Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Jin 《金史》

卷六十七 列傳第五: 石顯 桓赧弟:散達 烏春附:溫敦蒲刺 臘醅弟麻產 鈍恩 留可 阿疏 奚王回離保 Volume 67 Biographies 5: Shi Xian, Huan Nan and younger brother: Sanda, Wu Chun and relative: Wendun Puci, Lapei dimachan, Dun En, Liu Ke, A Shu, Xiwang Huilibao

列傳第五 ()

目录
1
2
3
3.1 ()
4
5
6
7
8

 約束陸梁不可完顏揚言:「石魯推尊。」完顏部長白山

 使聽命不能不可詭計海東使:「酋長。」使長子:「不敢大國。」:「。」明年主謂:「。」邊地

 渾水起兵及其世祖使:「因此恐懼不肯歸服。」以為前後罪人


 兄弟完顏不知從來肅宗其後

 兄弟世祖季父異志皇后世祖肅宗被酒言語紛爭相向皇后

 為兵世祖不得已數年二水世祖起兵

 肅宗偏師世祖:「否則。」出水肅宗使肅宗:「。」:「戰地迫近不能退。」肅宗未能肅宗乘勝大肆不能罷兵

 世祖肅宗不知世祖肅宗世祖肅宗失利使謀克遣人世祖不許混同江左右馳騁下令:「今天烏古乃夫婦寶貨財產不從。」於是滿世祖縱火世祖既定舊地

 使問曰:「何以?」世祖:「不及旗幟。」穿往還大道往來世祖出兵滿沿而後:「。」世祖使世祖不敵世祖士氣世祖不敢解甲洗面士氣蘇息肅宗求救世祖私語肅宗報仇戰事勝負前後搏戰世祖槍擊大敗騎兵世祖乘勝退水世祖戰勝天地將士

 未幾不出阿魯世祖遣人:「壯士不肯:'肥羊不可。'是以不敢。」鄰近有人

 石魯石魯滿兄弟世祖世祖石魯:「不如堅固。」石魯母子以此石魯石魯

 石魯常懼得罪世祖使:「。」白日使醉酒


 水溫鍛鐵與其來歸既而果敢部長族人舊部

 世祖節度使叔父覬覦兄弟肘腋世祖世祖世祖使:「信任部長今人無罪聽訟不平不得。」:「世祖曲意婚姻歡心使:「豈能生育豈可。」發兵世祖以為

 九十使:「流水以南以北何故。」世祖:「。」:「不肯和解使。」世祖有為:「。」不得已:「半途。」:「。」:「不能。」同行使否則。」世祖與其

 數年流水十月大雨晝夜不止不能於是世祖使肅宗叔父世祖

 舊事縱火因此除去世祖世祖駐軍世祖肅宗肅宗縱火大風熾烈八月野草肅宗上風大敗

 世祖世祖使賊禿交結求助百十世祖主使:「未嘗不及。」

 世祖一百十七使不能三百世祖世祖使世祖使世祖大軍嶺東土門

 世祖和解使者世祖以前亡人世祖使亡者三百世祖使不復為主進軍太祖號令諸軍使太祖太祖二十二二十不敵

()
 之後

 長白山征伐猛安謀克突出擊敗二十修武校尉護衛宿將軍護衛海陵護衛使使刺史二千萬餘邀擊將士百姓招集使刺史太子防禦使西顯德節度使致仕


 兄弟渾水兄弟素有名聲推服為難兄弟不可中有滿使滿求援世祖邀擊等於

 流水世祖混同江世祖六十世祖出入死者十數世祖力戰不能:「。」使賊禿四百七百嶺東交結世祖還軍求助十七保固險阻世祖使招撫使使離合人情》。

 世祖肅宗節度使亡命杜絕往來使白山混同江至於沿使太祖家屬獲之太祖於是在外人乘突圍太祖:「。」不知太祖其一墜馬太祖:「。」與其太祖西不見至大太祖挑戰壯士乘馬問曰:「。」太祖:「。」:「。」不能有頃射中無有:「。」:「公等。」太祖


 族人使為兵庫德西不肯甲戌十月明年八月及其妻子使


 水合兩部作亂庫德揚言:「十四十四三十五完顏十二而已三十五十二部。」世祖離心水溫周勃使使既而來歸:「不從。」

 使使庫德既而太祖七十中道四十土門以為無備未知土門土門迎擊庫德太祖明日攻破城中守備脫身在外家奴太祖於是


 世祖世祖官屬黃金世祖:「微賤撫育使部長結怨自取滅亡汝等三十可以保安休息大數汝等竭力子弟亂心一生滅亡。」:「太師眾人為此。」未幾世祖

 其父時常皇后憐愛肅宗

 節度異志鞍馬意趣其事祿起兵

 出兵攻下暴雨雷電城中破亡

 與其不得已其一韓國其一