Back to collection

History of Jin 金史

卷六十七 列傳第五: 石顯 桓赧弟:散達 烏春附:溫敦蒲刺 臘醅弟麻產 鈍恩 留可 阿疏 奚王回離保 Volume 67 Biographies 5: Shi Xian, Huan Nan and younger brother: Sanda, Wu Chun and relative: Wendun Puci, Lapei dimachan, Dun En, Liu Ke, A Shu, Xiwang Huilibao

Click on any word to see more details.

列傳第五 ()

目录
1
2
3
3.1 ()
4
5
6
7
8

 約束陸梁不可完顏揚言:「汝輩石魯推尊。」馬太完顏部長白山

 使不聽命不能不可以詭計阻絕海東使:「阻絕酋長。」使長子入朝:「不敢大國。」遣還:「入朝。」明年主謂:「不在。」邊地

 渾水起兵就擒及其久之世祖使:「不還自知罪重因此恐懼不肯歸服。」以為前後罪人


 兄弟完顏不知其所從來肅宗其後

 兄弟世祖季父異志皇后世祖肅宗被酒言語紛爭相向皇后

 為兵世祖不得已數年二水世祖起兵

 肅宗偏師世祖:「否則。」出水肅宗使議和肅宗:「。」:「戰地迫近不能退。」肅宗未能肅宗乘勝大肆不能前罷兵

 世祖肅宗不知世祖其所肅宗世祖責讓肅宗失利使本部謀克遣人議和世祖不許混同江左右馳騁必勝下令:「今天烏古乃夫婦寶貨財產不從。」於是滿世祖縱火不死世祖既定舊地

 使間道問曰:「將至何以?」世祖:「至此不及旗幟。」穿往還大道往來中路世祖出兵滿沿而後覘者:「。」世祖使當是時世祖不敵世祖士氣世祖不敢解甲洗面頃之士氣蘇息肅宗求救不在世祖穆宗私語肅宗乞師報仇穆宗戰事勝負前後身為搏戰世祖長槍大敗騎兵世祖乘勝退水世祖甲馬戰勝天地將士

 未幾不出阿魯世祖遣人議和:「壯士不肯:'肥羊不可。'是以不敢從命。」鄰近有人

 石魯石魯滿兄弟世祖世祖石魯:「不如堅固。」石魯母子以此石魯石魯

 石魯常懼得罪世祖使:「。」白日使久之醉酒


 水溫鍛鐵與其來歸本業自給既而果敢本部族人舊部

 世祖節度使叔父覬覦兄弟肘腋由是世祖世祖世祖使:「信任部長今人無罪聽訟不平自今不得。」:「世祖曲意婚姻歡心使:「豈能生育豈可。」發兵世祖如初以為

 被甲九十使:「流水以南以北何故。」世祖:「。」:「不肯和解使。」世祖議和有為:「用兵。」不得已:「無害半途。」:「。」:「不能。」同行使否則。」世祖與其自此

 數年舉兵流水十月大雨晝夜不止不能於是舉兵世祖使肅宗叔父故世

 舊事縱火因此除去世祖舉兵世祖駐軍世祖肅宗左軍肅宗縱火大風熾烈八月野草在下肅宗上風大敗

 世祖世祖使賊禿交結求助百十世祖主使讕言:「未嘗不及。」

 世祖一百十七使不能三百世祖世祖使就擒世祖所部所部使其所世祖大軍嶺東土門所部

 世祖和解使者世祖以前亡人世祖使亡者三百騎乘世祖使不復為主進軍太祖號令諸軍使馬援太祖太祖二十二二十自知不敵穆宗

()
 之後

 長白山征伐猛安謀克突出擊敗二十修武校尉護衛宿將軍護衛海陵護衛使稱旨使刺史汝州萬餘邀擊將士百姓招集使刺史太子再遷防禦使西顯德節度使致仕


 兄弟渾水兄弟素有名聲推服為難兄弟此際不可滿間使滿求援世祖邀擊等於得所

 流水牧馬世祖混同江穆宗世祖兼行六十世祖鏖戰出入死者十數世祖力戰不能穆宗:「。」穆宗使賊禿牧馬四百七百嶺東交結世祖還軍求助十七保固險阻世祖使招撫使使離合人情》。

 世祖肅宗節度使招納亡命杜絕往來使白山混同江至於沿使太祖家屬獲之太祖於是在外乘夜突圍太祖:「。」不知太祖其一墜馬太祖:「。」與其太祖西不見至大太祖挑戰壯士乘馬問曰:「何人。」太祖不識:「。」:「。」下馬不能有頃射中無有:「。」張目:「公等。」太祖


 族人所部穆宗使本部人為庫德西款伏不肯甲戌十月明年八月及其妻子使其所


 水合作亂庫德揚言:「十四十四三十五完顏十二而已三十五十二。」世祖降附離心當是時水溫周勃使使既而來歸:「吾等不從。」

 穆宗使使庫德既而太祖七十四十土門