Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Later Han 《後漢書》

卷七十五 劉焉袁術吕布列傳 Volume 75: Biographies of Liu Yan, Yuan Shu, Lü Bu

劉焉
劉焉江夏竟陵肅宗竟陵州郡宗室郎中陽城教授賢良方正南陽太守宗正太常

四方以為刺史不能暴亂建議鎮安重臣交阯益州刺史煩擾謠言刺史涼州刺史監軍使者益州豫州宗正劉虞幽州

益州黃巾」,綿竹進攻之間破壞自稱天子」,萬人郡守從事數百糾合校尉綿竹

姿色鬼道往來以為司馬司馬掩殺漢中太守斷絕使者漢中

自尊豪強

太守擊破意氣造作輿中郎將御史都尉長安司馬益州朝廷使

興平元年西將軍五千戰敗火燒城府民家無餘於是成都

刺史詔書監軍使者益州中郎將荊州輿以此屯兵

南陽流入益州以為名曰」。入侵不能禁制巴中因人大姓建安廣漢反應誅滅同心死戰進攻江州

承順太守因襲

十三曹操荊州遣使致敬將軍將軍從事相接懷恨劉備

十六曹操漢中恐懼劉備主簿巴西:「劉備不滿賓客不容。」從事廣漢倒懸

江陵涪城步騎不忍明年廣漢太守大怒所在

十九成都城中精兵三萬:「父子二十恩德百姓!」開城莫不流涕公安財寶

明年曹操漢中

祖父學道山中造作百姓道者」。」。學者名為」,祭酒」。祭酒眾多名曰」。誠信而已祭酒起義行旅量腹過多犯法三原然後行刑祭酒朝廷不能中郎將太守貢獻

關西地中功曹:「漢川十萬四面財富天子富貴。」

自在漢川三十曹操陽平漢中其弟率眾固守陽平稽顙:「不如巴中然後。」於是南山左右寶貨倉庫:「欲歸國家未遂今日非有惡意。」南鄭善意家屬將軍閬中萬戶中國列侯劉焉歲時推移利器所謂

袁術
袁術公路汝南司空俠氣​​公子飛鷹走狗孝廉河南中郎將

董卓廢立將軍出奔南陽會長太守孫堅南陽太守南陽太守豫州刺史使擊破董卓

會稽豫州劉虞放縱公義不肯釁隙外交圖謀公孫瓚:「家奴!」公孫瓚大怒孫堅襄陽戰死公孫瓚使劉備合謀曹操封丘黑山匈奴曹操大敗退保其餘九江楊州刺史徐州長安將軍

南陽戶口百萬修法百姓少見」,名字孫堅傳國璽興平天子大會:「海內鼎沸微弱百姓天順何如?」主簿:「至於文王積德天下服事。」使問曰陵遲土地士人高祖?」:「天下霸王無度時而!」

孫堅楊州刺史劉繇江東

董卓無道王室太后弘農天子焚毀是以發憤幼主使奉命明朝修文然而河北黑山曹操公孫叛逆是以使海內企望成湯」;武王重罰」。假使失道主上非有天下幼小幼主明智聰敏天下歸心使五世相承宰輔榮寵效忠守節王室不顧成敗古今熟慮忠言逆耳駁議有益建安河內自稱」。九江太守淮南公卿百官天地遣使呂布使大怒張勛大敗曹操張勛擊破退大將天旱殆盡十萬軍糧陳兵:「寧可百姓塗炭。」:「足下天下?」

天性數百自下於是不能自立宮室士卒所為:「祿天下提挈在家分割疆宇周末受命符瑞擁有百萬曹操。」

青州曹操使劉備不得壽春六月:「袁術乃至!」憤慨妻子廬江太守孫策收視孫權郎中

:「天命未可大致大福歸於強力不能不可忠信肆行

呂布
呂布五原原人刺史都尉河內為主簿靈帝崩洛陽董卓

都尉父子中郎將行止自衛使司徒自陳尚書僕射密謀使:「父子?」:「骨肉不暇何謂父子父子?」刺殺》。將軍三司

涼州長安數百馬鞍南陽袁術不安河內:「州里未必不如。」以為有頃袁紹精兵萬餘良馬號曰與其一日斬首不許將士洛陽使校尉壯士使使道經太守遣使相待臨別把臂

東平公府太守董卓曹操袁紹正義曹操興平元年曹操陶謙:「今天十萬顧眄足以為人受制東征空虛呂布壯士兗州天下形勢時事變通一時。」兗州濮陽

曹操百餘百姓山陽年間破布劉備袁術求救家屬數月其三壽春

劉備徐州下邳袁術淮上:「詣闕未能董卓將軍封丘曹操將軍遐邇年以來天下劉備將軍威靈得以將軍三大死生將軍連年軍糧二十非唯。 」下邳妻子敗走海西車馬以為豫州刺史徐州為己求婚

步騎三萬求救:「將軍劉備假手。」:「不然不得不。」便步騎城外饗飲:「。」:「。」一發正中將軍」。明日然後

為難於是:「曹公奉迎天子國政將軍協助策謀共存大計袁術。」曹操

使曹操不許使將軍大喜謝恩曹操:「野心情偽。」二千廣陵太守臨別:「東方便。」以為徐州不得:「協同曹操公路父子。」動容:「曹公將軍譬如:'不如譬如即為。'如此。」

袁術大將張勛步騎三千四百不敵:「奈何?」:「不能。」:「將軍大駕董卓立功竹帛袁術奈何天下此時不可。」大喜等於下邳殺傷殆盡

攻破未及:「將軍威名遠近不得自行萬一豈不?」固守為人清白威嚴言辭整齊所為無常:「將軍舉動不肯動輒誤事可數?」不能

建安袁術劉備曹操下邳禍福:「曹公不能將軍步騎將軍攻城將軍不過軍食。」:「赤子將軍不過全城一旦將軍!」求救袁術