隨事視事政化大行十四報仇校尉上書貧困田宅使治喪


扶風茂陵曾祖侍中劉歆春秋左氏傳》,門人:『。』

王莽老母幼弟河西建武河西大將軍竇融賜爵關內天下擾亂河西稱為通貨羌胡不盈數月在職財產儉約奉養菜茹天下未定士多節操奮力清潔眾人以為身處脂膏不能仁平太守不以官屬大門引入

河西徵召財貨川澤單車羌胡:『清廉蒙恩如何報德!』賦斂器物千萬以上數百而已京師武都

隴西殘殺郡守妻子以為五十唯有不顧莫不用命便山谷妻子退卻世祖下詔武都太守

府丞敬重太守莫不為政美德無行忿稱為

遊學洛陽守約博通經典春秋左氏》。有子城門校尉左氏


南陽先父數百萬十六受業長安號曰』。

世祖即位中郎將郎中謁者使縑帛七千大司馬公孫蜀郡太守漢軍不宜退示弱戰死成都庫藏珍寶秋毫無私人大

騎都尉將軍擊破匈奴漁陽太守奸猾賞罰匈奴漁陽稻田八千耕種以致殷富百姓:『麥穗為政樂不可支。』視事匈奴不敢

召見風土前後能否蜀郡:『漁陽太守公孫珍寶去職而已。』良久嘆息下詔褒揚


京兆廉頗之後自苦郡守隴西曾祖父將軍祖父王莽大司馬有名前世遭喪客死蜀漢西西十五西父喪蜀郡太守故吏抱持棺柩沈溺求得免於遣使京師受業博士京兆隴西永平隴西太守功曹知事難解於是東至洛陽廷尉獄卒無幾下獄左右盡心勤勞不意:『何似功曹?』:『困厄!』車送南陽

公府楚王故人門生收斂顯宗大怒詰責:『楚王同謀天下公府朝廷同心收斂罪人?』叩頭:『無狀以為伏誅不勝師資。』:『廉頗將軍大司馬親屬?』對曰:『曾祖:『膽敢!』由是

數月再遷太守匈奴烽火故事五千傳檄求救士卒不敵日暮軍士{}遙望大驚退斬首數百自相死者由此不敢

武威武都太守隨俗建中蜀郡太守相持短長淳厚不受成都豐盛舊制夜作以防火災隱蔽先令使儲水而已百姓便:『不禁平生。』數年坐法田地積財宗族朋友

肅宗奔赴廬江小車不能下馬不知:『蜀郡太守。』以為牽馬大將軍以此為

洛陽刎頸人稱:『。』慷慨會稽太守所在異跡

:『危急足以信意高祖明帝聞義情理


廣漢祿有名初中西巴郡詔書中郎將連年不克巴郡太守清靜民生刺史扶風

西阿母中常侍屬於不為:『豈可死守!』即日家屬見稱大臣公事左轉議郎數年汝南太守自專:『古人使憲章功曹陳蕃政理拾遺補闕主簿循名責實。』不復大將軍尚書以求不行廬江弋陽追討即便因此歸家

八十六曾孫益州劉焉以為蜀郡太守


扶風世祖武帝將軍祖父桓公高名:『桓公不見。』大人』。永平都尉出擊匈奴車師南陽太守

博學屬文賢良方正對策議郎得失倉廩冀州刺史故人清河太守太守酒肴陳平太守:『一天獨有。』:『今夕故人明日冀州刺史案事公法。』無私望風刺史隱身當世河南天下悲苦朝廷不能曾孫不韋

曾孫 不韋
不韋中常侍交通前後金城太守漢法不得京師洛陽校尉

不韋十八公車見殺不韋仰天:『伍子胥何人!』武都山中家財劍客不克大司農不韋從兄潛入如此寢室小兒大驚一夕家人隨身壯士自衛不韋日夜飛馳其父』。不敢退位不韋不能感傷發病

不韋還家改葬士大夫發掘歸罪不合古義任城何休伍員太原:『逃命見用闔廬手刃後主孑立九卿城闕天阻不能